Zpět na informační servis

Návrh: Rezidence Korunní

19. ledna 2009
Text redakce

Pražská čtvrť Královské Vinohrady je někdejší nejmladší a také nejlidnatější předměstí Prahy o rozloze přibližně 370 hektarů.

Výraz této poměrně mladé pražské čtvrti se během let příliš neměnil. Část, na níž kdysi stála Továrna orientálních cukrovinek na Královských Vinohradech manželů Maršnerových, později známá jako Orionka, posléze Sevapharma, je v současnosti v přípravě na výstavbu nového rezidenčního projektu Korunní. Budovy postavené mezi lety 1900 až 1965, bez historické hodnoty a podle odborného posudku ve špatném stavu, byly postupně demolovány. Návrh projektu pro developera Sekyra Group vypracovala Projekční kancelář CASUA, a member of Equator European Architects, jejíž pracovníci využili při návrhu software Revit Architecture.
Při návrhu projektu Rezidence Korunní vycházeli autoři zejména z logiky stávající zástavby. ?Naším cílem bylo vytvořit moderní součást Vinohrad. Korunní ulice patří ke staré zástavbě Vinohrad a její výraz se mění podle toho, jak se vzdaluje od centra. Postupně jsou fasády ve stylu historického eklektizmu nahrazovány prvorepublikovou architekturou, která si udržuje podobný výraz v celých Vinohradech i v okolní vilové zástavbě,? vysvětluje urbanistický kontext architekt Oleg Haman, spolumajitel ateliéru. Právě tento výraz Vinohrad se snaží návrh Rezidence Korunní v co největší míře interpretovat moderními prostředky. ?Například horizontalita, plasticky členěné fasády, lodžie, zvýrazněná nároží či ustoupená podlaží. Návrh celého obytného souboru sjednocuje horizontální zvýraznění prvních tří nadzemních podlaží se zimními zahradami,? říká jeden z autorů architektonického řešení architekt Petr Jambor.

Základní údaje o návrhu
Název:
Obytný soubor Rezidence Korunní, Praha 10
Charakter: novostavba bytového souboru s obchodními plochami
Architekt: CASUA, a member of Equator European Architects
Developer: Sekyra Group, a.s.
Termín: předpokládané dokončení - 2010
Celková užitná plocha: byty - 22 540 m², obchody - 1000 m²

Rezidence Korunní

Rezidence Korunní

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 21. 4. 2024 07:24
Tracy is unable to log error.