Zpět na materiály, výrobky, technologie

Požární průzkum šikmého zauhlovacího mostu v Elektrárně Tušimice II

12. prosince 2011
Ing. Slavomír Entler

Požární inženýrství poskytuje projektantům odpovědi na otázky požární bezpečnosti, které obvyklým postupem požárně bezpečnostního řešení zjistit nelze. V příspěvku uvedeném případě šikmého zauhlovacího mostu v Elektrárně Tušimice II vedlo obvyklé požárně bezpečnostní řešení v případě detekce požáru systémem EPS k ohrožení zasahujících hasičů. Požární inženýrství umožnilo problém vyřešit.


Požární průzkum
V rámci Komplexní obnovy elektrárny Tušimice II vznikla diskuze týkající se automatického spuštění hašení systémem stabilního hasicího zařízení (SHZ) na šikmém zauhlovacím mostu dopravníkových pásů T12. Podle původního požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) mělo být hašení automaticky zahájeno nejpozději do 5 minut od vyhlášení poplachu elektrickou požární signalizací (EPS), aby nebyla ohrožena stabilita konstrukce mostu. Ve stanoveném intervalu však nebylo možné provést fyzicky náročný požární průzkum mostu. Požární průzkum je přitom nezbytný z důvodu poplachy. Falešný požární poplach následovaný hašením naložených dopravníkových pásů by na šikmém mostu mohl, v krajním případě, znamenat až několikadenní odstávku celé elektrárny. Proto byl stanoven úkol zhodnotit vliv odkladu automatického spuštění hašení na vývoj požáru a na nosnost a celistvost konstrukce mostu.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 11-12/2011).