Zpět na informační servis

Ohlasy ze Stavebních veletrhů Brno

10. května 2007
Text redakce

Pořadatel brněnských Stavebních veletrhů 2007 uvádí v předběžné závěrečné zprávě tato data: • celková výstavní plocha veletrhu: 57 142 m2 • počet vystavovatelů: 1406 • podíl zahraničních vystavovatelů: 16 % • počet zastoupených zemí u vystavovatelů: 25 • počet návštěvníků: 91 491 • počet zastoupených zemí u návštěvníků: 47

Pokud někdo uvažuje o účasti na jakémkoliv veletrhu, dívá se primárně právě na tyto údaje. Nicméně ty ještě nemusí být tím nejpřesvědčivějším argumentem. I subjektivní názor obchodního partnera či dokonce konkurenta může být rozhodující. Navíc čísla nebudou nikdy stoprocentní zárukou úspěchu firmy na veletržní akci. Pro spokojenost s vlastní prezentací na veletržní akci je zapotřebí víc než jen účast samotná. Proto může být následující anketa letošních vystavovatelů na Stavebních veletrzích v Brně vodítkem pro ty, kteří se rozhodují pro účast na veletržní akci v oboru stavebnictví, a to nejen v Brně. Dotázaní vystavovatelé se totiž nezamýšleli jen nad svou letošní účastí na Stavebních veletrzích v Brně, ale i nad vlastní marketingovou strategií v oblasti výstav a veletrhů a v neposlední řadě nad současnými trendy a zkušenostmi ve stavebním výstavnictví v České republice i ve světě.

LIAS VINTÍŘOV, lehký stavební materiál, k. s. - Ing. Pavel Bursík, vedoucí střediska Obchod a marketing
Letos jsme na brněnské veletrhy přijeli s novinkou - pohledové zdivo Liapor. Ovšem také s úplně novým stánkem, z čehož mám opravdu velkou radost, protože ohlasy na jeho design i komfort jsou hodně pozitivní a myslím, že přispěl i k naší vysoké návštěvnosti. Je potřeba si přiznat, že veletrh se stále víc stává společenskou událostí, a tím pádem se mění i zázemí vystavovatelů. My jsme letos uspořádali řadu soutěží, měli jsme tu známé osobnosti, zkrátka tohle je podle nás současný veletržní trend. Třeba mnichovský veletrh BAU, na němž jsme letos také byli, je vyloženě záležitostí image. Kolikrát při prvním pohledu na stánek nebylo poznat čím se daná firma konkrétně zabývá. Návštěvníci se tam nechodí ptát v prvé řadě na ceny a základní informace, ale spíš už diskutovat o nějakém produktu a jeho možném využití. Obecně jde o společenskou záležitost. Na českých veletrzích to takhle ještě nefunguje, ale právě Brno k tomu přirozeně směřuje.
V České republice je možná škoda, že se Stavební veletrhy v Brně nedomluví s pražským výstavištěm a neuspořádá se jedna velká výstava, protože dva velké stavební veletrhy jsou na tak malý region trochu moc.
I když samozřejmě chápu proč to obě výstavní společnosti dělají. My jezdíme vystavovat ještě na Coneco do Bratislavy, kam mimo jiné směřujeme náš export. Z hlediska logistiky (u lehkého keramického kameniva Liapor) jsou pro nás exportně efektivní destinace maximálně do vzdálenosti zhruba osmi set kilometrů. Proto třeba zatím nejezdíme vystavovat na vzdálenější veletrhy na východě.

MITTAL STEEL OSTRAVA a. s. - Ing. Jana Dronská, tisková mluvčí
Účast na IBF patří mezi naše pravidelné, každoroční prezentace na mezinárodních veletrzích. Vzhledem k tomu, že našim hlavním odběratelem je právě sektor stavebnictví, je tento veletrh pro nás dobrou příležitostí prezentovat se a setkat se s našimi obchodními partnery.
Co se týká veletržní strategie společnosti Mittal Steel Ostrava obecně, tak je třeba brát v potaz, že jsme součástí největší nadnárodní ocelářské skupiny Arcelor Mittal, která má své továrny nebo zastoupení v 60 zemích světa, takže veletrhy mimo Českou republiku si organizují jednotky samy. Mittal Steel Ostrava zajišťuje prezentace hlavně na veletrzích v České republice, případně po dohodě s ostatními evropskými firmami ze skupiny Arcelor Mittal i v okolních zemích. Přesto patří společnost Mittal Steel Ostrava k největším a nejvýznamnějším exportérům v ČR. V roce 2006 firma exportovala 59 % své produkce a to do 88 zemí světa. Hlavním odbytištěm jsou ale země EU - Německo, Polsko, Rakousko a Slovensko. Východní trhy považujeme za zajímavou příležitost, ale nezaměřujeme se nijak speciálně na východ. Navíc otázka marketingu a obchodu se dnes ve skupině Arcelor Mittal řeší již centrálně a ostravská huť tak může využívat úspěšného systému marketingu a dalších synergických výhod v oblasti prodeje dlouhých i plochých výrobků a nemusí sama vyhledávat další nové možnosti a trhy.

ROCKWOOL, a. s. - Ing. Dana Hochmannová, manažerka marketingu
V Brně jsme obchodním partnerům chtěli především ukázat nová řešení v oblasti akustiky. Například nový systém lehkých plovoucích podlah AKUFLOOR vyvinutý ve spolupráci s jihlavskou firmu Kronospan, který má velmi dobré akustické ale i statické vlastnosti. Dalším tématem naší letošní expozice byla nízkoenergetická výstavba. Vyhlásili jsme druhý ročník soutěže ROCKHOUSE zaměřenou na podporu nízkoenergetické výstavby, čímž chceme zdůraznit naši snahu v oblasti ochrany životního prostředí. S účastí v Brně jsme určitě spokojení, protože návštěvnost našeho stánku byla veliká. Ovšem nejpříjemnějším překvapením veletržního týdne pro nás, respektive pro naši mateřskou společnost ROCKWOOL INTERNATIONAL, byl zisk ocenění Central Europe Top Award pro rok 2007, které nám bylo oficiálně předáno na Společenském večeru Stavebních veletrhů v Brně.
A musím říct, že to bylo skutečně překvapení, protože jsme informaci o ocenění získali od pořadatele, Sdružení CZECH TOP 100, těsně před předáním. Pro nás je na tomto ocenění důležité, že ho získává firma, která je aktivní v celé střední Evropě, je silná a stabilní a zároveň má pozitivní vliv na kvalitu životního prostředí. V tomto posledním bodě cítíme jisté zadostiučinění, protože je to ocenění našich dlouhodobých snah v oblasti ochrany životního prostředí. Neméně podstatný je i fakt, že podklady pro výběr vítěze byly zpracovávány renomovanou agenturou Reuters, což je pro všechny účastníky zárukou objektivity.

SOLODOOR, a. s. - Ing. František Kouba, obchodní a marketingový zástupce
V Brně jsme poměrně tradičním účastníkem a s naší letošní účastí jsme celkem spokojeni, koneckonců je naše letošní expozice spojena s desetiletým výročím naší firmy a toto období musím označit za úspěšné. Co se týká letošního veletrhu, tak asi neřeknu nic objevného, když zkonstatuji, že poloha Brna a charakter Stavebních veletrhů nahrává k setkávání se především s firmami, a to z celé střední a východní Evropy. Na rozdíl třeba od pražského veletrhu For arch, který je cílen především na tuzemský trh a koncového zákazníka. Takže když to v tomto kontextu shrnu, tak jsme přijeli s cílem najít nové obchodní partnery a potkat se s těmi stávajícími. Kromě zmíněných veletržních akcí v České republice a marketingového zaměření na tuzemský trh obecně samozřejmě vnímáme trend stavebního boomu na východních trzích a nyní se snažíme udělat patřičné kroky, abychom u toho nechyběli. Jedním z těchto kroků byla naše letošní účast na výstavě v Budapešti, ale pořád jsme ve stadiu realizace prvních kontaktů v zemích východní Evropy.

STOMIX® - Ing. Tomáš Nemeškal, marketingový ředitel
Hlavním cílem na IBF, který je největším stavebním veletrhem u nás, bylo zviditelnění naší společnosti mezi stavebními výrobci. Jako přední výrobce zateplovacích systémů domů a dalších stavebních materiálů zde nemůžeme chybět. Kromě prezentace společnosti a celého jejího portfolia produktů i služeb jsme do Brna přijeli představit také celou řadu novinek. Zákazníci jistě ocení atraktivní možnost povrchové úpravy budov pomocí tenkého ohebného obkladu, pod názvem Brick Flexy, který vzhledem imituje cihly. Jde o obkladové pásy, které lze aplikovat na zateplovací systém i na nezateplený povrch. Prvotřídní kvalitu nabízí i další novinka - ucelený systém pro renovaci balkónů, který představuje sladěná soustava stavebních materiálů a příslušenství kvalitní a vysoce estetickou renovaci balkónu nejen u panelových domů, ale u všech typů objektů. Pro tento rok jsme připravili i nové řady materiálů pro podlahy, fasádních a interiérových barev, penetračních laků a lepicích a stěrkových hmot. Naši prezentaci v Brně jsme uzpůsobili především pro setkání s obchodními partnery a odběrateli. Podle naší zkušenosti nabývá tento stavební veletrh čím dál více charakter hlavní ?výkladní skříně? českého stavebnictví. Jiná situace je na regionálních stavebních výstavách, kde je stále velké procento návštěvníků z řad konečných zákazníků, kteří hledají konkrétní výrobky či stavební řešení. STOMIX nepůsobí jen na českém trhu. Rozšiřuje dynamicky i svoje zahraniční aktivity. Velmi atraktivní je zejména oblast východních trhů. To se promítá i do celkové obchodní strategie společnosti. Máme dnes deset zahraničních společností (Slovensko - 2, Polsko - 1, Rusko - 5, Ukrajina - 1, Litva - 1), včetně vlastního výrobního závodu v Rusku.

THERMONA spol. s r.o. - Ing. Zdeněk Kuchta, obchodní ředitel
Veletrhu SHK v rámci Stavebních veletrhů v Brně se účastníme od jeho počátku, vždy s cílem představit naši značku i produkty odborné stavební veřejnosti. Navíc naše firma sídlí kousek od Brna, takže je nám i v tomto smyslu blízký. Letos jsme s naší účastí nadprůměrně spokojeni, nejen díky počtu návštěvníků, ale měli jsme tady taky co ukázat. Mezi letošní novinky patří nástěnný elektrokotel THERM EL, nová řada kondenzačních kotlů THERM KD a KDZ a asi hlavním bodem naší expozice je náš největší kondenzační kotel THERM 45 KD o výkonu až 45 kW, který lze zapojit i do kaskád, takže dokáže vytápět i velké objekty. Tento exponát získal Zlatou medaili Stavebních veletrhů, což jen podtrhlo úspěch naší letošní účasti. Každé podobné ocenění má pro nás značnou marketingovou cenu, protože v oblastech, kde nejsou naše výrobky ještě dostatečně známy, může sloužit jako objektivní kritérium kvality. Takže tohoto marketingového prostředku používáme zejména na zahraničních trzích, na něž se snažíme dostat i prostřednictvím účasti na tamních veletrzích a výstavách. Jezdíme do Moskvy, vloni jsme byli i v St. Peterburku, Rize, Jekaterinburgu a v Čeljabinsku. Letos se chystáme i na plynárenský veletrh v Šanghaji. Samozřejmě nemá smysl se na tyto veletrhy vypravovat, aniž bychom v dané zemi neměli svého dovozce, to opravdu není příliš strategické. V našem případě jde při účastech na zahraničních veletrzích o marketingovou podporu našich zástupců. Obecně si totiž myslím, že veletrhy už nejsou hlavně o podepisování kontraktů, ale o prezentaci marketingové síly společnosti.
Samozřejmě z toho, co jsem vyjmenoval vyplývá, že se v rámci našeho exportu orientujeme hlavně na východní trhy. Při prvních úvahách o exportu jsme jednoznačně přemýšleli hlavně o Rusku a Ukrajině. V současnosti vyvážíme hodně výrobků i do pobaltských republik, Kazachstánu, Ázerbajdžánu či Uzbekistánu. Exportujeme i do Číny. Čína je trochu specifická, protože tam očekáváme nějaký úspěch v delším časovém horizontu. Základem expanze do těchto zemí je zajistit nejen prodej, ale hlavně kvalitní servis, to znamená najít schopné lidi, které samozřejmě musíme vyškolit. Je to mravenčí práce, ale vyplácí se.

VAILLANT, spol. s r.o. - Ing. Libor Hrabačka, vedoucí technického oddělení
Letos jsme vystavovali náš nejširší sortiment z topné techniky, ať šlo o závěsné kotle, stacionární kotle nebo sestavy závěsných kotlů se zásobníkem. Také jsme představili kondenzační kotle, které se stávají v současné době poměrně populární. Jako novinku jsme přivezli solární systémy, jejichž prodej rovněž začíná stoupat. Ale bezpochyby nejzajímavějším naším exponátem je Vaillant VSC S 196/2 C 200 auroCOMPACT. Za tímto složitým názvem se nachází novinka v našem sortimentu. Jedná se o stacionární kondenzační kotel o výkonu 20 kW s vestavěným solárním zásobníkem. Kouzlo tohoto produktu je v jeho univerzálnosti a jednoduchosti. V jedné jednotce se nachází kondenzační kotel i zásobník o 150 litrech se solárním výměníkem s možností připojení až dvou solárních panelů. Já sice můžu dál vysvětlovat kvality tohoto kotle, ale myslím, že za vše mluví zisk Zlaté medaile, kterou dostávají nejlepší exponáty Stavebních veletrhů.
Takže s naší letošní účastí jsme každopádně spokojeni. Pokud bych se ale zastavil nad celkovým trendem veletrhů a výstav ve stavebnictví, tak podle mého názoru klesá z marketingového hlediska jejich význam. Díky elektronickým médiím jsou odborné veřejnosti dostupné veškeré údaje o výrobcích do nejmenších detailů, takže onen technicko-informační význam veletrhů, který byl nesporně veliký v devadesátých letech, se pomalu vytrácí.
A myslím si, že to je trend celosvětový. Z veletrhů se naopak čím dál víc stává společenská událost. Možná je to paradoxní, ale když se na stavebních veletrzích setkáváme s našimi obchodními partnery, tak se často bavíme úplně o něčem jiném než o topné technice. I výstavní stánky se tomu přizpůsobují. Místo velkých ploch zaplněných exponáty se mění na menší, ale příjemnější místa pro setkání na, řekněme, společenské úrovni.

VIESSMANN, spol. s r.o. - Ing. Miroslav Kovačič, vedoucí zastoupení Viessmann v ČR
Na Stavebním veletrhu v Brně jsme letos byli poprvé a základním cílem bylo zviditelnění naší značky a také bližší kontakt s našimi zákazníky. Já osobně jsem velice překvapený až neskutečným počtem návštěvníků a můj dojem z naší účasti je hodně pozitivní. Jak jsem řekl, letošní účast v Brně byla pro nás, řekněme, testovací, ale vzhledem k naší spokojenosti se zřejmě stane pravidlem.
Co se týká exponátů, tak jsme přijeli s jednou zásadní novinkou, která je zlomová i pro část produkce společnosti Viessmann, která je špičkou v produkci kondenzačních kotlů, tepelných čerpadel či solárních systémů. Touto novinkou je malý nástěnný termický kotel VITOPEND 100 W. Segment malých nástěnných termických kotlů je na českém trhu nejrozšířenější a musím říct, že nám doposud v této oblasti chyběl produkt v adekvátní cenové relaci. Tento kotel tuto ?díru? v naší nabídce zaplňuje a o jeho kvalitách svědčí i účast v soutěži o Zlatou medaili Stavebních veletrhů. Samozřejmě se společnost Viessmann účastní i jiných veletrhů, ať už v rámci českého zastoupení například na Aquathermu, tak v zahraničí formou účasti nadnárodní společnosti Viessmann nebo jejich lokálních zastoupení. Na základě svých dosavadních zkušeností z českých i zahraničních výstav bych zmínil jeden důležitý trend. Tím je informovanost zákazníků, která je na čím dál vyšší úrovni. Návštěvníci už většinou jdou po vybraných produktech, o nichž mají značné množství informací a chtějí je vidět na živo, popřípadě ještě konzultovat nějaké detaily s obchodními zástupci. Proto je důležité, aby každá firma byla schopná se zákazníkům věnovat na profesionální úrovni, protože zájemců o opravdu základní informace o produktech dané firmy už je velmi málo.

Kotel THERM 45 KD - exponát oceněný Zlatou medailí Stavebních veletrhů
Kotel THERM 45 KD - exponát oceněný Zlatou medailí Stavebních veletrhů

Vaillant VSC S 196/2 C 200 auroCOMPACT - exponát oceněný Zlatou medailí Stavebních veletrhů
Vaillant VSC S 196/2 C 200 auroCOMPACT - exponát oceněný Zlatou medailí Stavebních veletrhů