Zpět na informační servis

Když okna kradou teplo, říkají si o výměnu!

13. října 2022
Text redakce PR článek

Šetřit peníze i teplo! Cíl současných dní pro mnohé z nás. Jaké jsou cesty? Změna zdroje tepla za energeticky úspornou variantu, zateplení obálky domu anebo výměna oken – tři nejčastěji skloňovaná řešení, přičemž to poslední je nejrychleji realizovatelné. I přestože okna na první pohled mohou vypadat v naprostém pořádku, tak skutečnost může být úplně někde jinde.

Aktuální topná sezóna s sebou nepřináší jen útulné domácí teplo v chladných dnech, ale pro mnoho lidí také spoustu obav. Kvůli rostoucím cenám energií a nejistotě, zda bude v zimě dost tepla pro všechny, hledá nyní mnoho domácností způsoby, jak náklady na vytápění minimalizovat. Mnoho z nich proto uvažuje o tom, zda by se jim nevyplatilo alespoň vyměnit okna. Celkem jasné je to u těch, která jsou stará dvacet či třicet let, ale mnozí u svých oken řeší problémy s netěsností a velkým únikem energie z interiéru, přestože je koupili poměrně nedávno. „Je třeba si uvědomit, že okno není neprostupná bariéra. Z pohledu úniku tepla se jedná o nejslabší článek vnější obálky domu. Jejich výměnou se dá uspořit poměrně významné množství energie. Nechali jsme si naše zjištění potvrdit nezávislou laboratoří UCEEB při ČVUT, která se zaměřuje na energeticky efektivní řešení budov. Výsledky jejich testů naše závěry potvrdily. Při porovnání těsnosti starého plastového okna namontovaného v roce 2003 s oknem VEKRA Komfort EVO dosahovala spotřeba energie na vytopení místnosti u starého okna až o 70 % energie vyšší hodnotu. Měření proběhlo i s běžným oknem z roku 2022, které lze dnes koupit na českém trhu a které má v podstatě stejné parametry CE štítku jako okno VEKRA, a u něj byla spotřeba vyšší o 20 až 25 %. Oba testy ukázaly, že když je okno řádně zkonstruované a správně namontované, pak energii šetří,“ uvádí Jan Tušl, spolumajitel značky VEKRA, největšího českého výrobce oken. Celkem jasně se ukázalo, že nákup kvalitních, dostatečně těsnicích oken představuje nejefektivnější a zároveň poměrně snadno realizovatelné opatření, kterým lze docílit nižší částky za vytápění.

Proč okna kradou teplo?

Je jasné, že pokud má dům ještě původní okna s dvojsklem, bude kvůli nim zbytečně přicházet o cenné teplo. „V 90. letech až přelomu milénia nastal velký rozmach výměny oken. Tehdy ale na trhu panovalo přesvědčení, že mezi okny není až takový rozdíl a mnoho majitelů je proto vybíralo hlavně podle nižší ceny. Dnes na pohled působí funkčně, ale jejich majitelé už z užívání tuší, že nemají dostatečnou těsnost a interiér tak zbytečně ztrácí teplo. Mnoho lidí navíc tehdy přistoupilo jen k výměně oken a dnes uvažují ještě o dodatečném zateplení. Tato okna už ale dnešním požadavkům vyhovovat nebudou a bylo by tedy vhodné spolu se zateplením tato morálně i technicky zastaralá okna vyměnit,“ popisuje Ing. Milena Tomčíková, ředitelka vývoje a produktů značky VEKRA.

Problém s nadměrným únikem tepla skrze okna se ale může týkat i novostaveb. Pokud si majitel postavil nový dům, dostatečně ho zateplil, ale zvolil méně kvalitní okna s nevyhovující těsností, jsou právě ona místem, kudy dům přichází o teplo a majitel o peníze. První problémy se přitom mohou projevit již první zimu.

Kudy teplo oknům uniká?

Abychom problémům s mizejícím teplem a prochládáním interiéru předešli, je třeba vědět, kde vznikají. Pokud se podíváme na dvě srovnatelná okna od různých výrobců, na první pohled mohou vypadat prakticky stejně. V detailech a pod povrchem omítky v ostění se ale mohou skrývat poměrně zásadní rozdíly, které se mohou do budoucna stát zdrojem problémů, pokud se cokoliv podcení.

  1. Rám– pro dobré tepelně izolační vlastnosti je důležitá jeho dostatečná hloubka, nikoliv například pouze počet komor v případě plastových oken. Plastové rámy by měly mít dostatečnou pevnost a tvarovou stálost. Preciznost výroby se projevuje v minimalizaci a přesnosti mezery mezi křídlem a rámem, kterou nejčastěji létají peníze oknem.
  2. Sklo – z pohledu úniku tepla je nutné trojsklo, kterým oproti dvojsklu projde jen polovina tepla. To ale působí i opačně, trojsklo propustí méně tepla nejen ven, ale i dovnitř, takže navíc omezuje přehřívání interiéru v letním období.
  3. Hloubka zasklívací polodrážky – ukazuje hloubku uložení skla v rámu, což minimalizuje pravděpodobnost vzniku kondenzátu na skle. Minimální hloubka je 29 mm.
  4. Distanční rámeček – teplý plastový meziskelní rámeček omezuje vliv tepelných mostů a snižuje riziko rosení skla. Někteří výrobci ovšem stále používají tento rámeček z hliníku, který ale vede teplo a může rosení oken naopak výrazně napomáhat. Je tedy v oknech nežádoucí.
  5. Těsnění – pro dobrou izolaci je ideální středové těsnění, tedy celkem se třemi těsnicími rovinami. Na rám by mělo být ručně natahované, nikoliv svařované spolu s profilem. Svařované je pro únik tepla asi nejhorší volba. Na druhou stranu se lehce odhalí, protože je dobře viditelné.
  6. Kování – ideální volbou je to celoobvodové s maximálním počtem uzamykacích bodů, které zajišťují pevné spojení křídla s rámem. Okno tedy stále dobře těsní, ať je venku zima nebo teplo, a není tak nutné ručně nastavovat letní nebo zimní režim kování.
  7. Připojovací spára – svoji důležitou roli hraje i montáž okna. Dostatečné utěsnění připojovací spáry je zásadní jak pro omezení vzniku tepelných mostů a dobré tepelně izolační vlastnosti okna, tak pro snížení pravděpodobnosti vzniku vlhkosti na ostění a následné tvorby plísní. Profesionální provedení montáže s ověřenými postupy práce by proto mělo být nedílnou součástí dodávky okna.

Když okna netěsní…

Nesprávné nebo nekvalitní provedení výše jmenovaných detailů není radno podceňovat. Pokud venku panuje příznivé počasí, rozdíly mezi okny prakticky nepoznáme. S prvními studenějšími dny nebo nestandardními povětrnostními situacemi se ale projeví naplno. Jakmile přijde chladné počasí nebo se začnou zvyšovat náklady na vytápění domácnosti, teprve tehdy ukáže okno svoje skutečné vlastnosti. „Pokud okno není dostatečně kvalitní, nemá dobré izolační vlastnosti a není správně nainstalované a seřízené, bude kvůli němu docházet k většímu úniku energie, a my proto budeme platit vyšší účet za vytápění. Dalším problémem může být rosení skla, na ostění kolem se mohou tvořit vlhké mapy a v důsledku toho i plísně. S tím souvisí i zhoršování kvality vnitřního vzduchu. Problémem ale může být i skrytá plíseň v připojovací spáře, pokud tento prostor není dostatečně utěsněný,“ vyjmenovává Ing. Milena Tomčíková z VEKRY.

Každé okno navíc obsahuje z pohledu úniku tepla tři hlavní riziková místa – prostor styku skla s profilem křídla, mezeru mezi křídlem okna a jeho rámem a prostor připojovací spáry. Pokud se tedy s popsanými problémy potýkáte, příčina bude pravděpodobně ležet v nesprávném provedení některého z těchto tří detailů.

Aby okna teplo nekradla!

Jak tedy zbytečně nepřicházet o drahocenné teplo a nevyhazovat peníze oknem? Nespoléhejte se pouze na papírově doložené vlastnosti a nabídku obchodníka! Trik se dnes u oken skrývá v detailu, proto je potřeba podívat se na ně zblízka, vše si prohlédnout a osahat. „To, že okno splňuje normou stanovené parametry a má potřebnou certifikaci, bohužel dnes není dostatečný doklad jeho kvality. Zkušenosti ukazují, že i tak mezi nimi mohou být poměrně zásadní rozdíly,“ říká Ing. Milena Tomčíková z VEKRY. Větší pozornost se v tomto případě určitě vyplatí. A čím starší okna měníte, tím víc získáte. „Pokud budete měnit okna stará 15 a více let je díky jejich těsnosti možné ušetřit v rodinném rozpočtu i polovinu v účtech za energie. Pokud budete kupovat okna nová, mohou být vzhledem k jejich odlišnému zpracování rozdíly v energiích mezi 20 až 30 %,“ dopřesňuje Ing. Milena Tomčíková z VEKRY. Průměrná výše investice do výměny oken v panelovém bytě se pohybuje přibližně okolo 80 000 Kč, v případě běžného rodinného domu se náklad na výměnu nejčastěji pohybuje v rozmezí 200 000 až 450 000 Kč. Návratnost dobré investice do kvalitních oken VEKRA, kterou jsme si počítali, je při dnešních zastropovaných cenách osm let.

I v případě oken bychom se tedy měli řídit starým známým pořekadlem „důvěřuj, ale prověřuj“ a vsadit na kvalitu provedení i instalace. Dobré okno nám totiž z domácího tepla ani z rodinného rozpočtu krást nebude.