Zpět na materiály, výrobky, technologie

Moderní architektura přeje surovým materiálům

30. června 2020
PR článek

Jednoduché tvary, přiznané konstrukční detaily i ničím nekrytá struktura a textura použitých materiálů – to je bezpochyby dnešní trend moderní architektury. Ve velké oblibě je tak nejen dřevo, kov, sklo a pohledový beton, ale znovu také režné zdivo. Termoakustický zdící systém Liapor má ve svém portfoliu hned dvě pohledové tvarovky s tloušťkou 100 a 195 mm. Jejich industriální vzhled a vlastnosti, specifické právě pro lehký Liaporbeton, z nich činí ideální volbu pro administrativní či technické prostory, výrobní haly nebo sportovní stavby.


Zdící systém Liapor poskytuje ucelené řešení pro celou hrubou stavbu bytových, nebytových i průmyslových budov. Vedle klasických tvarovek pro obvodové zdivo (s označením SL a Liatherm) bez nutnosti použití další dodatečné tepelné izolace, tvarovek pro nosné zdi a příčky (s označením M) a pohledového zdiva (s označením R), nabízí i kalibrované tvarovky (označení K, KM a KSL). Tyto broušené cihly přinášejí významnou úsporu zdicího materiálu, protože mají rovinnou přesnost 1 mm a je tak možné je vyzdít na tenkou maltu o tloušťce 2 mm. Díky této technologii zdění tak vznikají téměř dokonale homogenní bloky s lepšími termoakustickými izolačními vlastnostmi a statikou. 

Technologie výroby uzavřeným cyklem bez odpadních látek 

Zdící tvarovky vznikají technologií vibrolisování, která umožňuje dodržení přesných rozměrových tolerancí. Materiálem pro jejich výrobu je Liaporbeton – tedy beton, kde úlohu kameniva zastávají keramická zrna Liapor, vypálená z granulátu z třetihorních jílů v rotačních pecích při teplotě 1 100°C. Jejich vlastnosti – nízká objemová hmotnost, vysoká životnost a pevnost v tlaku i odolnost vůči žáru a mrazu, propůjčují Liaporbetonu ideální atributy pro kvalitní zdící systém. Velmi dobrých akustických vlastností dosahuje zvláště díky tzv. komůrkovému útlumu, při kterém je zvuk absorbován v mezerách mezi jednotlivými zrny kameniva Liapor. To má za následek výrazné zvýšení indexu vzduchové neprůzvučnosti oproti jiným zdícím materiálům. Nízká objemová hmotnost vede ke snadné opracovatelnosti, dobrá tepelná akumulace pomáhá vyrovnávat výkyvy vnějšího prostředí v každém ročním období, nízký odpor proti difuzi vodních par přináší příjemné vnitřní klima. Z hlediska ekologie je třeba zmínit technologii výroby uzavřeným cyklem bez odpadních látek a s vysokým poměrem objemu vstupní suroviny a výstupní stavební hmoty (z 1 m³ hlíny vzniká 5 m³ zdiva) i následnou ekologickou recyklaci po dožití. 

Široká škála barevnosti pohledového zdiva 

Kromě standardních pohledových tvarovek s rozměry 400x100x200 mm, respektive 400x195x200 mm v šedé barvě, je výrobce schopen přizpůsobit vyráběné zdící prvky potřebám individuálního architektonického návrhu. Podmínkou je realizovatelnost provedení a určité množství objednaného materiálu. Problémem tak nejsou speciální geometrické tvary, rohové nebo jinak atypicky upravené prvky i tvarovky s různou barevností. Díky mrazuvzdornosti materiálu je možné neomítané pohledové zdivo použít i v exteriéru a v kombinaci se sklem a kovem tak vytvořit jednoduchou a efektní fasádu a to v jednovrstvém i dvouvrstvém systému.

Právě díky vibrolisovací technologii výroby, která umožňuje vytvoření přesných tvárnic, je zdění s tenkou vrstvou malty rychlé, variabilní a hlavně vizuálně úhledné a je tak možné nechat zdivo neomítnuté, popřípadě opatřené jednoduchým tenkým barevným nástřikem. 

Oceňované akustické vlastnosti 

Jak již bylo zmíněno výše, akustické vlastnosti jsou jednou z předností všech zdících tvarovek systému Liapor. Samotné tvarovky režného zdiva Liapor R s tloušťkou pouhých 195 mm dosahují při laboratorních měřeních hodnotu neprůzvučnosti 50 dB, což dle normy ČSN 730532 umožňuje jejich použití v bytových objektech, v ubytovacích zařízeních u pokojů i společenských prostor, v nemocnicích, školách i kancelářských budovách. 

Příklady realizovaných staveb 

Na fotografiích si můžete prohlédnout nedávné realizace pohledového zdiva Liapor. Energeticky úsporná administrativní budova Dynamica s důrazem na zeleň a okolní prostředí, nabízející jedinečné panoramatické výhledy ve vyšších patrech, je součásti znovuoživení zdevastovaného brownfieldu Waltrovka. Developerem projektu je česko-slovenská investiční skupina Penta Investments, autorem návrhu jsou Jakub Cigler Architects. Celkově zde bylo použito 2 700 m2 tvarovek Liapor M 175 AKU P6 bez omítek a překlady Liapor PN. 

Další zdařilou realizací je kancelářský komplex Butterfly Karlín, tvořený dvěma šestipodlažními budovami, který z ptačí perspektivy připomíná motýlí křídla. Za návrhem stojí český ateliér CMC Architects, developerem je společnost AFI EUROPE. Tento developer ve svých administrativních budovách používá příčky bez omítek Liapor M, KM 115 P2 nebo KM 175 P4 a odpovídající překlady. 

Více na www.liapor.cz