Zpět na informační servis

Nominace staveb v soutěži Stavba roku 2016

12. září 2016
Text redakce

Již přes dvacet let se každý rok hodnotí různorodé stavby českých architektů, projektantů, stavitelů a osvícených investorů. A i letos vybrala odborná porota do užšího výběru 15 staveb na českém území a 3 zahraniční z 65 přihlášených děl.

Nominovány na udělení titulu byly stavby bytových domů, komerčních objektů, silniční i železniční tratě, terminál letiště, rekonstrukce historických objektů, ale i nové muzeum, rozhledna nebo sportovní stadion a dokonce i kanalizační sběrač. Co je na nich unikátního a jedinečného? Přesvědčte se na www.stavbaroku.cz a přidejte se k názoru poroty, nebo dejte svůj hlas konkurenční stavbě.

Od 8. září do 13. října do 12 hodin můžete hlasovat o Cenu veřejnosti a podpořit dílo podle vaší volby. Na slavnostním večeru Dnů stavitelství a architektury v pražské Betlémské kapli dne 13. 10. proběhne vyhlášení titulů, Zvláštních cen a také Ceny veřejnosti. Současně můžete na tomto webu do 15. září vybírat i stavbu, které podle vašeho názoru patří Cena veřejnosti pro Stavbu roku Středočeského kraje 2016.

Co se hodnotilo?

Porotci a Sbor expertů věnovali pozornost estetickému a prostorovému ztvárnění staveb, jejich umístění do konkrétního prostředí, architektonickému vyznění, konstrukčnímu řešení, inovativnosti, realizaci a provedení stavby. Na 29 staveb druhého kola přijeli porotci na prohlídku a hodnotili také míru spokojenosti uživatelů a přijetí veřejností.

Soutěž posuzuje stavby všech typologických druhů. Stavby s miliardovým rozpočtem, které jsou svojí velikostí předurčeny celospolečenskému dlouhodobému užívání a vedle toho jsou posuzovány střední i malé stavby. Slouží sice menšímu okruhu uživatelů, ale svojí kvalitou obohacují své okolí a kulturnost.

Vyhlašovatelé Stavby roku: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (organizátor soutěže) a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS) chtějí při příležitosti zveřejnění nominací poděkovat všem účastníkům této přehlídky. Poděkování patří i náročné práci porotců a letos poprvé i třiceti expertům, kteří podrobně hodnotili všechny stavby v prvním kole.

?Dobrou zprávou bylo, že hodnocení Sboru expertů a porotců se v 95% shodlo na 29 stavbách, které potom porota navštívila. Po měsíční práci bylo vybráno 15 nominací a z nich navrženy tituly Stavba roku 2016, které byly jednohlasně radou programu soutěže schváleny?, komentuje letošní soutěžní ročník Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., prezident SIA ČR - Rady výstavby a předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a rady programu Stavba roku, a dále dodává: ?Zvláštností letošního roku je velmi rozmanitý charakter staveb, velká různorodost jejich velikosti a významný nástup systému BIM (Building Information Modeling), který byl využit u více než 20% staveb. Z tohoto důvodu budou letos poprvé vyhlášeny tři zvláštní nominace a z nich jedna Zvláštní cena za využití BIM při přípravě a realizaci staveb. Tři nominace budou rovněž vyhlášeny pro zahraniční stavby, které prezentují vysokou úroveň českého umu v zahraničí.?

Stavby s nominací do užšího výběru soutěže Stavba roku 2016

8. Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI, Dolní Břežany
Autor: Ian Bogle
Projektant: Bogle Architects s.r.o., AED project a. s., ARUP, PBA International Prague, s.r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s., VCES a.s., OHL ŽS, a.s.
Investor: Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, NĚMEC POLÁK, spol. s r.o.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za vytvoření ojediněle technicky náročné stavby se zřetelem k výrazně inovativnímu zpracování železobetonových konstrukcí.9. Městský okruh - Tunelový komplex Blanka, Praha
Autor: METROPROJEKT Praha a.s., SATRA, spol. s r. o., PUDIS a.s.
Dodavatel:Metrostav a.s.
Investor: Hlavní město Praha
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za vytvoření dopravně důležité stavby se zřetelem k překonávání složitých podmínek geologických, ekonomických i společenských.18. Výstavba sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic, Přerov
Autor: Aquatis, a.s.
Dodavatel: OHL ŽS, a.s.
Investor: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Přihlašovatel: OHL ŽS, a.s.
Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za vytvoření ekologicky důležité stavby se zřetelem k náročnosti provádění při nezbytném použití různých stavebních postupů.23. Culture Station Plzeň
Autor: VPÚ DECO Plzeň a.s.
Dodavatel: OHL ŽS, a.s.
Investor: Klotz a.s.
Přihlašovatel: OHL ŽS, a.s.
Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za nápadité využití nefunkčního zastávkového objektu pro netradiční kulturní prostor se zřetelem k citlivému propojení původních a nových konstrukcí v harmonickém celku.24. Archeologický park, Pavlov
Autor: Ing. arch. Radko Květ
Dodavatel: OHL ŽS, a.s., SKR stav, s.r.o.
Investor: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
Přihlašovatel: OHL ŽS, a.s.
Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za vytvoření ojedinělého prostoru muzea se zřetelem k využití a zpracování železobetonu a k ohleduplnému, a přitom výraznému zapojení do přírodního prostředí.30. Modernizace trati Tábor - Sudoměřice
Autor: SUDOP PRAHA a.s.
Dodavatel:OHL ŽS, a.s.
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Přihlašovatel: OHL ŽS, a.s.
Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za vytvoření železniční trati, zajišťující větší rychlost, bezpečnost a pohodlnost dopravy se zřetelem k citlivému vstupu do krajiny.40. Stezka v oblacích, Dolní Morava
Autor: Zdeněk Fránek ARCHITECT&ASSOCIATES s.r.o.
Projektant: TAROS NOVA s.r.o.
Dodavatel:TAROS NOVA s.r.o.
Investor: Sněžník, a.s.
Přihlašovatel: TAROS NOVA s.r.o.
Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za vytvoření netradiční zážitkové a přitom pohodlné konstrukce nového typu se zřetelem k originálnímu statickému řešení.43. Rezidence Černošice
Autor: Šafer Hájek architekti s.r.o. - Oldřich Hájek, Pavel Lesenský, Jakub Koníř, Jaroslav Šafer
Projektant: AED project a. s.
Dodavatel: IBS - ROKAL, s.r.o.
Investor: IBS - ROKAL, s.r.o.
Přihlašovatel: IBS-ROKAL, s.r.o.
Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za vytvoření sympaticky obytných, pohodlných a neokázalých staveb se zřetelem k začlenění do okolního prostředí.45. Budova DELTA, Praha
Autor: Ing. arch. Jan Aulík , Ing. arch. Jakub Fišer
Projektant: Aulík Fišer Architekti s.r.o.
Dodavatel: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Investor: BB C - Building Nová DELTA, s.r.o.
Přihlašovatel: BB C - Building Nová DELTA, s.r.o.
Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za vytvoření nenápadné, ale nápadité obecné administrativní budovy uměřeného architektonického výrazu se zřetelem k ohleduplnosti vůči životnímu prostředí.47. Aplikační centrum Baluo, Olomouc
Autor: Ing. Miroslav Pospíšil
Projektant: ateliér-r, s.r.o.
Dodavatel: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Investor: Univerzita Palackého v Olomouci
Přihlašovatel: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za vytvoření objektu, jenž spojuje vědecké přístupy s tělovýchovnými aktivitami se zřetelem ke kvalitě zpracování železobetonových konstrukcí.51. Rekonstrukce zámku ve Svijanech
Autor: APRIS 3MP, s.r.o.
Projektant: APRIS 3MP, s.r.o.
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Investor: PIVOVAR SVIJANY, a.s.
Přihlašovatel: SYNER, s.r.o.
Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za rekonstrukci zapomenuté památky se zřetelem k citlivě provedeným restaurátorským pracím a nápaditému začlenění nového komunikačního objektu.54. ByTy v Malešicích, Praha
Autor: Ing. arch. Oleg Haman, Jakub Seifert, Petr Jambor, Vojtěch Sigmund, Lenka Zvědělíková, Daniel Novák, Petr Sova, Alexandra Fefelová, Jiří Grulich
Projektant: CASUA s.r.o., Ing. Aleš Poděbrad, Ing. Jan Krause
Dodavatel: Metrostav a.s., Divize 3, VCES a.s.
Investor: SIDI Prague s.r.o.
Přihlašovatel: CASUA s.r.o.
Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za vytvoření živého městského souboru se zřetelem k urbanistickému řešení a ekonomické stránce stavby.55. Rekonstrukce a dostavba městského stadionu ve Vítkovicích
Autor: David Kotek, Zuzana Sýkorová, Josef Zlámal
Projektant: Hutní projekt Ostrava a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s., divize 1, HOCHTIEF CZ a. s.
Investor: Statutární město Ostrava, VÍTKOVICE ARÉNA a.s.
Přihlašovatel: Statutární město Ostrava
Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za vytvoření uceleného moderního víceúčelového sportoviště se zřetelem k architektonickému ztvárnění a památkové citlivosti provedení.61. Granátové jablko - rekonstrukce areálu Kuksu
Projektant: Atelier 4, s. r. o.
Dodavatel: Granátové jablko - sdružení HOCHTIEF CZ a. s. a Gemma Art Group
Investor: Národní památkový ústav
Přihlašovatel: HOCHTIEF CZ a.s.
Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za rekonstrukci a revitalizaci výjimečné kulturní památky se zřetelem k vytvoření nového edukačního centra a provozního zázemí.65. Elektrizace trati Šumperk - Kouty nad Desnou

Autor: SUDOP BRNO s.r.o.
Projektant: SUDOP BRNO s.r.o.
Dodavatel:EŽ a EUROVIA - Železnice Desná
Investor:Svazek obcí údolí Desné
Přihlašovatel: Svazek obcí údolí Desné
Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za vytvoření všeobecně společensky prospěšné stavby se zřetelem k ohleduplnému osazení do krajiny.Stavby s nominací do užšího výběru soutěže Zahraniční stavba roku 2016

70. Terminál mezinárodního letiště Strigino
Místo: Nižnij Novgorod, Ruská federace
Autor: Hintan Assosiates
Projektant: AED project, a.s.
Dodavatel: PSJ, a.s.
Investor: "Airports of Regions" JSC
Realizátor: RECOC, spol. s r.o.
Přihlašovatel: PSJ, a.s.71. Muzeum dějin polských židů
Místo: Varšava, Polsko
Autor: Rainer Mahlamäki
Dodavatel: Polimex - Mostostal SA, Polsko
Investor: Město Varšava a Ministerstvo kultury, Polsko
Přihlašovatel: AGC Flat Glass Czech a.s.72. Modernizace rychlostní komunikace S8, tvořící průtah Varšavy
Místo: Varšava, Polsko
Autor: Witold Doboszyńsky, Adam Nadolny
Projektant:Tadeusz Suwara
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Autor dokumentace:Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Přihlašovatel:Metrostav a.s.Více informací o soutěži Stavba roku 2016 najdete na www.stavbaroku.cz