Zpět na stavby

Moderní administrativní komplex Digital Park II, III v Bratislavě

29. března 2012
Lukáš Romanczin

Digital Park je moderní administrativní komplex, strategicky umístěný u hlavního dopravního tahu Bratislavy, v ulici Einstainova. Výstavba byla rozdělena na tři etapy, při kterých byla zastavěna celková plocha přesahující 73 000 m2. V osmi nadzemních podlažích se nacházejí kancelářské prostory, v přízemí jsou umístěny obchodní prostory, restaurace a kavárna, v suterénech pak parkování. Lehký obvodový plášť budov je navržen jako modulový.


Architektonické řešení
Architektonický koncept druhé a třetí etapy, jehož autory jsou Jakub Cigler a Vincent Marani z ateliéru Cigler Marani Architects, a.s., je založen na jednoznačné hmotové koncepci stejně vysokých a navzájem propojených lichoběžníkových objektů. Takto definované hmotové řešení vytváří v okolní nesourodé zástavbě svébytnou a zároveň objemově přiměřenou strukturu, reagující na měřítko stávajícího urbanizmu. Cílem návrhu bylo zasadit budovy do parkově kvalitního prostoru, čemuž byla podřízena i koncepce dopravního řešení. Velkokapacitní parkovací prostory jsou ukryty v podzemí budov a předpolí objektu je pojato důsledně jako park s pochozími plochami, zelení a vodními prvky. Budovy Digital Parku sestávájí z jednoduchých prosklených lichoběžníkových objektů. Ty jsou vůči sobě pootočeny a reagují tak na nepravidelný tvar pozemku, definovaný z jižní strany linií železnice a ze severní a západní strany komunikacemi celoměstského významu. Řešení areálu je založeno na otevřenosti vůči svému okolí a s tím souvisí i vybudování parku - nového městského prostoru, jenž zpříjemňuje prostředí jak novému areálu, tak i širší veřejnosti.

Základní údaje o stavbě
Název stavby:
Digital Park II, III, Bratislava
Investor: Penta Investments
Architekt: Cigler Marani Architects, a.s.
Projektant: Cigler Marani Architects, a.s.
Dodavatel obvodového pláště: Sipral a.s.
Vedoucí projektu: Ing. Michal Prokop, Ing. David Baltaretu
Plocha obvodového pláště: Digital Park II - 23 067 m2, Digital Park III - 11 175 m2
Dokončení: Digital Park II - 2009, Digital Park III - 2012

Celý komplex Digital Park (vizualizace)
¤ Celý komplex Digital Park (vizualizace)

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 03/2012).