Zpět na stavby

Pardubický Kosatec jako sudoku

18. září 2012
Ing. arch. Radim Bárta

Navrhování budovy Integračního centra sociálních aktivit v Pardubicích (ICSA), zvaného Kosatec, připomínalo sudoku. Konkrétní parametry problému byly dané předem, ale až nakonec, po vyluštění všech neznámých, se ukázalo, jestli bylo řešení správné, či nikoliv. V praxi by mohlo dojít k situaci, kdy by po kolaudaci stavby bylo již pozdě řešit revizi původního návrhu.


Česká abilympijská asociace byla vzorným stavebníkem a investorem, s jakým se ve veřejné sféře lze setkat málokdy. Přestože osoby sdružené v této organizaci musejí překonávat praktické potíže života s nejrůznějšími hendikepy, dokázal investor přesně a srozumitelně definovat stavební program. Jasně zněla i představa o způsobu užívání stavby a požadavky na vlastnosti a standard TZB a rovněž byl stanoven nepřekročitelný finanční limit zakázky.

Urbanistické a architektonické řešení

Účelem stavby budovy ICSA je připravovat osoby s nejrůznějšími formami vyloučení nebo postižení pro pokud možno nezávislý život. Nejde tedy o žádnou formu ústavní péče, naopak, poskytnutá pomoc a získané dovedností vedou klienty k samostatnému, praktickému jednání. Jasné zadání umožnilo definovat provozní celky stavby a vhodnou typologii, pro kterou nebyl dosud obecně známý žádný vzor. Byly navrženy dílčí skupiny provozu:

  • víceúčelový sál pro 80 osob;
  • chráněná kavárna a chráněná tréninková kuchyně;
  • chráněné dílny a pracovny;
  • úsek administrativy a sociálních kontaktů;
  • tréninkové byty.

Každá z těchto skupin může být provozována samostatně, nezávisle na ostatních prostorách. Celá budova je plně bezbariérová. Vedou k ní dvě chráněné únikové cesty se dvěma bezbariérovými výtahy.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 09/2012).