Zpět na předpisy

Novela ČSN 73 0540-2:2011 z pohledu tepelných vazeb

6. ledna 2012
Ing. Roman Šubrt

Novela normy ČSN 73 0540-2:2011, platná od 1. listopadu 2011, přináší několik novinek.

Autor:


Tepelnými izolacemi a energetikou budov se zabývá od poloviny osmdesátých let. Momentálně působí jako předseda Asociace energetických specialistů, z.s., energetický specialista a soudní znalec v oblasti energetika budov.

Pokud se na ni díváme z pohledu řešení detailů stavebních konstrukcí a tím i z pohledu tepelných mostů, resp. tepelných vazeb, jsou v ní důležité dva požadavky. Prvním je minimální povrchová teplota, resp. teplotní faktor. Druhým požadavkem normy, který má přímou souvislost s konstrukcí stavebních detailů, je maximální lineární či bodový činitel prostupu tepla.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 01/2012).