Zpět na materiály, výrobky, technologie

Dejme lidem čistou vodu

9. ledna 2020
PR článek

VODASERVIS zajišťuje pro obecní vodovody kvalitní vodu bez pesticidů už od roku 2015. Kromě jiného má za sebou množství fungujících instalací a zároveň stále pracuje na zdokonalování ve spolupráci s Ústavem vodního hospodářství obcí při Stavební fakultě VUT Brno. Zde probíhají testy dalších funkčních a vysoce účinných filtračních materiálů při různých provozních podmínkách. VODASERVIS testuje účinnost různých druhů filtračních materiálů při odlišných provozních podmínkách. Jejich cílem je maximální kvalita vody při snižování nákladů.


Jak se dostávají pesticidy do pitné vody?

Mají ochraňovat a sloužit. Nesmí být nebezpečím pro životní prostředí a zdraví člověka.  Pesticidy jsou určeny k hubení rostlinných a živočišných škůdců, k ochraně rostlin, zvířat ale i skladových zásob, a tedy i člověka. Problémem se ale stávají v momentě, kdy jejich využití je nadměrné a neuvážené a začnou ohrožovat životní prostředí. Vzhledem k jejich širokému využití v zemědělství se stávají pro člověka vážným ohrožujícím faktorem. Dostávají se do povrchových, ale i podzemních vod – kde se stávají pro člověka nebezpečné. Právě podzemní vody jsou zdrojem pitné vody, ke které chceme mít důvěru. Stopy pesticidů nejsou o nic méně nebezpečné než zbytky farmak a chemikálií. Existují hranice, kdy je jejich hladina v pitné vodě únosná – ta by ale v žádném případě neměla být překročena.

Pesticidy – nebezpečí skryté ve vodě

Čeho se všichni obáváme, je přítomnost kancerogenních látek. Podle všech výzkumů sice prokázána v pesticidech nebyla, přesto ale obsahují kancerogeny potenciální, to znamená ty, které se na jejím vzniku můžou podílet nebo způsobit závažné poruchy reprodukce a vznik vývojových vad.

Jednou z takových škodlivých pravděpodobných kancerogenů, známých v pesticidech už od roku 1994, je ACETOCHLOR. Setkat jsme se s ním mohli především na lánech osetých kukuřicí. Zabraňoval bujení hustého plevele, který dokázal zničit celou úrodu. Jenže všechno má své “ale”. Acetochlor je nebezpečný nejen pro dusící plevel, ale u člověka způsobuje závažné poruchy hormonální rovnováhy. Proto evropská komise jeho použití zakázala a od roku 2013 se neužívá vůbec.

Jak můžeme důvěřovat kvalitě vody?

V minulosti byl nejvíce sledovaným aspektem výskyt dusičnanů. Slyšeli jsme o nich všude.  Úprava vody řešila hlavně výši jejich hladiny, přítomnost bakterií nebo tvrdost vody. Řešili se běžné problémy. Dnes pitná voda prochází pravidelnou kontrolou a měřením. Akreditované laboratoře odebírají vzorky podzemních i povrchových vodních zdrojů, a kromě toho, jsou provozovatelé vodovodů povinni každoročně odvádět podrobný rozbor surové vody, který obsahoval i informaci o pesticidních látkách.

Takové systematické řešení a sledování hladiny pesticidů se ale ustálilo až po roce 2014. Do té doby se na některých místech měřilo „občas“, na některých vůbec, především z důvodu opakujících se negativních výsledků.

Jak pro obec účinně zajistit kvalitní vodu?

Ať už se jedná o odstranění pesticidů přímo z pitné vody, nebo i z podzemních zdrojů, nejčastěji se používá technologie sorpcí na aktivním uhlí. Jeho nenahraditelnou vlastností je schopnost absorbovat velké množství látek, ale zároveň zachovávat její minerální složení. Zlepšuje chuť a eliminuje pach.

Tento způsob čištění vody spočívá ve využití tlakových filtrů s náplní aktivního uhlí. 

Při průtoku vody přes náplň se nevratně odstraní pesticidní látky a z filtrů odchází upravená voda. Ale aby byl proces efektivní, je nutné správně navrhnout velikost a umístění filtračního zařízení v procesu technologie úpravy vody. Absorpční kapacita aktivního uhlí ale není nekonečná. Časem se uhlí nasytí zachycenými pesticidními látkami a je třeba náplň vyměnit. Nasycené aktivní uhlí se likviduje jako nebezpečný odpad dle platné legislativy. Metoda je to nejen maximálně účinná, ale i cenově velmi dostupná. S touto technologií pracuje i společnost VODASERVIS. www.vodaservis.cz