Zpět na stavby

Petronas Twin Towers

20. října 2012
Bc. Petronela Čapská

Na mieste, kde kedysi stálo závodisko, sa v súčasnej dobe vyníma jedna z dominantných stavieb, ktorá sa medzi architektonicky významné skvosty zapísala pred niekoľkými rokmi, a to hneď svetovým prvenstvom. Petronas Twin Towers bola najväčšia dvojica budov na svete po dobu celých šiestich rokov, pokiaľ sa v roku 2004 nepostavil na čelo mrakodrap v Taipei. Avšak titul ?najvyššie dvojičky? si nesie dodnes.


V súčasnosti sa Petronas Twin Towers nachádza v rebríčku najvyšších budov sveta na šiestom mieste a svojou originalitou odráža jedinečnú zmes náboženstva a ekonomickej prosperity.

Už v roku 1991 sa tamojšie orgány v Malajzii rozhodli vytvoriť podnikateľskú zónu pre hlavné mesto Kuala Lumpur, ktorá by tvorila obraz moderného mesta a zároveň zobrazovala spôsob, akým rástla prosperita ekonomiky Malajzie v tých časoch. Symbolom pre tento komplex sa mala stať dvojica budov, diametrálne odlišná od ostatných a unikátna pre mesto. Tento cieľ naplnil svoje očakávania a splnil všetky predurčené ciele hlavnej podstaty budúceho komplexu. Mesto vyhlásilo súťaž, ktorá však nebola verejná a do účasti sa nemohlo zapojiť len tak hociktoré architektonické štúdio. Pozvánok sa dostalo len ôsmim vybraným ateliérom a víťazom sa stal argentínsky architekt César Pelli so svojim excelentným návrhom, ktorý v súčasnosti môžeme vidieť v reálnej podobe. Impozantná dvojica 88 poschodových veží so sklenenou fasádou a oceľovou konštrukciou, každá o výške 427 m, je spojená dvojpodlažným mostom umiestneným v presnej polovici každej z veži - na 44. podlaží. Architektova inšpirácia je zakorenená v tradičnej kultúre a islamskom symbolizme, ktorý sa odzrkadľuje v konečnom tvare. Osemcípa hviezda objavujúca sa v pôdoryse, ktorá vznikla z dvoch na seba vrstvených štvorcov, následne pootočených, bola v pôdoryse doplnená o polkruhové plochy umiestnené vo vnútorných rohoch hviezdy, čím sa zvýšilo využitie priestoru. Konečný návrh pôdorysného tvaru sa teda skladal zo šestnástich výstupkov: osem bodov a osem lalokov. Tieto geometrické tvary pripísal architekt budove ako symbol jednoty, harmónie, stability a racionality, teda všetkým dôležitým zásadám islamu. Tak ako komplexný návrh budovy aj hlavný vchod do veží je inšpirovaný kultúrnym dedičstvom krajiny zahrňujúci malajzijské motívy upravené z tradičných remesiel (ako napríklad rezbárske práce). Za hlavnou inšpiráciou architekta však stojí vlastná snaha krajiny rásť svojou ekonomikou vyššie než doposiaľ a to má za výsledok dve veže symbolizujúce bránu do budúcnosti.

Spočiatku sa neplánovalo, že by budova mohla byť v rebríčku najvyšších stavieb sveta na prvom mieste, pretože pôvodná maximálna výška bola o 16 m menej ako výška najvyššej veže v tých časoch - Sears Tower v Chicagu. Až neskôr, počas výstavby, sa organizátori rozhodli prekonať tento rekord a požiadali hlavného architekta o zvýšenie podlaží všade tam, kde to bolo možné. Tým architektov pod vedením Pelliho sa teda podľa požiadaviek snažil zvýšiť pôvodnú budovu popri zachovaní pôvodného symbolického počtu podlaží, pričom bolo nevyhnutné prepočítanie mnohých konštrukčných plánov, ako aj zavádzanie nových modelov v aerodynamickom tuneli apod. Pridaním malej kopuly a zavedením vrcholových vežičiek na konštrukciu budovy dosahuje celková konečná výška 452 m. Hoci sa architektom podarilo prekonať mrakodrap v Chicagu, rekord o najvyššie položenom podlaží patril v tých časoch stále tejto budove.

Celková výška Petronas Towers sa meria k vrcholu, najvyššiemu bodu vrcholovej veže, zostavenej z rôznych štrukturálnych komponentov, avšak anténu nezahŕňajú. Vrcholové veže sú považované za skutočne neoddeliteľnú súčasť architektonického návrhu budovy, ktorej zmeny by mohli podstatne zmeniť vzhľad a design, zatiaľ čo antény môžu byť pridané alebo odstránené počas existencie stavby bez akýchkoľvek dôsledkov na celkovú podobu stavby.


Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 10/2012).