Zpět na materiály, výrobky, technologie

Fermacell hlavním partnerem mezinárodní konference "Modulární architektura ve městě 21. století"

18. dubna 2011

Ve středu 30. března 2011 se konala v Bratislavě mezinárodní konference ?Modulární architektura ve městě 21. století.?, organizovaná architektonickým portálem EARCH.CZ, hlavním partnerem akce byla společnost Fermacell, která má s dodávkami pro modulární výstavbu v tuzemsku i zahraničí dlouholeté zkušenosti.


Modulární výstavba je ve světě již mnoho let zavedena, přesto se této oblasti architektury na Slovensku v podstatě nikdo nevěnuje. I proto zvolili organizátoři téma, které by nejen architektům mohlo otevřít nové obzory. Jednodenní mezinárodní konference byla určena pro odbornou i širokou veřejnost a pojednávala o možnostech modulární výstavby pro různé sociální vrstvy a skupiny společnosti, stejně jako pro místní samosprávu či neziskové subjekty, pořádající různé kulturní akce. Cílem akce bylo uspořádat odbornou konferenci na vysoké úrovni jak po organizační stránce, tak po stránce odborné. To se organizátorům skutečně podařilo - akce se zúčastnilo přibližně 200 návštěvníků, mezi přednášejícími byli slovenští, čeští i zahraniční experti z oblasti architektury a modulární výstavby. Téma konference bylo atraktivní zejména díky celé řadě výhod modulárních objektů, a to jak z hlediska architektury, tak i urbanizmu.

Konference byla součástí veletrhu CONECO 2011, který byl spolu s generálním partnerem - KOMA MODULAR CONSTRUCTION Vizovice - spoluorganizátorem akce. Odbornými garanty konference byla Slovenská komora architektů, Stavebná Fakulta STU v Bratislavě, Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze a portál EARCH.CZ. Konference proběhla ve dvou blocích, na dopolední části věnované tématu Modulární a kontejnerová architektura vystoupil Ing. Martin Hart (KOMA MODULAR CONSTRACTION), Ing. arch. Ing. Petr Šikola z Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze a vedoucí architekt architektonického ateliéru DOMYJINAK, pedagog, sociolog a nakladatel PhDr. Jiří Ryba, kulturní manažer a pedagog MgA. Jiří Sulženko, vedoucí architekt SLAWIK ARCHITEKT Hannover a pedagog Univerzity Hannover Prof. Han Slawik a vedoucí architektka BIJVOET ARCHITECTUUR z Rotterdamu Caroline Bijvoet. Moderátorem byl Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., vedoucí ústavu urbanizmu FA STU Bratislava. Tématem jejich vystoupení byla historie modulárních staveb a modulární architektury a výhody modulárních staveb (Martin Hart), ?modulární koncepty? na příkladu realizací českého architektonického ateliéru DOMYJINAK (Petr Šikola), ?kontejnery? a mapování bariér a nedůvěry vůči kontejnerům (Jiří Ryba), modulární galerie a ukázka využití modulární architektury pro potřeby festivalu umění ve veřejném prostoru (Jiří Sulženko), využití modulární architektury v zahraničí na ukázce vlastní tvorby i na ukázkách jiných zahraničních ateliérů (Han Slawik) a ukázka využití lodních kontejnerů na příkladu dočasné terasovité restaurace ?Wijn of Water? (Caroline Bijvoet).

Druhý blok konference se věnoval specifickým vlastnostem modulární výstavby z hlediska jak výroby modulů, tak řešení interiérů po technické stránce, stejně jako zakládání. Moderátorem byl ing. Martin Hart, marketingový ředitel COMA MODULAR CONSTRUCTION. V druhém bloku byl věnován prostor pro vysvětlení specifik TZB instalace, elektroinstalace, tepelným vlastnostem - výplně otvorů, izolace, akustickým parametrům... Diskutéry tohoto bloku byly experti firem, které jsou vtaženy do modulární výstavby ve výše zmíněných oblastech, jedním z přednášejících byl i Dipl.-Ing. Jaroslav Benák, projekční konzultant pro modulární výstavbu, dřevostavby a suchou výstavbu společnosti Fermacell, který přítomné účastníky seznámil s tématem systémových řešení modulové výstavby za použití materiálu FERMACELL . Příspěvek jednotlivě popisoval požadavky na modulovou výstavbu z hlediska požárních, akustických, statických a dalších požadavků.

Hlavní manažer a ředitel konference MgA. Jiří Kout, šéfredaktor portálu EARCH.cz, hodnotil akci, zájem účastníků a ohlas konference v médiích velmi pozitivně: ?Počet přihlášených hostů vnímáme velmi kladně, s diskuzí se zástupci veletrhu CONECO vyplynulo, že podobný počet (cca 200 hostů) na celodenní odbornou konferenci tohoto typu není zvykem. A mediální dopad byl až nečekaný. Konferenci se například dvakrát věnovali redaktoři ze zpravodajské stanice TA3, na akci zvala i televize JOJ, svoji reportáž natočila přímo během konference také TV Markíza, navíc ji odvysílal v hlavní zpravodajské relaci ještě v konání konference.?

Program ke stažení ve formátu PDF zde.