Zpět na materiály, výrobky, technologie

Klimatizace a větrání

19. dubna 2010

Společnost pro techniku prostředí, odborná sekce Klimatizace a větrání OS 01, ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakultou strojní, Ústavem techniky prostředí připravuje dvousemestrální kurz Klimatizace a větrání.


Kurz je určen zejména projektantům, pracovníkům činným ve výstavbě, provozovatelům vzduchotechnických zařízení. Jde o ?pokračovací? kurz, navazující na základní kurz absolventů studií v oborech techniky prostředí.
Kurz bude zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT, absolventi obdrží potvrzení o absolvování kurzu.

Kurz bude probíhat v termínech září-prosinec 2010 a únor-květen 2011 na fakultě strojní, ČVUT v Praze.

Bližší informace na: http://www.fsid.cvut.cz/