Zpět na informační servis

Ceny Stavba roku Středočeského kraje 2021 uděleny

7. října 2021
Text redakce

Titul Stavba roku Středočeského kraje 2021, spolu s dalšími 10 nominacemi na titul, Cenou hejtmanky Středočeského kraje a šestnácti dalšími cenami, byly uděleny na slavnostním vyhlášení 8. ročníku soutěže 30. září 2021 v Galerii Středočeského Kraje v Kutné Hoře.

Vypisovatelem soutěže je Středočeský kraj, spolu s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, která tradičně tuto soutěž i organizuje, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy, Obcí architektů, Svazem podnikatelů ve stavebnictví a nově i Ministerstvem průmyslu a obchodu. Prestižní soutěž je vypsaná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové.

Slavnostního vyhlášení a předávání cen se účastnili vedle hejtmanky Petry Peckové téměř všichni radní a někteří předsedové výborů Středočeského kraje, tradičně pak zástupci všech vypisovatelů a řada dalších osobností z veřejného i soukromého sektoru, odborných institucí, stavebních společností, investorů a také architektů a inženýrů. V refektáři Středočeské galerie v Kutné Hoře sledovalo slavnostní vyhlášení téměř 200 přítomných hostů. Večerem osobitým způsobem provedla herečka Martina Preissová.

Cenu hejtmanky Středočeského kraje osobnosti stavitelství za přínos Středočeskému kraji 2021 získal Ing. Bořivoj Kačena. Cena hejtmanky Středočeského kraje stavbě za přínos Středočeskému kraji 2021 byla udělena stavbě Revitalizace areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně.

Prestižní titul Stavba roku Středočeského kraje 2021 získala Novostavba pavilonu rehabilitace Benešov. Hlasování veřejnosti v letošním ročníku se účastnilo celkem 29 724 hlasujících.

Cenu veřejnosti s počtem 9 279 hlasů si odnesla stavba Křižovatka U Topolu v Benešově.

Porota Stavby roku Středočeského kraje 2021 byla složená ze zástupců jednotlivých vypisovatelů. Pracovala ve složení prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran za Středočeský kraj a Obec architektů, který byla zároveň předsedkou odborné poroty, Ing. arch. Pavel Weishaupt, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ing. Pavel Němec, Krajská hospodářská komora Střední Čechy, Ing. Ladislav Brett, Český svaz stavebních inženýrů, oblastní pobočka Praha, Ing. Petr Nicek, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Ing. Václav Mach, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro Prahu a Střední Čechy, Ing. arch. Jakub Straka, za Středočeský kraj a Ing. Eva Štejfová, Ministerstvo průmyslu a obchodu. Porota navštívila v rámci hodnocení všech 38 přihlášených staveb a na cestě je doprovázel filmový štáb, který připravil unikátní dokument o stavbách Středočeského kraje.

Stavba roku Středočeského kraje 2021 přišla i v letošním roce kromě tradiční mediální kampaně s řadou výstav a přinesla opět výjimečný katalog, kde se seznámíte nejen s oceněnými, ale se všemi přihlášenými stavbami.

Všechny oceněné i přihlášené stavby najdete na webu Stavby roku Středočeského kraje 2021 www.stavbaroku.cz.

Tisková zpráva Nadace ABF, 30. září 2021

IMG_1367_resize