Zpět na informační servis

Nový Požární katalog Rigips

16. listopadu 2021
Text redakce PR článek

Právě vychází aktualizované vydání Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby 11/2021. Obsahuje mimo jiné informace o maximálních výškách svislých nenosných požárních konstrukcí Rigips.

Požární bezpečnost staveb je jednou ze základních domén konstrukcí suché výstavby Rigips, proto jí také naše firma věnuje maximální a soustavnou pozornost. Zároveň se jedná o oblast, která zaznamenává v čase permanentní vývoj. Ten je dán zejména rozšiřováním sortimentu, a to jak materiálové základny, tak i množiny nabízených konstrukcí, ale i vývojem v oblasti norem a příslušné legislativy. Z těchto důvodů je nutné nepřetržitě zapracovávat nové údaje k jednotlivým druhům požárních konstrukcí. V novém vydání Katalogu požárně odolných konstrukcí Rigips 11/2021 jsou tak zohledněny nejnovější výsledky zkoušek, expertiz a klasifikací, vydaných za uplynulé období.

Více informací k novému katalogu naleznete zde.

Zdroj: Rigips