Zpět na informační servis

Kostelec nad Černými lesy - odborné pracoviště v pivovaru

18. února 2011
Text redakce

V historickém areálu pivovaru v Kostelci nad Černými lesy (Středočeský kraj, okres Praha - východ) se od roku 2001 postupně obnovuje provoz. V původně zpustlém území s chátrajícími budovami je v současné době v provozu kulturně společenské centrum s širokou nabídkou akcí pro laickou veřejnost i odborníky.

Kromě gastronomických aktivit, kde hlavní nabídka pivovarských specialit bude brzy rozšířena o pivo vlastní výroby v původních prostorách a technologickým procesem z 30. let 20. století, se majitelé (společnost Dej Bůh štěstí s.r.o., Ing. Milan Starec, Tomáš Vodochodský) věnují i odborné činnosti v oblasti technického a průmyslového dědictví. Černokostelecký pivovarský archiv a muzeum, o.p.s., je jediná organizace v ČR, která se věnuje historii pivovarství také z hlediska architektury a stavebních konstrukcí výrobních objektů. V archivu je evidováno zhruba 4000 pivovarů a sladoven z území Čech, Moravy a Slezska. Výstavní plocha muzea o ploše 4000 m2 nabízí ukázky historických technologických prvků, které z velké části pocházejí ze zbořených pivovarů a sladoven. Vlastní zkušenosti s obnovou historických výrobních staveb (po stránce projektové, stavební, technologické i ekonomické) nyní chtějí majitelé předávat dál těm, kteří se historickým stavbám, zejména výrobního charakteru, věnují.

Přednáškové programy s exkurzemi
Pro letošní rok připravilo kostelecké pracoviště přednáškové programy s exkurzemi a praktickými ukázkami přístupu k obnovám historických staveb s názvem Jak jsem potkal fabriku. První blok proběhl 14. 1. 2011. Černokostelecký pivovar bude pořádat tři přednáškové semináře (další termíny 18. 2 a 18. 3. - vždy v pátek) na téma industriálních staveb. Součástí každé akce je mimo přednášek a diskuzních bloků exkurze a publikace k danému tématu. Vše zdarma v rámci grantového programu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Tato akce se snaží o propojení teorie s praxí a zároveň usiluje o komplexní pohled na industriální stavbu nejenom z pohledu architekta, ale i technologa či historika.
Novým záměrem odborného pracoviště je stát se ?styčníkem? v oblasti technického a průmyslového dědictví. Pro tento účel budou vytvořeny praktické internetové stránky s názvem ?továrny? (www.pivovarkostelec.cz/tovarny), kam může přispět svými zkušenostmi každý návštěvník. Touto cestou vyzýváme ke spolupráci majitele historických budov, řemeslníky, projektanty, architekty, pedagogy, studenty, cestovatele a další zájemce, kteří by chtěli přispět k danému tématu.
Kontaktní osoby: Ing. Milan Starec, Černokostelecký archiv a muzeum, kvetak@pivovarkostelec.cz; Ing. Šárka Jiroušková, Černokostelecký archiv a muzeum, sarka@pivovarkostelec.cz.