Zpět na stavby

Budování, kolaps a nová výstavba komplexu WTC v New Yorku, díl 10

4. května 2017
Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA

Výstavba původního komplexu Světového obchodního centra (WTC) trvala od roku 1966 do roku 1981 s přestávkami patnáct let, stavební náklady, přepočtené na úroveň 2017, dosáhly 8,2 mld. USD. Nový komplex WTC už se staví rovněž patnáct let, časový horizont jeho úplného dokončení již dnes však sahá až za rok 2022 a stále nemá pevné obrysy. Součet celkových nákladů na jeho výstavbu už dosáhl částky 18,6 mld. USD a rovněž není ještě ani zdaleka uzavřen. Navzdory nesčetným problémům, vyhroceným konfliktům a hořkým bojům je však znovuzrozený komplex WTC téměř dokončen a plně funkční – a rychle se stává samozřejmě prožívanou skutečností současného New Yorku. V rámci seriálu článků o newyorském WTC je tento jeho poslední díl věnován aktualizované rekapitulaci hlavních součástí komplexu WTC a několika závěrečným hodnoticím poznámkám.


Souhrnný přehled hlavních objektů nového WTC

One World Trade Center (1WTC)
Mrakodrap One World Trade Center (1WTC) je nejvyšší a vizuálně nejvýraznější budovou celého nového komplexu WTC, ikonickým středobodem území znovu vybudovaného po zkáze způsobené teroristickým útokem z 11. září 2001 (obr. 2). Budova se tyčí do výše symbolických 1776 stop, otevřena byla v říjnu 2014. Architektonické řešení věže 1WTC se stalo hlavním životním dílem Davida Childse z kanceláře Skidmore, Owings & Merrill (SOM), hlavním statikem budovy byla kancelář WSP Cantor Seinuk. Budova je završena stožárem, který v noci září a jehož tvar je stále ještě vnímán kontroverzně, na rozdíl od tvaru vlastní budovy, jejíž dlouho diskutovanou masivní robustnost New York velmi rychle přijal. Vyhlídkové patro One World Observatory ve vrcholu dříku věže uvítalo od svého otevření v květnu 2015 už téměř 3,5 milionu návštěvníků. Více než 240 000 m2 kanceláří budovy je v současnosti pronajato ze 70 %, což je vzhledem ke specifičnosti této budovy i s ohledem na relevantní historická srovnání vcelku dobrá situace. Hlavním nájemcem věže je vydavatelský dům Condé Nast, má obsazenu pětinu budovy. Vlastníci mrakodrapu 1WTC, kterými jsou přístavní úřad PANYNJ a realitní kancelář Durst Organization, vedou v současnosti nadějná jednání s několika dalšími perspektivními nájemci. Budově 1WTC byl věnován 4. díl seriálu článků o WTC v časopise Stavebnictví 08/2016.

2 World Trade Center (2WTC)
Věž 2 World Trade Center (2WTC) jednou bude druhou nejvyšší budovou nového komplexu WTC. Téměř jistě se však stane nejpozději realizovanou stavbou na území původního WTC. Až po dostavění této věže bude možné prohlásit, že je obnova legendárního areálu WTC ze sedmdesátých let 20. století zničeného útoky 9/11 opravdu dokončena (obr. 3). Mrakodrap, jehož imponující první návrh vypracovala slavná architektonická kancelář Foster + Partners už v roce 2006, nemá ani po desetiletém úsilí developera, realitního magnáta Larryho Silversteina a jeho firmy Silverstein Properties, pro svých 260 130 m2 předjednané nájemce, a tím ani otevřenou cestu ke zdrojům pro financování své výstavby. Na osudu věže 2WTC je v rámci komplexu WTC nejnázorněji vidět, jak hluboké jsou v New Yorku ještě i nyní dopady finanční a realitní krize let 2007 až 2010. Na historii boje o realizaci budovy 2WTC se navíc ukázalo i to, jak výrazně se za posledních deset let proměnilo portfolio solventních firem hledajících kanceláře a jakým směrem se vyvinuly jejich potřeby a požadavky. Pro mrakodrap 2WTC dánská architektonická kancelář Bjarke Ingels Group v roce 2015 vypracovala zcela nový návrh, vycházející vstříc potřebám mediálního magnáta Ruperta Murdocha, který jevil o nájem mrakodrapu dlouho vážný zájem. Murdochovo impérium však o budovu počátkem roku 2016 svůj zájem ztratilo a od té doby je osud její dostavby znovu nejistý. Budova má dokončeno podzemí, protože tuto část budovy bylo nutné provázat s okolními budovami komplexu WTC. V červnu 2016 bylo přízemí věže 2WTC napojeno na podchod North Concourse a jeho prostřednictvím na podzemní komplex WTC Transportation Hub (obr. 4). Výstavba dříku věže byla však už v listopadu 2012 pozastavena těsně nad uliční úrovní (obr. 12) a pokračování stavebních prací je odsunuto na neurčito. I kdyby došlo šťastným vývojem událostí (jejich pravděpodobnost je velmi malá) k brzkému obnovení výstavby, budovu technicky nelze dokončit před rokem 2022. Věži 2WTC byl věnován 8. díl seriálu článků o WTC v časopise Stavebnictví 03/2017.

3 World Trade Center (3WTC)
Hrubá stavba nosné konstrukce třetí nejvyšší budovy nového komplexu WTC, 329 m vysoké věže 3 World Trade Center (3WTC), byla dokončena v červnu 2016 a v současnosti je v závěrečné fázi montáž jejího pláště.

Celý článek naleznete v archivu čísel 05/2017.