Zpět na informační servis

FOR ARCH představí nejnovější trendy stavebnictví

29. srpna 2016
Text redakce

V pořadí sedmadvacátý ročník stavebního veletrhu FOR ARCH, který se uskuteční na konci září 2016, bude mít velmi bohatý program. Poprvé se na něm představí různá denní témata věnovaná aktuálním trendům ve stavebnictví, včetně tematických odborných konferencí a přednášek. Zároveň bude pro návštěvníky připraveno STAVEBNÍ PORADENSKÉ CENTRUM, v němž v rámci jednotlivých denních témat odborníci poradí, jak na věc. Generálním partnerem mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2016 je Skupina ČEZ.

Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH není pouze jednorázovou akcí, ale naopak projektem s celoroční působností zaměřujícím se na podporu oboru stavebnictví jako celku. Důkazem toho jsou projekty Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO, soutěž mladých architektů Young Architect Award (YAA) nebo cena Architekt roku. Vrcholem sezóny je pak veletrh samotný, který se i letos uskuteční v areálu PVA EXPO PRAHA ve dnech 20.-24. září.

Novinkou oproti předchozím ročníkům budou denní témata věnovaná významným trendům současného stavebnictví. První den veletrhu, úterý 20. září, tak bude ve spolupráci s nadací ABF zaměřený na problematiku kvality výrobků a materiálů. Bude se rovněž konat pátý ročník Konference ředitelů projektových společností pořádaný analytickou společností CEEC Research. Ve středu 21. září, ve spolupráci se společností pro techniku prostředí (STP) bude na programu řízení energetické náročnosti budov a koncepce větrání. Ústředním tématem na čtvrtek 22. září je stále aktuálnější podpora odborného vzdělávání. Pátek 23. září pak bude věnován fenoménu ?chytrý dům?, jenž svou konstrukcí, užitou technologií a řídicími systémy zajišťuje optimální a komfortní prostředí svým obyvatelům. Závěrečný den, sobota 24. září, představí téma stavby svépomocí, včetně specifických pracovních postupů.

Velmi zajímavým bodem programu bude 22. září už čtvrtý ročník oblíbených dvoustranných obchodních jednání MATCHMAKING BUSINESS MEETINGS. Zde budou moci podnikatelé ve stavebnictví získat nové kontakty na evropském trhu a navázat partnerství se zahraničními společnostmi. Oborové zaměření se bude převážně týkat konstrukčních a stavebních činností, automatizace pro průmysl i domácnosti a údržby a modernizace objektů, včetně rekonstrukce památek. Další podrobnosti a registrační formulář naleznou zájemci na internetové stránce forarch2016.talkb2b.net. Ve stejný den se také bude konat konference ředitelů evropských řemeslných komor nazvaná Sasko-český řemeslnický dialog 2016.

V rámci veletrhu For Arch bude ve VSTUPNÍ HALE II připraveno nezávislé STAVEBNÍ PORADENSKÉ CENTRUM (SPC), v němž odborníci bezplatně zodpoví návštěvníkům dotazy z oblasti stavebnictví. Mezi základní témata, kterými se bude SPC zabývat po celou dobu konání veletrhu, bude patřit stavební zákon a další předpisy ve výstavbě, včetně správního řízení, navrhování a provádění staveb, dokumentace ve výstavbě a konstrukční řešení, včetně bezbariérových přístupů. Odborníci také pomohou s výběrem stavebních materiálů a problematikou otvorových výplní, dokončovacích prací a povrchových úprav i technického zařízení budov. Nebude samozřejmě chybět ani téma stavebních vad a jejich odstranění. Zájemci si také budou moci nechat poradit v oblasti odhadů staveb a případného financování. Zároveň bude SPC svou činností propojovat a podporovat jednotlivá denní témata. Poradenské centrum je organizováno společností ABF, a. s., a odbornou záštitu poskytne Hospodářská komora České republiky a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Součástí programu je také přednáška Vytápění a větrání v moderních úsporných budovách pořádaná Společností pro techniku prostředí (STP), která sdružuje více než 1300 odborníků zabývajících se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy. Návštěvníci se v jejím průběhu budou moci seznámit s problematikou energeticky efektivních budov, akumulace tepla a chladu a nízkoenergetického chlazení. Nebude chybět ani téma úspor při provozu samotném.

Další zajímavou akcí bude konference Požární bezpečnost staveb pořádaná odborným internetovým portálem TZB-info. Kromě novinek v normách na ochranu budov a tomu odpovídajících stavebních řešení se bude také zabývat například vlivem větrání na odvod tepla a kouře, požárními vodovody a bezpečnostními prvky výtahů. Konferenci zahájí Ing. Eva Polatová, bezpečnostní ředitelka Národního památkového ústavu, vystoupí zástupce ministerstva vnitra z generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru, a dále Ing. arch. David Vávra, který je autorem architektonického projektu rekonstrukce kladenského divadla, v němž byly použity moderní systémy zabezpečení.

Na veletrhu For Arch představí svou úspornou domácnost budoucnosti také Skupina ČEZ, ?ČEZ už není jen dodavatelem energií, ale také komplexních energetických řešení pro domácnosti, které na veletrhu FOR ARCH zábavnou formou představíme,? říká ředitel divize obchod Skupiny ČEZ Pavel Cyrani. ?Vybavili jsme jimi pojízdnou domácnost, se kterou v září vyrazíme na turné po českých městech a jednou ze zastávek je právě FOR ARCH.? Úsporná domácnost budoucnosti od ČEZ, která bude na veletrhu k vidění, zahrnuje fotovoltaické panely na střeše společně s bateriemi pro ukládání elektřiny, moderní plynové kotle a bílé spotřebiče, tepelná čerpadla pro topení i klimatizaci, a to v kombinaci s moderními stavebními materiály 21. století, které dodává firma Saint-Gobain.

Po celou dobu konání veletrhu si budou moci návštěvníci také prohlédnout expozice výrobce čistíren odpadních vod a biologických septiků - firmy Bazénplast, a tradičního a největšího výrobce lehkého kameniva v České republice - Lias Vintířov. Představí se jim nejnovější nabídka výrobce zděných rodinných domů - firmy Ekonomické stavby, a rovněž montované haly pro podnikání od společnosti Liko-S. Nebude chybět ani největší prodejce střešních krytin, izolací, oken a zateplení - firma Stav-Invest.

Zájemci o návštěvu veletrhu FOR ARCH mohou po vyplnění jednoduchého formuláře na stránce www.forarch.cz sleva získat poukaz na VSTUPENKU se slevou 20 procent.