Zpět na materiály, výrobky, technologie

Karlovarský kraj - Den otevřených dveří na stavbách a vzdělávacích organizacích 13. 10. 2007

17. září 2007
redakce

Přehled doposud přihlášených staveb a vzdělávacích organizací pro Den otevřených dveří, konaný v rámci Dne stavitelství a architektury. Případní zájemci ze stran firem a vzdělávacích organizací o aktivní účast na Dni otevřených dveří mohou kontaktovat: firmy - SPS v ČR, e-mail: sps@sps.cz; vzdělávací organizace - ČKAIT, e-mail: ckait@ckait.cz

Autor:
Karlovarský kraj
Garant: Ing. Anna Vlášková - 603 732 876

Název stavby

Adresa stavby

Zhotovitel

Čas

Kontaktní osoba

Výstavní, sportov. kulturní
a kongr. centrum

Karlovy Vary
u mostu Kpt.Jaroše

Bau-Stav s.r.o.

9.00-12.00

Ing. Keřka
353 118 311
Ing. Špička
602 731 295

Silnice I/6 - objekt 217

Silniční propojení
Tuhnice-Rybáře

SSŽ, a.s.

9.00-14.00

p. Klíma
731 601 419

Obch.centrum Dragoun

Cheb

Jaroslav Třešňák

9.00-11.00

p. Hrouda
605 292 461

Revitalizace Areálu Bohemie

Sokolov
veřejný park

SSŽ, a.s.

celý den

Ing. Kletečka
731 601 427


Název organizace

Adresa místa otevřených dveří

Čas

Kontaktní osoba

Odborné učiliště Horní Slavkov

Kounice 8,
357 31 Horní Slavkov

8.00-12.00

Ing. Petr Čavojský,
352 698 049,
odbuciliste@mbox.vol.cz

Střední průmyslová škola
stavební a OA Kadaň

Komenského 562,
432 01 Kadaň

10.00-15.30

PaedDr. Zdeněk Hrdina,
474 343 393-5
sps-kadan@sps-kadan.cz

Střední odborná škola
stavební Karlovy Vary

Sabinovo nám. 16,
360 09 Karlovy Vary

9.00-12.00

Mgr. Michal Vachovec,
353 362 813 (353 362 811),
podatelna@stavebniskolakv.cz