Zpět na materiály, výrobky, technologie

Městské inženýrství Karlovy Vary, téma roku 2007: Zdravé město

4. dubna 2007
ČKAIT

12. ročník mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2007 se koná 22. června 2007 od 9 hod. v Karových Varech v Kongresovém sále hotelu THERMAL. Karlovy Vary se staly místem tradičního setkávání ?městských inženýrů?. Městské inženýrství je novým rozvíjejícím se oborem. V oboru městské inženýrství je možno získat autorizaci ?autorizovaný městský inženýr? České komory autorizovaných inženýrů a techniků? (ČKAIT). ČKAIT sdružuje ve svých řadách téměř 25 000 autorizovaných osob, ale obor městské inženýrství jich nečítá ani 150.

Autor:


Spoluautoři:
ČSSI
SPS

Snahou komory je vytvářet podmínky odborného rozvoje nejen pro své majoritní, ale i minoritní skupiny. Právě tato zásada propagovaná vedením komory a její finanční podpora umožnila před 12 lety vznik nové tradice - pořádání pravidelné každoroční karlovarské konference ?Městské inženýrství?. Konference byla od prvního ročníku v roce 1995 organizována jako mezinárodní česko - slovensko - německá konference, s konferenčními jazyky češtinou, slovenštinou a němčinou.
Mezinárodní význam konference významně posílila v roce 2001 i skutečnost, že o spolupráci na ní projevila zájem i jedna z nejvlivnějších německých spolkových inženýrských institucí ?Verband Beratende Ingenieure? (VBI) - Spolek poradních inženýrů Německa, jejíž delegace patří v současnosti k nejaktivnějším a na konferenci nejpočetněji zastoupeným zahraničním delegacím.
Od roku 2004 přebírá, spolu s hejtmanem Karlovarského kraje, záštitu nad pořádáním konference i děkan Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA. Ostravská stavební fakulta se tak stala důležitým partnerem organizátorů konference a spolu s vědeckou radou konference, pod řízením prof. Ing. Vítězslava Kuty, CSc. Spolu se zástupci Fakulty stavební ČVUT Praha se výraznou měrou podílí na přípravách programu konference. Letos byla městskými inženýry založena zcela nová organizace pod názvem ?Česká společnost městského inženýrství ČSSI?, která se stala další z řady samostatných odborných společností Českého svazu stavebních inženýrů a i ona se pochopitelně již letos zapojila do přípravy konference. Společnost sdružuje autorizované i neautorizované osoby se zájmem o obor městské inženýrství. Organizátory karlovarské konference těší skutečnost, že jedním z impulsů k založení společnosti bylo i každoroční setkávání městských inženýrů na karlovarské konferenci.
Konference je i pravidelnou příležitostí k neformálnímu setkání účastníků konference - přednášejících i zahraničních hostů s organizátory, představiteli města Karlovy Vary a Karlovarského kraje. Setkání se koná pravidelně v některém z atraktivních karlovarských míst vždy v předvečer konání konference.
Konference MI je zařazena do systému celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Znamená to fakt, že autorizovaní inženýři v oboru městské inženýrství vložné na konferenci nehradí - jsou jejími čestnými hosty. Autorizované osoby v oboru dopravní stavby a oboru vodohospodářské stavby rovněž vložné nehradí, pokud požádají vedení svých oblastních kanceláří o delegování na konferenci potvrzením přihlášky. V tom případě bude jejich účast pořadatelem konference vyúčtovaná Oblastní kanceláři ČKAIT a příslušná OK ČKAIT poplatek za účast přihlášených členů ze své oblasti uhradí z prostředků na odbornou činnost.
Požádat o potvrzení přihlášky lze ve všech OK ČKAIT.

O zaslání přihlášky je možno požádat i v sekretariátu konference
OK ČKAIT Karlovy Vary
Stará Kysibelská 45, 360 09 Karlovy Vary
Fax+Tel.: 353 234 634,
E-mail: ckait@iol.cz.

Přihlášku je možno zaslat zájemcům o účast i elektronicky.

Program konference

Verifikace dlouhodobého rozvoje městského území s využitím dynamického modelu
V. Beran, P. Dlask, FAST ČVUT Praha

Tvorba obytného prostředí ve městě - využitím ploch získaných z demolic pro volný čas
C. Fugmann, Saská komora stavebních inženýrů

Úloha strategického plánu při tvorbě zdravého města
I. Staš, F. Kuda, Magistrát města Ostravy + FAST VŠB-TU Ostrava

Dopravní koncepce v ostrovním městě Ratzeburg
R. Thiessen, VBI-Verband Beratende Ingenieure

Proměny obytného území měst a jejich zdravotní souvislosti
V. Kuta, F. Kuda, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava

Moderní čištění odpadních vod membránovou filtrací
H. Resch, Bavorská inženýrská komora

Občané a proměny urbanistické zástavby v ostravské aglomeraci
J. Sedlecký, R. Zdařilová, Magistrát města Ostravy + FAST VŠB-TU Ostrava

Využití dosud nefunkčních ploch pro petanque
J. Tomko, Slovenská komora stavebních inženýrů