Zpět na informační servis

Nové zkušební zařízení podlah a dlažeb

19. března 2022
Text redakce PR článek

Dřevařský ústav vyvinul a uvedl do provozu nové zkušební zařízení, které přináší možnost zkoušení nejen tradičních materiálů na bázi dřeva, ale především dlažeb, ať už keramických, betonových, z teraca či velkoformátových dílců. Jedním z hlavních zdrojů problémů moderních dřevostaveb je vodotěsnost koupelen a jiných prostor. Nový akreditovaný zkušební přístroj pomůže odhalit kritická místa.

„Zařízení je ojedinělé především tím, že bylo vyvinuto v České republice na základě dostupných a normalizovaných informací, v úzké spolupráci se Silikátovým svazem a jeho předním odborníkem Dr. Eduardem Justou, společnostmi WOODEXPERT s.r.o. a GIS Engineering. Obdobných zařízení je v Evropě jen několik“, komentuje Ing. Jitka Beránková, ředitelka Dřevařského ústavu.

Oblast zkoušení dlažeb a podlah není tak odlehlá od působnosti Dřevařského ústavu, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jedním z hlavních zdrojů problémů moderních dřevostaveb je vodotěsnost koupelen a jiných prostor, které jsou tradičně vybaveny keramickými či obdobnými dlažbami. Poznání vlastností a odolností těchto povrchů má v budoucnu směřovat také k novým výzkumným úlohám na tomto poli.

RotaFloor, jak bylo zkušební zařízení Dřevařského ústavu pojmenováno, umožňuje provádět akreditované zkoušky dlažeb a dalších podlahových konstrukcí podle několika zahraničních norem. Principem zkoušení je pohyb specifických koleček zatížených normalizovanými silami po povrchu podlahy. V rámci vývoje bylo potřebné vyřešit otázky přesného zatížení, regulace otáček či převedení požadavků americké normy do metrické soustavy.

Zařízení je dnes v plném provozu, prošlo úspěšně akreditačním procesem a je využíváno mimo jiné i pro přípravu plánovaného výzkumu dlouhodobé vodotěsnosti podlah koupelen dřevostaveb.

www.drevarskyustav.cz  

Zdroj: Dřevařský ústav (Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.)