Zpět na materiály, výrobky, technologie

Fórum českého stavebnictví 2010 zaznamenalo rekordní účast

5. března 2010
redakce

Fórum českého stavebnictví 2010 zaznamenalo rekordní účast; velmi otevřená diskuse vyústila v apel účastníků na vládu, aby garantovala dlouhodobý legislativní rámec podmínek pro stavební podnikání

Autor:Letošní 6.ročník Fóra českého stavebnictví se konal 3.3.2010 v pražském hotelu Olympik Artemis. Zájem o akci vysoce předčil předchozí ročníky - sešlo se zde více než 250 účastníků. Dle ohlasů přímo na akci se dosud v České republice nepodařilo pod jednu střechu přivést tak reprezentativní a současně početné auditorium klíčových představitelů resortu stavebnictví.

V úvodních vystoupeních zástupců státu, bankovního sektoru a podnikatelských asociací zazněla charakteristika hlavních problémů současného stavebnictví, ale i náznaky jejich řešení. Mimořádný ohlas mělo zejména vystoupení člena bankovní rady Pavla Řežábka, který hovořil o vývoji ekonomiky a výrazných rizicích, která lze očekávat pokud politická reprezentace razantně nezmění svoje chování, nevyvaruje se populistických opatření a bude činit dílčí neuvážená opatření s možnými dlouhodobými negativními důsledky. S odkazem na citát Tomáše Bati se spolu účastníky shodl na tom, že krizi nelze čelit sanováním a dotacemi. Stát by měl spíše vytvořit legislativní rámce, které nastaví účastníkům trhu rovné podmínky a šance a budou dlouhodobou garancí předvídatelného prostředí pro podnikání.

I ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška ve svém vystoupení na téma problematiky bytové výstavby a jejího dalšího rozvoje zdůraznil, že podporu státu chápe spíše ve vytváření právního prostředí a jeho garancích než v jeho dotacích. Zajímavé bylo i vystoupení náměstka ministra dopravy Tomáše Kaase věnované zásadám financování dopravní infrastruktury v budoucích letech.

V navazující velké panelové diskusi, moderované Danielou Drtinovou z České televize, vystoupila řada představitelů stavebních firem, kteří velmi otevřeně projevili svůj názor na současný stav stavebnictví a vznesli tvrdé připomínky k činnosti státní správy a roztříštěnosti stavební agendy do mnoha ministerstev.

Účastníci konference trvali jednomyslně na tom, aby vznesené připomínky a kritika byly ve formě oficiálních závěrů z fóra uplatněny ve vztahu k vládě, ministerstvům a parlamentu ČR. Toto oficiální stanovisko bude na podkladě záznamů z konference v nejbližších dnech zpracováno a zveřejněno, a s jeho závěry budou seznámeni nejen všichni účastníci letošní konference, ale i široká odborná veřejnost.

V navazující odpolední části se ve čtyřech paralelních sekcích projednávaly specifické otázky, které jsou v současnosti pro podnikatele ve stavebnictví aktuální, a sice legislativa pro zadávání zakázek na stavebním trhu, problematika řízení nákladů v recesi, developerské projekty ve výstavbě bytů a výroba stavebních materiálů pro nové způsoby stavění.

Fakta ke konferenci
Konference se zúčastnilo přes 250 účastníků z řad dodavatelů stavebních prací, výrobců stavebních materiálů, architektů, projektantů, developerů, zástupců státní správy i představitelů vysokých škol. Organizace fóra pod záštitou premiéra Jana Fischera se již tradičně ujal Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a společnost Blue Events, akci podpořila řada významných partnerů v čele s generálním partnerem společností SWIETELSKY. Konference vzbudila řadu mediálních ohlasů a přítomen byl i zpravodajský štáb České televize.

V nejbližších dnech pro vás připravíme detailní informace a zhodnocení celého programu včetně přijatých závěrů konference na www.construction21.cz.

Příští 7. ročník se uskuteční počátkem března 2011 v Praze.

V případě zájmu více informací podá Antonín Parma (antonin.parma@blueevents.eu)