Zpět na informační servis

Nové stavební právo

25. září 2008
Text redakce

Autoři: Petr Průcha, Karel Marek
Vydavatel: Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta, publikace č. 400, 260 stran.
Publikace se zabývá otázkami veřejného stavebního práva i problematikou obchodně právní úpravy. Reaguje zejména na vydání nového stavebního zákona a na novelizace Obchodního zákoníku. Zohledňuje rovněž známou rozhodovací praxi. Jeden z autorů, doc. JUDr. Petr Průcha, CSc., je soudcem Nejvyššího správního soudu a druhý autor, doc. JUDr. Karel Marek, CSc., je rozhodcem Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.
Pojednání obsahuje části, které se věnují stavebnímu právu a výkonu veřejné správy, územnímu rozhodování, stavebnímu řádu, správním deliktům v režimu stavebního zákona a dalším souvisejícím otázkám. Z obchodně právních otázek se dílo věnuje uzavírání a splnění smluv a dvěma smluvním typům, a to smlouvě kupní (která se uzavírá pro subdodávky ve výstavbě) a smlouvě o dílo pro provádění staveb.

Knihu v ceně 260 Kč lze objednat e-mailem: jana.koukolova@law.muni.cz