Zpět na informační servis

Archa budoucnosti vyplula

8. června 2015
Text redakce PR článek

Je nejvyšší čas, abychom přírodě vrátili to, co jsme jí vzali a začali si vážit přírodních zdrojů. Pomůžeme tím nejen jí, ale také našemu bezprostřednímu okolí. První vlaštovka je na světě, stavba LIKO-NOE hrdě stojí v areálu české rodinné firmy LIKO-S, a.s. Princip přírodní tepelné stabilizace nabral reálné kontury.

Modrá planeta nám poskytla prostor pro život. Ambicí lidstva je však neustálý pokrok, zdokonalování se a budování nových staveb bez ohledu na životní prostředí a přírodu okolo nás. Vedení české společnosti LIKO-S, a.s., se však rozhodlo současné vnímání světa a stavebního průmyslu změnit. ?Naše potřeby jsou uspokojovány i prostřednictvím rostoucích budov a průmyslových hal. V mnohých případech však konáme neuváženě a plýtváme přírodními zdroji, zejména vodou,? říká Libor Musil, předseda představenstva společnosti LIKO-S, a.s.

Čas na změnu
Upozorňovat na problém situaci nevyřeší. Konkrétní kroky a činy ano. ?Každý den je v České republice pokrytých stavbou více než 10 hektarů úrodné půdy. Může jít o haly a jiné stavby, na jejichž střechy napadne za rok v průměru 674 milimetrů srážek na metr čtvereční. Znamená to, že ročně přicházíme o 607 milionů metrů krychlových dešťové vody, která je kanalizací odváděná do řek a moří. Ztrácíme tak vodu, která by jinak zůstala na místě a vytvářela přirozené prostředí a podmínky pro život. Tyto budovy mají také většinou špatnou schopnost akumulace tepla a v prostoru působí jako odrazová zrcadla pro sluneční paprsky,?  dodává Musil.

Pomůžeme si navzájem
Z toho důvodu se vedení společnosti LIKO-S, a.s., rozhodlo pro riskantní projekt světového významu. Postavit vývojové centrum, které bude symbolem přírodní tepelné stabilizace. ?Znamená to, že bude pracovat pouze s energiemi získanými z přírodních zdrojů, ať už půjde o sluneční záření nebo chlad z podzemí. Obejde se však bez speciálních strojních zařízení,? říká Lukáš Kovařík, technický ředitel divize ENERGY společnosti LIKO-S, a.s. Výzva zaujala významného brněnského architekta Zdeňka Fránka, který představu o arše budoucnosti zhmotnil na papíře. ?Ve své dosavadní kariéře jsem vdechl život mnoha stavbám, ale ještě nikdy jsem nekoncipoval projekt, který je závislý na životě rostlin,? přiznává architekt.

V budoucnosti za 27 dní
Stavba vývojového centra LIKO-NOE začala slavnostním výkopem 13. dubna. Vize byla jasná, ale zároveň smělá. Završit výstavbu o 27 dní později. ?Hlavní objekt byl koncipován jako dřevostavba, přičemž jsme k němu přidružili akustické komory a klimakomory, které poslouží pro další vývoj a měření produktů a materiálů společnosti LIKO-S, a.s.,? říká Lukáš Kovařík.

Technický ředitel divize ENEERGY společnosti LIKO-S, a.s., Lukáš Kovařík, přiložil během uplynulých dní ruku k dílu každý den. Staveniště připomínalo mraveniště, ale každý jedinec, který přiložil ruku k dílu, přesně věděl, co bylo naším cílem. 27 dní se pracovalo téměř 16 hodin denně, kooperace jednotlivých složek bylo obdivuhodná a jakýkoliv časový skluz byl vzápětí eliminován.

Živá stavba
Cílem projektu je poukázat zejména na plýtvání vodou, která je nepřirozeným způsobem odváděná z místa dopadu bez jakéhokoliv využití. LIKO-NOE však bude samostatně pracovat s vodou díky speciální kořenové čističce a dočištění pomocí mokřadní fasády.

Obvodový plášť stavby navíc přirozeně stabilizují zelené fasády, přičemž poskytnou místo také pro pěstování dýní, rajčat a podobně. ?Stavbu v hodnotě 15 milionů českých korun jsme stihli dokončit podle plánovaného harmonogramu. V nejbližších týdnech budeme čekat na růst porostu, který je součástí zelené fasády,? dodal Kovařík.

Důležitou funkci v případě tepelné stabilizace plní i retenční jezírko, které je hlavně zdrojem přírodní vody, a zároveň dotváří celkový vizuální efekt o arše společnosti LIKO-S, a.s. ?LIKO-NOE se totiž přímo odvolává na známý biblický příběh o Noemově arše. Náš projekt vznikl za podobným účelem. Chceme jím vrátit přírodě to, co jí bereme, chceme ji zachránit pro další generace, protože si uvědomujeme její hodnotu,? vysvětluje Musil.

Vedení společnosti LIKO-S, a.s., je na výsledek své poctivé a odvážné práce patřičně hrdé. LIKO-NOE má změnit pohled okolního světa a jednotlivých společností na stavbu komerčních objektů.

hublot replica