Zpět na informační servis

Oprava silnice II/195 úspěšně dokončena

18. října 2007
Text redakce PR článek

Předmětem opravy silnice II/195, v obci Trhanov směrem na obec Nový Hamr ke křižovatce se silnicí II/189 Klenčí pod Čerchovem, byla oprava jejího živičného krytu. Celková délka opravy činila 2, 423 km. Na část stavby byla úspěšně aplikována výztužná geomříž a to v celé šířce vozovky. Provedením závěrečné obrusné vrstvy z modifikované asfaltové směsi v celé šířce vozovky se zbránilo vzniku středové spáry. Tímto bylo dosaženo nejen zvýšení estetické stránky díla, ale především prodloužení jeho životnosti.

Stručné shrnutí:
Finanční objem prací: 7.642.248,- Kč bez DPH
Investor: Plzeňský kraj
Objednatel: Správa a údržba silnic Domažlice
Projektant: Projekční kancelář Rojt, Domažlice
Zhotovitel: BÖGL a KRÝSL, k.s., Dobřany