Zpět na materiály, výrobky, technologie

Daňové otázky před uzavřením roku 2009

10. listopadu 2009
redakce

Seminář pořádaný Informačním centrem ČKAIT.

Autor:  • Daň z příjmu ? rozdíl mezi hospodářským výsledkem a základem daně
  • Daňové a nedaňové náklady a výnosy
  • Daňová optimalizace a její využití
  • Připravované změny na rok 2010

Přednášející: Ing. Jiří Gawel, daňový poradce
Datum: 19.11. 2009 od 14.00 do 18.00
Místo: Praha 2, Sokolská 15, posluchárna I. patro
Cena: 500 Kč (pro veřejnost 950 Kč), platba v hotovosti na místě
Přihláška: Písemně nebo elektronicky na adrese: jsaidl@ckait.cz, pro registraci uveďte jméno a číslo autorizace.

Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a hodnocen 1 kreditním bodem.

Další informace:
Jan Saidl BBus, DiS
Tel.: 227 090 213
Fax: 227 090 222
E-mail: jsaidl@ckait.cz

Informační centrum ČKAIT
Sokolská 15, 120 00 Praha 2
Tel.: 227 090 2111
Fax: 227 090 222
E-mail: info@ckait.cz
http://www.ice-ckait.cz

omega replica