Zpět na informační servis

Pozvánka na 5. ročník konference STATIKA STAVEB Plzeň 2022

13. září 2022
Text redakce

Dne 13. září 2022 se v Congress Centru Parkhotelu Plzeň koná již popáté konference Statika staveb. Letos se zaměří na téma navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb. Témata jsou konkrétně rozčleněna do třech sekcí: Zatížení a zásady navrhování a hodnocení staveb, Zděné konstrukce a Geotechnika. Do programu je rovněž zařazena část věnovaná navrhování geotechnických konstrukcí.

Na konferenci zazní tyto přednášky:

 • Zásady navrhování konstrukcí a normy pro zatížení staveb v roce 2022 (doc. Ing. Jana Marková, Ph.D., Kloknerův ústav ČVUT v Praze);
 • Třídy následků a prohlídky nosné konstrukce staveb (Ing. Petr Bek, Bek & partners, s.r.o.);
 • Hodnocení a prohlídky mostů jako vzor pro hodnocení budov (Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze, a Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.);
 • Úrovně dokumentace staveb z pohledu statika a jeho (ne)uplatňování v praxi (Ing. Jan Seifert, Ing. Jan Mařík, Ph.D., Ing. Paed.IGIP, KONSTAT s.r.o.);
 • Stavby rok po zásahu tornáda na jižní Moravě – stav a hodnocení staveb, orga­nizace průzkumu a poznatky pro práci stavebních inženýrů a statiků (Ing. Ivan Koudelka, Ing. Jan Kasan, Ing. Rostislav Bílek);
 • Vykonzolované zdivo POROTHERM (Ing. Ivo Petrášek, Wienerberger s.r.o.);
 • Zdivo HELUZ v souvislostech (Ing. Zuzana Hejlová, HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.);
 • Aplikace pórobetonového zdiva Xella z hlediska statiky (Xella CZ, s.r.o.);
 • Příklady a rizika v použití vápenopískových cihel (Ing. Martin Konečný, Kalksandstein CZ s.r.o.);
 • Problematika zděných konstrukcí (Ing. Václav Honzík, Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.);
 • Použití technologií speciálního zakládání a jejich ekonomika (Ing. Vojtěch Ježek);
 • Úpravy podloží a podkladových vrstev u staveb (Ing. Jan Ďůrovec).

Cílem konference je výměna poznatků a poukázání na dobré i špatné návrhové postupy a realizace.
Pořadateli setkání jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, oblastní kancelář ČKAIT Plzeň, Aktiv Statika, mosty a zkušebnictví ČKAIT, Aktiv Geotechnika ČKAIT a INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o.
Podrobnosti poskytne oblastní kancelář ČKAIT Plzeň. 

Zdroj:
ČKAIT