Zpět na informační servis

Komentář k výsledkům ČSÚ o stavebnictví

7. srpna 2014
Text redakce

Podle výsledků šetření Českého statistického úřadu za červen i za druhé čtvrtletí letošního roku se zdá, že české ekonomice a s ní i stavebnictví se začíná pomalu dařit. Ke kladným číslům přispívá fakt, že právě probíhá stavební sezona, která je pro obor příznivá. Navazuje navíc na mírnou zimu, která stavbaře prakticky neomezovala. Byl bych rád, kdybychom mohli konečně konstatovat, že je to rovněž rozumná politika vlády, která vytvořila dobré předpoklady k opětovnému růstu investiční výstavby.

Podle mého názoru bude v nejbližším období důležitá dlouhodobá stabilizace oboru, která vytvoří solidní základ pro ekonomiku stavebních firem. Teprve pak se dá očekávat trvalý růst stavební produkce, pochopitelně v závislosti na dalších faktorech, kterými je především investorská příprava, ochota zadavatelů včetně privátních investovat, cena stavebních materiálů a energií a další.

Komentář poskytl Ing. Václav Matyáš
prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR