Zpět na materiály, výrobky, technologie

Centrála společnosti Baumit vybudovala v rakouském Wopfingu výzkumný park VIVA

30. září 2020
PR článek

Rakouské městečko Wopfing na okraji východních Alp jižně od Vídně v sobě skrývá světový unikát – největší výzkumné zařízení v Evropě pro porovnávání vlivu stavebních materiálů na interní mikroklima, Viva Park, které vybudovala centrála společnosti Baumit.


Výzkumný park poskytuje možnost srovnání různých stavebních materiálů a jejich vliv na komfort bydlení se zaměřením na zdravé bydlení, tedy přesněji řečeno se zaměřením na optimální parametry vnitřního prostředí, které má bezprostřední vliv na lidské zdraví. „V našem výzkumném Viva Parku můžete navštívit 13 domů, které mají stejné vnitřní rozměry, stejnou orientaci ke světovým stranám, a tudíž i stejné klimatické zatížení, mají stejné vstupní a okenní otvory, ale byla zvolena různá materiálová řešení obvodového pláště a vnitřních povrchů. Alternativy obvodového pláště byly pak voleny tak, aby odrážely nejpoužívanější materiálová řešení i nejnovější trendy. Konstrukce obvodových stěn byla ale vždy navržena tak, aby bylo dosaženo stejného tepelného odporu.

Všechny domy jsou vybaveny vyspělou technikou, která v nepřetržitém automatickém provozu simuluje fyzikální dopady typického domácího provozu ve čtyřčlenné rodině. Od ranního sprchování a vaření snídaně, až po odpolední návrat rodiny domů, vaření večeře, vyvětrání a snížení teploty před spaním. 

Viva Park_interier_foto_zdroj_Baumit

V domech je instalováno množství špičkových měřicích přístrojů, které v mnoha místech měří dynamiku fyzikálních parametrů v interiéru i v jednotlivých částech konstrukcí v návaznosti na měnící se klimatické vlivy a způsob využívání interiéru. Velké množství dat ze všech domů se odesílá průběžně do datového centra, kde jsou následně vyhodnocovány externími nezávislými institucemi,“ popisuje Pavel Med, generální ředitel společnosti Baumit v ČR.

Viva Park_interier_foto_zdroj_Baumit

Centrála Baumitu v Rakousku provozuje Viva Park od roku 2014 a zjištěné výsledky aplikuje do svých stavebních systémů a jednotlivých výrobků. Díky sledování dynamických změn v interním mikroklimatu dokáže společnost BAUMIT vyhodnotit silné a slabé stránky jednotlivých konstrukcí a navrhnout nejvhodnější materiálové řešení, které následně rovněž podrobuje testování ve Viva Parku. Výsledky využívá rovněž i vlastní oddělení pro výzkum a vývoj, které díky tomu může rychle reagovat zlepšováním vlastností stávajících produktů a vývojem nových.

© Foto: Franz Baldauf , Baumit Wopfinger