Zpět na informační servis

Inženýrské a dopravní stavby bodují ve Stavbě roku

3. října 2016
Text redakce

Inženýrské a dopravní stavby odhalují svou krásu méně nápadně, než honosné historické budovy či atraktivnější krajinářské úpravy. Přesto tyto stavby ladností konstrukcí a důvtipem zhotovitelů dávají svým autorům jedinečnou možnost dotvářet obraz okolí a krajiny. Funkčnost nemusí být na úkor kvality a oku lahodící konstrukci. Kanalizační sběrač v Přerově a modernizovaný úsek železniční trati Tábor - Sudoměřice si uznání poroty získaly. Obstojí tyto stavby i v hlasování veřejnosti?

Výstavba sběrače v Přerově
Byť na první pohled není na nadzemních částech sběrače patrný výrazný architektonický počin, zásadním kritériem pro hodnocení přihlášených staveb je komplexní posouzení všech jejich částí včetně funkčnosti a celkového přínosu. Celá stavba vyžadovala úzkou spolupráci mnoha profesí jak při dlouhé projektové přípravě, tak při samotné realizaci.
Stavba sběrače je zásadní především svým rozsahem - kmenové stoky velkých profilů a retenční nádrže se pyšní souhrnným objemem 4 750 m3. Realizace tohoto projektu přinesla zlepšení kvality vody v řece Bečvě a zároveň došlo ke snížení vypouštění ředěných odpadních vod z odlehčovacích komor. Nové kanalizační sběrače jsou zabezpečeny před vnikáním vody z řeky při povodňových stavech, přispívají tak k ochraně nemovitostí před zatopením říční vodou.

Plánování a realizace se týkaly rozsáhlého zastavěného území, které připravilo realizačnímu týmu nejednu překážku. V jedné části stavby docházelo v celé délce k odhalování inženýrských sítí, jejichž trasy se lišily od předaných podkladů nebo nebyly vůbec zakresleny. Kritickým místem pak byla kolize s teplovodním kanálem, kde musela být pod teplovodem provedena ražená štola včetně obtoků.

Modernizace trati Tábor - Sudoměřice u Tábora
V roce 1871 byl zprovozněn úsek železniční trati mezi Benešovem a Veselím nad Lužnicí jako ?Dráha císaře Františka Ferdinanda?, o tři roky později byl dobudován úsek spojující Veselí nad Lužnicí s Českými Budějovicemi. Modernizovaný jednokolejný úsek s traťovou rychlostí 80-100 km/h a zábranou vzdáleností 700 m byl zdvoukolejněn v parametrech dosažení přechodnosti kolejových vozidel traťové třídy D4 pro přidruženou traťovou rychlost, ložné míry Z-GC, zajištění požadované propustnosti a zvýšení maximální traťové rychlosti až na 160 km/h. ŽST Chotoviny a navazující traťové úseky jsou nově vybaveny elektronickým zabezpečovacím zařízením, které usnadňuje práci obsluze a umožňuje operativní řízení provozu z centrálního dispečerského stanoviště. Vybudování prvního dvoukolejného železničního tunelu na území Jihočeského kraje v délce 444 m a realizace přemostění dálnice D3 ocelovým mostem v délce cca 100 m s navazující mostní estakádou o osmi polích (souvislé vedení trasy po mostních konstrukcích v délce více jak 550 m) nijak nenarušilo stávající ráz krajiny. V oblastech s hustým osídlením byly vystavěny protihlukové stěny.Zdvoukolejnění současné trati zajistilo zdvojnásobení dosavadní kapacity železničního úseku a podstatné zkrácení cestování na turisticky atraktivní trati. Železniční úsek zároveň představuje významné spojení Berlína, Prahy, Drážďan a Lince. Moderní systém upevnění a nové koleje umožňují cestujícím pohled na jihočeskou krajinu během klidné, tiché a pohodlné jízdy.

Další přihlášené stavby do soutěže najdete na www.stavbaroku.cz.

Hlasujte o nejlepší Stavbu roku 2016 i vy!
24. ročník soutěže Stavba roku 2016 je celorepublikovou veřejnou soutěží stavebních děl. Organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.