Zpět na stavby

Minigolfové hřiště na střeše zábavního parku PLAYMOBIL

14. srpna 2009
Gunter Mann

Zábavní park PLAYMOBIL v Zirndorfu poblíž německého města Norimberk je příkladem, jak lze účelně využít plochu na střeše stávajících parkovacích garáží. Podařilo se zde dodatečně vytvořit minigolfové hřiště s osmnácti jamkami o rozloze několika tisíc čtverečních metrů. Bylo přitom nutné přesně promyslet a navrhnout jak plochy zeleně, tak i cesty a hrací dráhy.

Autor:Stavební předpoklady
Střecha sedm metrů vysoké budovy parkovacích garáží z roku 1999 má sklon cca 3 %, zaujímá plochu přibližně 3300 m2 a přechází na dvou stranách na terén. Střešní konstrukci tvoří betonový strop se živičnou hydroizolací. Možnosti dodatečného plošného zatížení střechy byly omezeny na hodnotu 350 kg/m², což vyžadovalo využití obzvlášť lehkých materiálů a při provádění bylo třeba dbát na to, aby nedošlo k žádnému většímu bodovému zatížení.

Původní idea
Původní návrh zahradního architekta Urbana Führese počítal s vytvořením říční krajiny s pramenem na kopci a štěrkovou vsakovací deltou v nížině, která by se podobala přirozenému sledu modelované členitější krajiny, přecházející do otevřené roviny s velikou luční plochou. Hrací dráhy by byly součástí táto krajiny a zahrnuty byly i prvky vodního toku a topografie.

Minigolfový areál na střeše zábavního parku PLAYMOBIL v užívání
¤ Minigolfový areál na střeše zábavního parku PLAYMOBIL v užívání

Konstrukce souvrství ozeleněných ploch a minigolfových drah
Na stávající hydroizolaci byla položena dodatečná vrstva odolná proti prorůstání kořenů, tvořená natavovanými živičnými pásy (produkt Jardin WF). Dále následovala celoplošná drenážní vrstva tvořená 120 mm drceného pěnoskla, krytá filtrační textilií. Drcené pěnosklo je velice lehké a současně velmi pevné v tlaku. V této drenážní vrstvě jsou také integrovány všechny rozvody elektřiny, zavlažování, ozvučení, vody apod. Konstrukce dalších vrstev je odlišná podle využití jednotlivých ploch, které jsou vyčleněny na cesty, golfové dráhy a ozeleněné plochy s vegetací.

Cesty
Pro cesty bylo drcené pěnosklo použito rovněž jako nosná vrstva. Následovala vodopropustná vrstva z lehčeného stejnozrnného betonu a krycí vrstva z barevného asfaltu.

Minigolfové dráhy
Skladba pro minigolfové dráhy je podobná, pouze pochozí a hrací povrch na nosné vrstvě z jednozrnného lehčeného betonu je tvořen umělým trávníkem. Koryto řeky je z litého pískovaného asfaltu. Všechny minigolfové dráhy jsou lemovány obrubníkem z porfyrových bloků.

Schéma 4. Standardní skladba ploch s intenzívní výsadbou a vodoakumulační tvarovanou fólií
¤ Schéma 4. Standardní skladba ploch s intenzívní výsadbou a vodoakumulační tvarovanou fólií

Ozeleněné plochy
Souvrství ozeleněných ploch (trávníků a výsadeb) je tvořeno ochrannou textilií na hydroizolaci a pokračuje nopovým drenážním panelem FKD40, filtrační textilií a 150mm silnou vrstvou drceného pěnoskla opět krytého filtrační textilií. Podle druhu vegetace pak následuje trávníkový substrát (typ R) nebo intenzívní substrát (typ i-lehký) v tloušťce vrstvy od 190 do 250 mm. V místech, kde jsou vysazeny stromy a mocnost substrátu je větší, je pod vrstvou intenzivního substrátu typu i-lehký použit také spodní substrát typu U-lehký.

Drcené pěnosklo
Drcené pěnosklo je minerální tepelně izolační lehký stavební materiál z recyklovaného skla. Staré sklo se pomele na moučku, smísí se s minerálním aktivizačním činidlem a v průběžné peci se zahřívá na 900 °C. Materiál přitom zvětšuje svůj objem a při následném prudkém ochlazení ztuhne, popraská a láme se na kusy o délce hrany 30-50 mm. Frakce má ostrohrannou strukturu s velkou hustotou milionů uzavřených pórů a vysokou pevnost 0,5 N/mm². Výsledný materiál se vyznačuje vysokou pevností v tlaku a nízkou hmotností.

Vegetace
Vegetace je mimo jiné tvořena těmito druhy: kakost (geranium), denivka plavá (hemerocallis fulva), šanta kočičí (nepeta cataria), kontryhel měkký (alchemilla molis), trávy, břečťan (hedera), růže (rosa), borovice (pinus), vrba (salix), bobkovišeň (prunus laurocerasus), dřín obecný (cornus mas), muchovník (amelanchier), růže bedrníkolistá (rosa pimpinellifolia). Výsadba stromů byla z důvodu statického řešení konstrukce stavby možná pouze bezprostředně nad sloupy. Zavlažování vegetace je zajištěno plně automatickým zavlažovacím zařízením s výsuvnými tryskami.

Výsledek
Areál hřiště minigolfu o celkové rozloze 5300 m2 (z toho 3300 m2 na střešní ploše) byl v červenci 2006 po čtyřech měsících práce dokončen. Návštěvníci mohou využívat 18 drah začleněných do střešní krajinky, zpestřených o zabudované překážky jako například terénní vlny, kamenné můstky, tunely a podobné, přičemž délka drah se pohybuje mezi 10-25 m. Kromě toho jsou zde k dispozici i odpočívadla (na dřevěných roštech z místního bukového dřeva), prolézačky a hřiště pro děti, lavičky a slunečníky. Minigolfový areál je koncipovaný jako říční krajina se skalními partiemi a vyschlým korytem. Ústředním prvkem je potok pramenící ?na návrší? a vsakující se na rovině ve štěrkové deltě.

Základní údaje o stavbě
Investor:
geobra Brandstätter GmbH, Zirndorf
Projektant: zahradní architekt BDLA Urban Führes, Zirndorf
Hydroizolace: Dachdecker Michel, Wilburgstetten
Realizace ozelenění: Biedenbacher Garten- und Landschaftsbau, Schwabach
Doba realizace ozelenění: 03/2006-06/2006