Zpět na stavby

Padesát let od realizace posledního nýtovaného mostu v síti ČD

20. října 2012
Ing. Michael Trnka, CSc.

Před padesáti lety, 2. května 1962, byla zahájena rekonstrukce železničního mostu přes Otavu mezi Strakonicemi a Horažďovicemi na trati České Budějovice - Plzeň. Stávající ocelový příhradový most vyrobený roku 1882 ve Vojtěšské huti na Kladně měl být nahrazen novým mostem stejného rozpětí. Součástí rekonstrukce byla i injektáž stávajících opěr a nahrazení kamenné úložné lavice železobetonovou lavicí.

Autor:


Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor konstruktivně dopravní. Je autorizován v oborech mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb. Pracoval ve firmách Železniční stavitelství Praha, Energoprojekt Praha a ŠKODA PRAHA a.s. V současnosti spolupracuje s kanceláří ­ALLCONS Industry s.r.o. Začínal jako stavbyvedoucí, po přechodu do projektových kanceláří projektoval ocelové konstrukce českých i zahraničních elektráren, pozemních staveb i mostů a lávek. Aktivně pracoval v ČSSI a následně i v ČKAIT. Je předsedou redakční rady časopisu Stavebnictví.

Nový most o rozpětí 72,6 m byl navržen jako trám ztužený volným obloukem se dvěma diagonálami (obr. 1). Ty napomáhají vyrovnání maximálních momentů. Vzhledem k šikmosti mostu 52° jsou oblouky excentricky připojeny. Trať na mostě je částečně v přechodnici, částečně v přímé a ve spádu 1 ‰.

Mostovku tvoří žlab, ve kterém je železniční svršek uložen do 0,35 m silného štěrkového lože. Dno žlabu bylo navrženo jako ortotropní deska s oboustranným příčným sklonem (obr. 2, 3). Izolaci tvoří fólie z PVC chráněná betonovou sítí vyztuženou deskou tloušťky 50 mm. Boky žlabu byly proti korozi chráněny pouze asfaltovým nátěrem aplikovaným za studena. Ortotropní deska mostovky tvoří současně dolní větrový nosník mostu. Žlab mostovky je odvodněn průběžnou mezerou mezi dnem a boky žlabu. Montážní díly byly v dílně svařovány. Na montáži se most nýtoval, kromě ortotropní desky mostovky, jež byla svařena.

Konstrukce byla smontována na montážním lešení na levém břehu řeky vedle železničního náspu pomocí kotveného deriku nosnosti 360 kN. Snýtována byla během tří týdnů - bylo osazeno cca 11 000 nýtů (obr. 3, 4). Po smontování a vystrojení izolací a krycí betonovou deskou byla konstrukce připravena k vysunutí nad řeku vedle stávajícího mostu. Hmotnost konstrukce připravené k vysunutí činila 380 t. Pro výsun byly v řečišti připraveny dočasné podpory z konstrukce PIŽMO. Na obou březích byly k dispozici bárky pro uložení drah pro příčný posun obou mostů. Přesuny materiálu mezi oběma břehy zjednodušilo zamrznutí řeky do té míry, že led unesl i přejezd autojeřábu - na přelomu roku klesala teplota po několik dnů pod -30 °C. Podélný výsun konstrukce se uskutečnil začátkem ledna, a vše tak bylo připraveno pro výměnu mostů.


Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 10/2012).