Zpět na osobnosti, rozhovory

Liberalizace trhu s energiemi z pozice velkých průmyslových spotřebitelů v ČR

24. května 2012
Ing. Hana Dušková

Ceny elektrické energie pro průmysl v ČR patří v současné době k nejvyšším v Evropě. Co je třeba podniknout pro zlepšení této pozice? Jak může český průmysl čelit světové i evropské konkurenci? Názory Sdružení velkých průmyslových spotřebitelů v ČR v následujícím rozhovoru prezentuje Ing. Roman Blažíček, jednatel společnosti LASSELSBERGER, s.r.o.


Jak hodnotíte z pozice představitele společnosti, která je jako výrobce keramických obkladových materiálů a dlažeb významným průmyslovým spotřebitelem energie, současnou situaci v oblasti cen dodávaných energií?
Cena elektrické energie v ČR je v současné době pro energeticky náročný průmysl velmi vysoká, dalo by se říci, že nejdražší na světě. Velcí průmysloví spotřebitelé energie očekávali, že liberalizace trhu s elektřinou - jako nástroj k naplnění lisabonské strategie, která si vytkla za cíl vytvořit v Evropské unii do roku 2010 nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější znalostní ekonomiku světa, schopnou udržitelného hospodářského růstu, vytváření kvalitnějších pracovních příležitostí a s větší sociální soudržností - naopak povede ke snížení celkových nákladů na energie. Předpokládali, že bezpečnost dodávek a snížení cen elektřiny a plynu bude působením konkurence v energetických odvětvích směřovat k rozvoji trhu s energiemi, že regulované služby budou zajišťovat bezpečnost dodávek za přijatelnou cenu a že odpovídající právní předpisy budou nástrojem pro vytvoření nediskriminačního prostředí.
Lisabonská smlouva, definující budoucí směry evropské energetické politiky, byla v oblasti energetiky historicky vyhlídkou na zlepšení situace. Stanovila jednotlivé cíle jak v rámci problematiky vnitřního trhu, tak v rámci bezpečnosti dodávek v EU, podpory úspor energie, energetické účinnosti a rozvoje nových a obnovitelných energetických zdrojů. Postupně se však objevovala určitá negativa. Do cen elektrické energie se začala zásadním způsobem promítat zejména opatření na snižování emisí skleníkových plynů, stanovená v rámci evropské politiky klimatických změn, reagující na tezi oteplování planety.

Graf 1. Vliv politiky klimatických změn na ceny energie

Graf 1. Vliv politiky klimatickych změn na ceny energie

Graf 2. Ceny elektřiny pro průmysl

Graf 2. Ceny elektřiny pro průmysl