Zpět na materiály, výrobky, technologie

Odborné semináře a konference

7. března 2008
redakce

Autor:30. 8. 2011 - úterý - od 9 do 16 h
PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT
Ojedinělé intenzivní školení pro žadatele o autorizace ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) ve všech oborech, na kterém se dozvíte podrobnosti k průběhu zkoušek. Lektory jsou dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy. Účastníci obdrží zdarma publikaci nutnou pro přípravu k písemnému testu.


22. 9. 2011 - čtvrtek - od 9 do 13 h
SPRÁVNÍ ŘÁD
Výklad zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, který je základním procesním předpisem upravujícím řízení před správními orgány. Seminář bude zaměřen např. na zásady činnosti správních orgánů, příslušnost správních orgánů, postup před zahájením řízení, průběh řízení v prvním stupni, přezkumné řízení a obnovu řízení, exekuce, přezkoumávání rozhodnutí, veřejnoprávní smlouvy, stížnosti atd.

27. 9. 2011 - úterý - od 9 do 13 h
JAK POSTUPOVAT PŘI KOUPI NOVÉHO BYTU NEBO RODINNÉHO DOMU
Koupě nového bytu nebo rodinného domu a kritéria pro jeho výběr. Spolupráce s developerem. Postup a smlouvy při koupi nemovitosti a na co si dát pozor. Uplatnění správné sazby DPH. Daňové povinnosti prodávajícího a kupujícího. Technická přejímka nemovitosti. Závady a jejich reklamace. Předávací protokol a spousta příkladů z praxe... Seminář je určen jak zájemcům o koupi nemovitosti tak i odborníkům.


6. 10. 2011 - čtvrtek - od 9 do 13 h
CYKLUS PORUCHY A SANACE - ČÁST OTVOROVÉ VÝPLNĚ
Již druhým rokem pokračující cyklus seminářů, který připravujeme ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT se nyní zaměřuje na dokončovací práce. Tento seminář se bude věnovat závadám výplní stavebních otvorů vzniklých jako důsledek chybného tepelně technického nebo konstrukčního řešení.


11. 10. 2011 - úterý - od 9 do 13 h
KONTROLNÍ PROHLÍDKY STAVEBNÍM ÚŘADEM
...aneb jak se nenechat podvádět stavebníkem. Seminář bude zaměřen na kontrolní prohlídky stavby dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., na závady staveb, chyby v průběhu přípravy, realizace i užívání staveb, bezpečnostní předpisy a na nově vytvořený Systém stavebně technické prevence (SSTP), který společně připravili MMR a ÚÚR.


18. 10. 2011 - úterý - od 9 do 16 h
PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT
Ojedinělé intenzivní školení pro žadatele o autorizace ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) ve všech oborech, na kterém se dozvíte podrobnosti k průběhu zkoušek. Lektory jsou dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy. Účastníci obdrží zdarma publikaci nutnou pro přípravu k písemnému testu.


25. 10. 2011 - úterý - od 9 do 16 h
NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
Seminář k velké novele zákona č. 137/2006 Sb. jejímž cílem je odstranit nedostatky zjištěné při dosavadní aplikaci zákona o veřejných zakázkách a dále zjednodušit zadávání veřejných zakázek a posílit jeho transparentnost. Důvodem novely je také začlenit do českého práva změny práva EU na poli zadávání veřejných zakázek.


2. 11. 2011 - středa - od 9 do 13 h
CYKLUS PORUCHY A SANACE - ČÁST FASÁDNÍ OMÍTKY A ZATEPLENÍ
Již druhým rokem pokračující cyklus seminářů, který připravujeme ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT se nyní zaměřuje na dokončovací práce. Tento seminář se bude věnovat závadám u venkovních omítek a fasádního zateplení.


8. 11. 2011 - úterý - od 9 do 16 h
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA
Dozor investora (stavebníka) a jeho činnost v celém procesu výstavby včetně dopadu aktuálních právních předpisů a postupu při dokumentování kontrolních činností. U staveb financovaných z veřejného rozpočtu je dozor investora povinností!


10. 11. 2011 - čtvrtek - od 9 do 13 h
PŘÍSTAVBY, NÁSTAVBY A VESTAVBY Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA
Seminář pořádaný ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany (PKPO) se zaměřuje na specifika řešení požární bezpečnosti u přístaveb, nástaveb a vestaveb budov.


15. 11. 2011 - úterý - od 9 do 13 h
ZÁKON O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI
Seminář bude zaměřen na vztah stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, památkovou péči a územní plánování, zásahy na kulturních památkách a v památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech, sankce podle památkového zákona atd.


24. 11. 2011 - čtvrtek - od 9 do 16 h
VEŘEJNÉ DRAŽBY - ZKUŠENOSTI Z PRAXE A UKÁZKA FIKTIVNÍ DRAŽBY
Seminář je určen všem zájemcům, kteří potřebují alespoň základní znalosti o zákoně č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách - např. budoucí dražebníci (žadatelé o vydání oprávnění na provádění veřejných dražeb), navrhovatelé, účastníci dražby, dlužníci, dražební věřitelé či osoby mající k předmětu dražby právo atd.


29. 11. 2011 - úterý - od 9 do 13 h
CYKLUS PORUCHY A SANACE - ČÁST PODLAHY
Již druhým rokem pokračující cyklus seminářů, který připravujeme ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT se nyní zaměřuje na dokončovací práce. Tento seminář se bude věnovat závadám u dřevěných podlah, dlažeb a obkladů a litých podlah.


1. 12. 2011 - čtvrtek - od 9 do 13 h
STAVEBNÍ ZÁKON - ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A STAVEBNÍ ŘÁD
Obsahem školení budou aktuální novely zákona č. 183/2006 Sb. a stav přípravy nového stavebního zákona se zaměřením především na stavební řízení a územní řízení, ohlašování a povolování staveb, vznik práva k užívání stavby, odpovědnost osob při přípravě, realizaci a užívání stavby, atd.


Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r.o.
Lisabonská 2394/4
190 00 Praha 9
Tel.: 277 775 917 - 918
E-mail: studio@studioaxis.cz

Podrobné informace a on-line přihlášky:
http://www.studioaxis.cz/