Zpět na stavby

Oprava pilířů historického domu

11. února 2012
Ing. Viktor Beneš

Dům U Svatého Michala na pražském Pohořelci je historickou stavbou, jejíž nejstarší části pocházejí z období gotiky. Budova se v minulosti několikrát stavebně upravovala, její současná podoba je výsledkem sjednocení dvou původních domů.


Před obnovou byl stavebně technický stav domu velmi špatný. Zdivo bylo porušeno četnými trhlinami, průčelní pilíře byly vážně narušeny svislými trhlinami soklů, rozpadem opukových bloků a odpadáváním neprovázaných dozdívek provedených při dřívějších opravách. Na základě těchto skutečností vydal příslušný stavební úřad rozhodnutí o provedení nutné zabezpečovací práce.
Zabezpečovací práce byly navrženy a provedeny ve třech etapách. V rámci I. a II. etapy průčelí stavby provizorně podepírala těžká tesařská konstrukce a dům byl stažen ocelovými táhly. Ve III. etapě došlo k přezdění vadné části pilířů. Článek popisuje práce realizované ve III. etapě zabezpečovacích prací.

Základní údaje o stavbě
Stavba:
dům U Svatého Michala
Investor: CPI Group a.s.
Projektant: ATREA spol. s r.o.
Projektant statické části: Viktor BENEŠ - Projektová kancelář, s.r.o.
Stavebně technický průzkum: Diagnostika staveb Dostál a Potužák s.r.o.
Dodavatel: BM Construction, spol. s r.o.
Stavbyvedoucí: Ing. Michal Vrána

Pohled na historikou stavbu domu U Svatého Michala po obnově konstrukcí pilířů
¤ Pohled na historikou stavbu domu U Svatého Michala po obnově konstrukcí pilířů

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 02/2012).