Zpět na materiály, výrobky, technologie

Nová řada betonových svodidel DELTA BLOC

16. září 2008
Ing. Vladimír Dvořák, MBA

Společnost MABA Prefa spol. s r.o., významný výrobce prefabrikovaných stavebních systémů a stavebních prvků v ČR, přináší do dopravního stavitelství novou řadu silničních betonových svodidel DELTA BLOC.


Jedná se o inovovaná svodidla výšky 800 a 1000 mm v délkách 6000 mm. Doposud byla tato svodidla dodávána pouze v délkách 4000 mm. Využití těchto svodidel se předpokládá především u dlouhých a rovných silničních úseků. Umožňují, díky své větší délce, rychlejší instalaci a v případě potřeby i rychlejší demontáž. Důležité je i ekonomické hledisko, protože zvýšení produktivity a snížení počtu spojovacích prvků značně snižuje náklady na 1 m hotového svodidlového systému. Navíc se prodloužením délky ze 4000 m na 6000 mm podařilo výrazně snížit pracovní šířku při zachování stupně zadržení. To je velmi příznivé např. u mostních pilířů apod. Z jedné výšky na druhou je možno plynule přecházet pomocí přechodového dílu.
Na obě betonová svodidla bylo vydáno schválení Ministerstvem dopravy ČR.
Další nové výrobky MABA Prefa spol. s r.o., svodidla DELTA BLOC 120S - výška 1200 mm, stupeň zadržení H2, a svodidla DELTA BLOC 100S - výška 100 mm, stupeň zadržení H2 (dříve jen H1), již prošly nárazovými zkouškami a nyní jsou posuzovány ke schválení Ministerstvem dopravy ČR.

Svodidla DELTA BLOC
Dopravní betonová svodidla DELTA BLOC, vyráběná v licenci společnosti DELTA BLOC jihočeskou firmou MABA Prefa spol. s r.o., jsou prvkem, který zvyšuje bezpečnost silničního provozu. Především na místech s vysokou nehodovostí, na místech, kde hrozí nebezpečí zřícení vozidla, na komunikacích, kde je požadována ochrana proti prolomení svodidel, kde hrozí sesuvy půdy, tvoří účinné zábrany. Stále více se svodidla DELTA BLOC s velkým efektem využívají na místech, kde je nutné zpomalení vozidel při průjezdu zúženým profilem komunikace a kde by, zdlouhavými opravami, úpravami či přestavováním konvenčních svodidel docházelo ke zpomalení provozu anebo by se riziko dalších nehod zvyšovalo.
Stejně tak je využití svodidel DELTA BLOC efektivní na komunikacích s velkou hustotou provozu, v bezprostřední blízkosti chráněných objektů, např. v oblastech ochranných pásem vodních zdrojů, mostních pilířů, na dálničních sjezdech a nájezdech. Efektivní využití bylo ověřeno také při zajištění stavenišť v oblastech, kde je nezbytná ochrana proti povodním, kde, po utěsnění odvodňovacích žlábků a spojů, mohou svodidla DELTA BLOC posloužit zároveň i jako protipovodňová zábrana, která odolává i nárazům plovoucích předmětů. Tato vlastnost byla na mnoha místech prokázána při povodních v roce 2002.
Všechny základní typy svodidel DELTA BLOC byly podrobeny nárazovým testům podle EN 1317 - díl 1 a 2. Svodidla jsou schválena Ministerstvem dopravy ČR pro použití na pozemních komunikacích ČR v různých úrovních zadržení - podle jednotlivých typů. Výroba je dozorována LGA Norimberk, BPS Linec a TZÚS Praha. Od roku 2002 je zaveden certifikát ISO 9001.

Označení výška délka šířka stupeň zadržení maximální příčný posun
DTB 800 800 mm 6 000 mm 600 mm H1 630 mm
DTB 100 1 000 mm 6 000 mm 700 mm H4b 110 mm

¤ Přehled základních technických parametrů svodidel DELTA BLOC/6 m