Zpět na materiály, výrobky, technologie

Bienále Industriální stopy

22. února 2007

Akční rádius bienále Industriální stopy zasáhl během osmi let profese od památkářů po architekty, od investorů po umělecké manažery a od techniků po představitele obcí a krajů. Přehlídka, pod kterou se vejdou uliční performance, konference na vysoké odborné úrovni, výstavy a exkurze, společenská setkání nebo obchodní jednání v zákulisí, vštípila české veřejnosti sousloví ?průmyslová architektura?. S přívlastkem - cenná a pozoruhodná.


4. bienále Industriální stopy letos získalo na délce, žánrové pestrosti programu i tematickém záběru. A v neposlední řadě na rozptylu: zatímco v roce 2005 bylo těžiště stop v Praze a Kladně, letos k oběma městům přibyla ještě Ostrava a Liberec se svými četnými průmyslovými stavbami a inspirující historií i přítomností. První exkurze pod hlavičkou Industriálních stop proběhne v pondělí 17. září, akce oficiálně skončí v neděli 23. září.
Bienále již tradičně pořádá Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT & ČSSI, Českým národním komitétem ICOMOS, Národním památkovým ústavem, Národním technickým muzeem a Akademií múzických umění v Praze. Předpokládá se účast dalších spolupořadatelů podle zapojení navazujících akcí.
Stejně jako na posledním bienále bude středobodem i 4. Industriálních stop konference. Duchovní otcové Industriálních stop - Benjamin Fragner a Svatopluk Zídek - tentokrát za podtitul vybrali ?Průmyslové dědictví kulturním potenciálem trvale udržitelného rozvoje?. Benjamin Fragner zvolené téma přibližuje: ?Cílem je propojit pohledy a přístupy více profesí, které jindy stojí mimo a jsou limitovány často protichůdnými profesními zájmy i profesním vzděláním - architektů, stavebních inženýrů, památkářů, developerů, sociologů, lidí z oblasti kultury - umělců, divadelníků, hudebníků.? A Svatopluk Zídek doplňuje: ?Právě tato mezi-oborovost také potvrzuje, že jde o téma skutečně celospolečenské. Představuje dosud ne vždy využívanou šanci nových možností rozvoje.?
Konference, která proběhne 19. a 20. září v prostorách Ekotechnického muzea v Praze 6-Bubenči, se zúčastní odborníci z ČR ze zahraničí. Půjde o vysokoškolské pedagogy a představitele veřejných a veřejnoprávních institucí, představitele správy a samosprávy ČR, zástupce odborných firem a majitele či správce průmyslových objektů, kulturní činovníky i umělce, producenty, realitní makléře a developery, architekty a urbanisty, zástupce bank atd.
Není toho málo, co se od roku 2001, kdy se konalo 1. bienále Industriální stopy, povedlo. Akce, která má stále hlavní ambici vytvářet platformu pro výměnu názorů mezi odborníky různých profesí a vydávat řady publikací a v neposlední řadě popularizuje téma u nejširší veřejnosti, se stala nedílnou součástí trhu nemovitostí. A developeři, investoři, stavební firmy nebo realitní makléři patří ke stabilním účastníkům i partnerům.
?K ambicím bienále patří představení situace průmyslového dědictví nejen v jednom místě. Chceme ukázat situaci v celé České republice a představit ji v kontextu obdobných snah ve světě. Proto letos předpokládáme významnou účast zahraničních hostů a důraz na prezentování zahraničních příkladů. Tato zkušenost je i důležitým motivem proměny vztahu veřejnosti k tématu průmyslového dědictví, které je živé a naléhavé právě také ve městech, která se v roce 2007 do projektu zapojují. Tedy kromě Prahy a Kladna i v Liberci a v Ostravě,? říká Benjamin Fragner, šéf Výzkumného centra průmyslového dědictví ČVUT.
I Industriální stopy 2007 chtějí ukázat na možnosti integrace průmyslového dědictví do života společnosti v nejširším smyslu slova. A to se - alespoň částečně - podařilo už v minulých letech: vždyť jen výstavy s tematikou průmyslové architektury a další akce spjaté s bienále vidělo v roce 2005 a 2006 na 20 000 lidí a reflektovaly je ve stovkách příspěvků deníky, magazíny, odborný tisk, rozhlasové stanice i veřejnoprávní televize.
Program bienále je sestavený tak, aby představil areály a objekty zaniklého průmyslu jako krystalizační ohniska dalšího urbanistického rozvoje, udržitelného rozvoje krajiny a sídel. Je zřejmé, že jiný pohled na věc budou mít zástupci kulturní, ekonomické nebo politické entity. Podstatnou roli v procesu identifikace, vyhodnocení, nového využití a prosazení záchrany průmyslového dědictví mají rovněž zástupci vládních, nevládních organizací, vysokých škol, zájmových skupin, ke kterým bienále promlouvá.
V neposlední řadě přednášky, workshopy i sama konference zhodnotí integraci v rámci Evropské unie - propojení kulturních industriálních cest. Konkrétně jde o kompatibilitu evidence a vyhodnocování objektů průmyslového dědictví jako cílů alternativní turistiky, informačních systémů anebo databází pro vznikající projekty.
Komerční sféra pak ?svá? témata najde v příspěvcích, akcích či praktických ukázkách toho, zda a jak jsou objekty s průmyslovou minulostí vnímány jako nedílná součást trhu nemovitostí. Je pravdou, že si vlastníci či provozovatelé industriálních nemovitostí snáze hledají cestu k developerům a investorům? Naučila se již veřejnost kupovat byty v bývalých skladech nebo pivovarech a v osiřelých továrnách navštěvovat zcela přirozeně kulturní či společenské akce? A osvojili si tuzemští architekti a urbanisté postupy, jak citlivě a přitom z komerčního hlediska efektivně pracovat se starými materiály, provádět revitalizace a konverze?
Nejen na tyto otázky se pokusí bienále Industriální stopy odpovědět. Podrobný program, včetně přihlašovacího formuláře a dalších detailů, bude zveřejněn v průběhu února na www.industrialnistopy.cz
Pořadatelé přivítají účast na panelech konference i doprovodných akcích, aktivní zapojení přítomných odborníků, kteří mají či dosud hledají vztah k průmyslové architektuře, její nové využití. Organizátoři bienále uvítají náměty témat příspěvků, se svými podněty a ohlasy se, prosíme, obracejte na Benjamina Fragnera, fragner@vc.cvut.cz