Zpět na informační servis

Nejlepší stavby Jihomoravského kraje za rok 2021

8. září 2022
Text redakce

Při vyhlášení jubilejního, 20. ročníku soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2021 odborná porota určila vítěze v celkem v šesti kategoriích.

Nejlepší projekty jihomoravských stavebníků se ve čtvrtek 21. dubna 2022 slavnostně představily v reprezentativních prostorách auly Fakulty stavební na VUT v Brně.
Mezi oceněné architektonicky i technologicky zajímavé stavby patří například Areál sportovních nadějí – sportovní hala na ulici Botanická, bytový dům Břetislavova v Břeclavi nebo novostavba moderní výrobní haly firmy Nevoga ve Znojmě.
Z rekonstrukcí stojí za pozornost obnova bytového domu na ulici Údolní 36 nebo revitalizace OC Futurum. Dále pak např. vodohospodářské stavby – rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ulici Solniční a Česká nebo rekreační přístav ve Veselí nad Moravou. A mnohé další.
Cílem soutěže je propagovat jihomoravské stavebnictví a také místní projektové, dodavatelské a investorské subjekty. Vyhlašuje ji Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji pod záštitou Jihomoravského kraje. Odborná porota v čele s prof. RNDr. Ing. Petrem Štěpánkem, CSc., dr. h. c., letos vybírala z celkem 37 staveb v sedmi kategoriích. Porota, jako již tradičně, určila vítěze v šesti z nich.
Ocenění si převzalo také sedm studentů, jejichž práce byly oceněny v rámci soutěže O nejlepší studentskou a doktorskou práci z oblasti stavitelství 2021. Tato soutěž je organizována ve spolupráci s Fakultou architektury a Fakultou stavební VUT v Brně. Konkurence byla také značná – celkem bylo do soutěže přihlášeno 31 prací.

Oceněné stavby

Kategorie Stavby občanské vybavenosti

(v této kategorii byly uděleny dvě 1. ceny bez určení pořadí)

  • 1. místo Areál sportovních nadějí, sportovní hala, Botanická 70, Brno
  • 1. místo Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Kategorie Bytové stavby

  • 1. místo Rezidence Břetislavova, bytový dům s parkovacím domem, Břeclav

Kategorie průmyslové stavby a technologické stavby

  • 1. místo Novostavba firmy Nevoga ve Znojmě

Kategorie dopravní a inženýrské stavby

  • 1. místo II/422 Svatobořice – Mistřín – Křiž. II/380, kruhový objezd, rekonstrukce silnic, výstavba nového mostu

Kategorie rekonstrukce staveb a objektů

  • 1. místo Bytový dům Údolní 36, Brno

Kategorie vodohospodářské a ekologické stavby

  • 1. místo Brno, Solniční I, Česká II, Opletalova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Zvláštní cena

  • Rozhledna Súsedská, krajina Podchřibí v oblasti Kyjovského Slovácka

Cena časopisu Stavebnictví

  • Spolkovna a koloniál Blažovice

Cena hejtmana Jihomoravského kraje

  • Rekreační přístav Veselí nad Moravou

Podrobnosti o stavbách, včetně informací o přihlašovatelích, stavebnících, projektantech, návrzích, zhotovitelích, nákladech na stavby i lhůtách výstavby jsou na stránkách www.stavbajmk.cz.

Zdroj:
www.stavbajmk.cz