Zpět na stavby

Obytný soubor Na Krutci

8. února 2008
Jan Táborský

Podnikatelským záměrem pro projekt obytného souboru Na Krutci bylo postavit na jednom z atraktivních a poměrně velkých pozemků v Praze stavbu, která zaujme nejen architekturou, ale i nadstandardní kvalitou provedení.


Cíl - vytvořit nadčasové bydlení, které by svým pojetím navazovalo na věhlas nedalekých prvorepublikových rezidenčních čtvrtí vyhledávané Prahy 6, jakými jsou Hanspaulka nebo Ořechovka, lze považovat za splněný, což dokládají i prestižní ocenění, která projekt v roce 2007 získal (I. etapa výstavby obdržela 1. cenu v soutěži Best of Realty 2007 a II. etapa výstavby cenu v prestižní soutěžní přehlídce Nový domov 2007, kterou vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR společně s Českou komorou architektů).

Start projektu

Už v roce 1999, když byla divizí Development společnosti Metrostav a.s., vypsána urbanisticko-architektonická soutěž na zastavovací plán, bylo zadáno, aby budovy navrhlo několik architektonických ateliérů. Tím měl velký soubor získat architektonickou a dispoziční pestrost. Jednotný výraz mu zajistilo dodržení předem daných materiálových a tvarových regulací. Mezinárodní soutěž na celkový koncept vyhrál ateliér KUBA & PILAŘ architekti. Projekt byl vybrán především proto, že je nadčasový a vhodně spojuje prvky konstruktivizmu a funkcionalizmu s přírodním prostředím Tiché a Divoké Šárky.
Z realizačních důvodů byl projekt rozdělen na dvě etapy. V té první, která navazuje na starší domy a uliční síť starých Vokovic, byly navrženy čtyři bytové domy a jedna řada řadových domků, zbylé dvě bytovky a osm domků se stavěly podle návrhu společnosti Architekti D.R.N.H. Ze třinácti vil druhé etapy je šest navržených divizí Development, ostatní jsou dílem architektonické kanceláře RUDIŠ - RUDIŠ a studia ABM architekti. Díky práci tří ateliérů se podařilo dosáhnout toho, že domy mají různá dispoziční řešení a naopak díky jednoduchým objemům a kvalitním materiálům působí celý soubor jednotným dojmem.

Celkový pohled na I. etapu bytové výstavby Na Krutci, vizualizace
¤ Celkový pohled na I. etapu bytové výstavby Na Krutci, vizualizace

Investiční zajištění projektu

Investorsky projekt zajišťovala dceřiná společnost Metrostavu a.s. - Metrostav Krutec s.r.o. Výstavbu prováděla divize 8 Metrostavu a.s. Financující bankou je ČSOB, a.s. Projekt není příliš odlišný od ostatních developerských projektů, které Metrostav sám nebo prostřednictvím dceřiných společností zajišťuje. Náročnější byla koordinace - šlo o výstavbu nejen vacheron constantin replica bytů, ale i řadových rodinných domů a ve druhé etapě solitérních luxusních vil. Náročný byl i výběr subdodavatelů projektu.
Byty a řadové rodinné domy byly částečně financovány z prostředků klientů, částečně z vlastních zdrojů investora a částečně z úvěru, který poskytla financující banka. Samostatné vily jsou z větší části financovány z úvěru a z vlastních zdrojů investora. Náklady na celý soubor činily cca 0,7 mld. korun a předpokládaná návratnost investice se pohybuje okolo 10 %.

Best of Realty a Nový domov 2007

Porota soutěže ocenila navrácení unikátního stylu a modernizovaného soudobého provedení do rezidenčního sektoru. ?Kvalita. Vysoká. Kultivovaná. Zralá. Spolehlivá. V konceptu, dispozici i materiálu,? pravil předseda poroty soutěže Nový domov 2007 doc. Ing. arch. Radek Kolařík. ?Nezajímavá není také cartier replica lokalita a jedinečné umístění mezi přírodním parkem a starou zástavbou Vokovic.?

Jedna z vil II. etapy, vizualizace
¤ Jedna z vil II. etapy, vizualizace