Zpět na stavby

Betonové konstrukce na slovenské R1

13. června 2011
Bc. Luboš Lobík

Na rozdíl od České republiky se ve Slovenské republice projekty PPP již začaly uskutečňovat. Podle dosavadních zkušeností jsou pro tento způsob realizace vhodné především dopravní stavby, kde je návratnost soukromé investice garantována výběrem mýta po zprovoznění komunikace.


Jedním z právě probíhajících projektů PPP na území Slovenska, na kterých se podílejí i stavbaři z České republiky, je stavba rychlostní komunikace R1 z Nitry do Banské Bystrice, kde se předpokládá návratnost vložených investic v období třiceti let. Zhotovitelem stavebních prací v úsecích II. a IV. uvedené komunikace je společnost STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s. (SMS, a.s.), kterou založila česká společnost SMP CZ, a.s., se specializací na dopravní stavby na území Slovenska. V obou uvedených úsecích R1 je nutné vybudovat celkem 24 mostních objektů, 15 protihlukových stěn a provést přeložku koryta potoka v délce 600 m. S ohledem na vysoké nároky, ať již jde o finanční zabezpečení, kvalitu prací nebo dodržení smluvních termínů, muselo dojít k rozdělení všech těchto objektů na menší celky, odpovídající různým technickým a technologickým postupům a řešením. Jejich souhrn představuje poměrně slušný přehled o konstrukcích používaných v oboru dopravních staveb.

Základní údaje o stavbě
Název stavby:
Rychlostná cesta R1
úseky: I. Nitra-západ?Tekovské Nemce
IV. Banská Bystrica?severný obchvat
Investor (Verejný obstarávateľ): Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikacií SR
Koncesionář: Granvia, a.s.
Zhotovitel: Granvia Construction, s.r.o.
Generální projektant: Dopravoprojekt, a.s.
Hlavní subdodavatelé: Stavby mostov Slovakia, a.s., Eurovia CS, a.s., Eurovia SK, a.s., Freyssinet CS, a.s., SMP CZ, a.s.

Technické údaje o stavbě
Termín zahájení prací stavby R1:
09/2011
Termín uvedení do zkušebního provozu v úsecích I.?III.: 09/2011
Termín uvedení do zkušebního provozu v úseku IV.: 08/2012
Celková plocha vozovek: 1 100 000 m? relojes imitacion rolex
Počet stavebních objektů: 850
Počet mostních objektů: 84, o celkové délce 6,9 km

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 06-07/2011)