Zpět na stavby

Architektura pro architekty

19. září 2011
prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková

Novostavba ČVUT v Praze - Dejvicích (NBD) slouží potřebám vysoké školy různých technických oborů, určena a rozvržena je však především pro fakultu architektury. Jsou zde umístěny seminární místnosti, ateliéry, odborné učebny, pracoviště učitelů, vědeckých pracovníků, zaměstnanců vedení a služeb, dále čtyři velké posluchárny a v podzemním podlaží se kromě technického zázemí nachází i parking osobních vozů. V soutěži Stavba roku 2011 zatím postoupila stavba do finálové nominace.


Architektonické řešení

Budova
Architektura novostavby je koncipována jako soudobá jednoduchá osmipodlažní budova pevného tvaru s relativně těžkým pláštěm. Celý objekt je uzavřen do cihel a pouze v části nástupu je odhalena betonová konstrukce. Dům je proříznut třemi krytými atrii. Z vlastního objemu vystupují severovýchodním směrem tři oplechované přisazené hmoty poslucháren.
Stavba má celkově tvar kvádru, který je v nadzemní části vyříznut a zmenšen o jednu čtvrtinu. Prázdná část tvoří nástupní prostor. Ve vnějším rohu tohoto nádvoří se tyčí betonový obelisk - komín, jehož výška odpovídá výšce atiky budovy. V části výřezu v betonové fasádě jsou pásová otevíratelná okna. Ostatní cihelná část má okna částečně otevíratelná i pevná.
K výtvarnému pojetí budovy patří barevné zdůraznění bloku výtahů a bloku hygienických zázemí v celé nadzemní části. Hmoty poslucháren jsou rovněž intenzivně barevné. Budova je vybavena v interiéru i exteriéru prvky pro zavěšení plachet propagačního typu.

Vegetační úpravy
Většinu střešních ploch budovy doplňuje vrstva extenzivní zeleně. Na 1.PP a 1.NP navazují prostory a prvky v exteriéru, které mají charakter anglických dvorků, předložených ramp, schodišť a opěrných zídek.
V okolí NBD je upraven terén a navržena nová zeleň v podobě stromů, popínavých rostlin na fasádu a vegetačního pokryvu všech nezpevněných ploch.

Nástupní prostor školy
¤ Nástupní prostor školy

Základní ukazatele budovy
Počet studentů:
1800 osob
Počet doktorandů: 129 osob
Počet zaměstnanců: 214 osob
Počet míst v podzemních garážích: 316
Zastavěná plocha budovou: 4995 m2
Podlažní plocha: 41 433 m2
Obestavěný prostor: 147 041 m³
Celková užitková plocha: 33 340 m2

Základní údaje o stavbě
Název stavby:
ČVUT - Nová budova Dejvice
Investor: ČVUT v Praze
Architektonický návrh: Šrámková architekti s.r.o, prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková, Ing. arch. Tomáš Koumar, Ing. arch. Lukáš Ehl
Generální dodavatel stavby: Sdružení firem Metrostav a.s. a VCES a.s.
Generální projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s.
Projektant interiéru: Markéta Cajthamlová, Lenka Brožová
Grafika: Side2 s.r.o.
Doba výstavby: 2009-2010 (18 měsíců)

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 09/2011)