Zpět na informační servis

IV. ročník mezinárodní konference, Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů

2. října 2014
Text redakce

Stav dopravní infrastruktury na střední a východní Moravě a její nedostatečné propojení se sousedními regiony je překážkou udržitelného rozvoje regionu. Tato situace byla základním impulsem pro konání již IV. ročníku mezinárodní konference, kterou uspořádalo ?Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě? ve čtvrtek 25. září 2014 ve Společenském domě v Luhačovicích.

?Cílem našeho občanského sdružení je pozitivně ovlivňovat proces řešení této situace v regionu, který z hlediska ekonomické výkonnosti a sociálních podmínek má jedno z nejhorších postavení v České republice. K tomu se na občanském principu snažíme spojit neformální sílu partnerů našeho sdružení a občanů s odbornými kruhy, politickou reprezentací a výrobní sférou. Naším cílem je koncepční a dlouhodobě platné řešení současné situace. A k tomu je vhodnou diskuzní platformou tato konference,? uvedl předseda Libor Lukáš.

Tuto iniciativu překračující významem hranice regionu podpořili udělením záštity předsedové vlád České i Slovenské republiky, ministr dopravy ČR, hejtmani Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje, předsedové Trenčianského a Žilinského kraje, a primátor města Přerova, kteří zdůraznili význam vzájemné spolupráce na řešení odpovídající kvality dopravního propojení Pomoraví a Pováží a jeho přínos pro hospodářský rozvoj obou regionů. Konference rovněž reagovala na společné jednání vlád České a Slovenské republiky, konané na jaře tohoto roku ve Skalici, které jednoznačně podpořilo nutnost dalšího propojení obou zemí kapacitní dopravní infrastrukturou. Příslib osobní účasti ministra dopravy ČR Antonína Prachaře, ale i dalších významných hostů z české i slovenské republiky, podtrhl význam konference.Jednání se rovněž účastnili ekonomičtí experti, zástupci regionu v českém i evropském parlamentu, volení zástupci krajů, měst a obcí, ministerstva dopravy, SFDI, SŽDC, ŘSD ČR, zástupce Evropské komise a představitelé hospodářské sféry.

Hlavním tématem konference byla problematika připravenosti infrastrukturních projektů pro příští plánovací období EU v letech 2014-2020. V této souvislosti bylo především hovořeno o koncepčním dokumentu z dílny MD ČR ?Dopravní sektorové strategie ČR?. Hlavní diskuze se však vedla o tom, jak budou naplněny dopravní priority regionu střední a východní Moravy. V diskuzních příspěvcích zazněla problematika urychlení přípravy a výstavby dálnice D1 v okolí Přerova tj. Říkovice - Lipník nad Bečvou, rychlostní replicas de relojes de lujo silnice R 49 (CZ) - R6 (SK) Hulín - Fryšták - státní hranice SR - Púchov, rychlostní silnice R35 v úseku Hradec Králové - Mohelnice, rychlostní silnice R55 Otrokovice - Uherské Hradiště - Břeclav, silnice I/35 Valašské Meziříčí - Palačov, I/57 Obchvat Valašského Meziříčí, silnice I/44 v úseku Mohelnice - Jeseník, modernizace železniční trati Otrokovice - Zlín - Vizovice, modernizace trati Brno - Přerov a dalších infrastrukturních projektů ovlivňujících soci-ekonomický rozvoj regionu. Debata se taktéž nesla v oblasti dlouhodobé koncepce financování výstavby české dopravní infrastruktury, problematiky Veřejných zakázek a také otázek související s průtahy při legalizaci staveb a tedy oblast se stavební legislativou?, pokračuje Libor Lukáš.


Aktuálním tématem konference byla i probíhající rekonstrukce dálnice D1,mezi Prahou a Brnem, která významným způsobem denně komplikuje a zpomaluje dopravu po této klíčové dopravní tepně směrem na Moravu a z Moravy na Prahu. ?Zazněl zde silný apel na technicky promyšlenou a hlavně urychlenou realizaci souboru všech staveb na D 1, tak aby motoristická veřejnost byla ochotna, tento přechodný stav uzavírek a omezení s porozuměním akceptovat?, uzavírá Libor Lukáš.