Zpět na stavby

Budování, kolaps a nová výstavba komplexu WTC v New Yorku, 8. díl

1. března 2017
Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA

Výstavba kancelářských věží nového komplexu WTC se stala demonstrací změn, k nimž na trhu výškových budov v USA i jiných vyspělých zemích došlo v uplynulé dekádě. Tyto změny, které se odrážejí i v rychlém současném vývoji koncepčních, konstrukčních a materiálových řešení těchto nákladných a velmi exponovaných stavebních objektů, si postupně vynutily úpravy věže 4WTC a výrazné proměny podob věže 1WTC i dostavované 3WTC. Nejvíce ovšem zasáhly mrakodrap 2WTC. Ani ceněný původní návrh architekta Fostera, ani nový návrh architekta Ingelse zatím nepřiblížily tuto druhou nejvyšší budovu celého WTC její realizaci.


Realizovaná část pozastavené budovy 2 World Trade Center

Základní tvar a konstrukční systém Fosterova návrhu budovy
Obdobně jako tomu bylo u budov 4WTC (viz 6. díl tohoto seriálu článků v časopise Stavebnictví 12/2016) a 3WTC, i návrh druhé nejvyšší budovy nového komplexu WTC, mrakodrapu 2WTC, byl zveřejněn na památné tiskové konferenci svolané developerem Larrym Silversteinem v září 2006 na 52. podlaží „jeho“ čerstvě dokončeného mrakodrapu 7WTC. Jak už bylo uvedeno, autorem koncepčního řešení věže 2WTC je architektonická kancelář Foster + Partners jedné z žijících legend světové architektury sira Normana Fostera. I v tomto případě trvalo ještě další dva roky, než byla ve spolupráci s kanceláří Adamson Associates dokončena projektová dokumentace budovy. Elegantní a zároveň výrazově působivý high-tech návrh mrakodrapu 2WTC kanceláře Foster + Partners přijali odborníci i veřejnost velmi příznivě a stal se na řadu let vedle výrazné Childsovy siluety věže One WTC dokonce jakousi druhou ikonou přestavby komplexu WTC. Jak bude uvedeno dále, v roce 2015 však došlo k rozhodnutí vybudovat věž 2WTC ve zcela jiné podobě, než se do té doby předpokládalo, a od plánované realizace podle návrhu kanceláře Foster + Partners z roku 2006 bylo po devíti letech rozvažování a odkladů nakonec upuštěno.
 
Fosterova budova 2WTC měla průřez dříku rozčleněný do čtyř kvadrantů, které byly zvýrazněny velkými nikami na bocích věže. Temena všech čtyř kvadrantů mrakodrapu byla šikmo seříznuta pod takovými prostorovými úhly, aby roviny všech čtyř takto vzniklých střešních kosočtverců směřovaly k pietním nádržím Memorial Parku (obr. 4). Tvar věže 2WTC tak mimo jiné naplňoval původní ideu návrhu Memory Foundation architekta Daniela Libeskinda, podle níž měla být takto seříznuta a orientována temena všech mrakodrapů nového WTC. Poloha a tvar věže navržené Fosterem zároveň umožňovaly realizaci efektu Libeskindova světelného klínu Wedge of Light (viz 2. díl seriálu článků o WTC v časopise Stavebnictví 04/2016) – tj. silueta věže 2WTC by o výročích útoků 9/11, tedy každého 11. září, nebránila průniku slunečních paprsků do prostoru pietních nádrží na místě někdejších Twin Towers. Materiál povrchu šikmých střech měl být porézní a speciálně upravený tak, aby se na střešních plochách nehromadil sníh a led. Fosterův mrakodrap 2WTC měl železobetonové jádro se zabudovaným ocelovým rámem. Obvodové sloupy a nosná konstrukce vně jádra byly ocelové, popř. ocelobetonové. Stropní konstrukce byly spřažené ocelobetonové. Spolehlivost návrhu údajně přesahovala kritéria standardně požadovaná stavebními předpisy PANYNJ a normami platnými na území New Yorku. Budova byla navržena tak, aby splňovala požadavky udržitelnosti na úrovni certifikátu LEED Gold.
 
Okolnosti výstavby věže 2WTC a její pozastavení
Jak už bylo uvedeno, v prosinci 2005 oznámily Silverstein Properties spolu s tehdejším guvernérem státu New York Georgem Patakim, že byl jako architekt budovy 2WTC vybrán tehdy sedmdesátiletý lord Norman Foster a jeho architektonická kancelář Foster + Partners. Podle původních představ investora odvozených z Libeskindova územního plánu nového WTC měla mít budova 65 nadzemních podlaží a podlahovou plochu asi 220 až 230 000 m2. Na prodejny v patě věže mělo připadnout kolem 12 000 m2 užitné plochy. Stavba měla být zahájena v roce 2007, nejpozději v roce 2008. Dokončení věže se předpokládalo v roce 2011. Pataki se tehdy také zavázal vydat nedaněné dluhopisy Liberty Bonds státu New York za 1,67 mil. USD, aby Silversteinovi pomohl ve financování rychlé výstavby dvou kancelářských věží 1WTC a 2WTC. Podmínkou bylo, že se developer ve lhůtě tří měsíců dohodne s PANYNJ na novém uspořádání práv a závazků k WTC. To bylo ještě před uzavřením už několikrát zmiňované smlouvy MDA (Master Development Agreement), viz předchozí díly článku o WTC v časopise Stavebnictví od č. 03/2016. V té době bylo naléháno na Larryho Silversteina, aby přepustil úřadu PANYNJ zpět nájemní práva k budovám 3WTC, 4WTC a 5WTC – s tím, že jemu zůstanou v portfoliu nejvyšší dva mrakodrapy 1WTC a 2WTC. Uzavřenou smlouvou MDA byly ovšem karty rozdány zcela jinak a Silversteinovi dál zůstaly věže 2WTC až 4WTC. K již vybranému Fosterovi se v červnu 2006 oficiálně připojili Rogers a Maki a koordinovaná práce na projektových dokumentacích Silversteinových věží na WTC mohla být zahájena.
 
Foster na věži 2WTC pracoval už od konce roku 2005, a tak už v září 2006 zveřejnil první vizualizace navržené podoby věže, která sklidila obdiv a uznání a později už nebyla významněji změněna. Navržený mrakodrap byl vysoký 382 m. Budova měla mít čtyři obchodní podlaží (tzv. trading floors) pro potřeby bankovních společností, dále 19,8 m vysoké vstupní lobby, dvě podzemní a tři nadzemní maloobchodní podlaží. Ve věži mělo být 223 000 m2 pronajímatelných kancelářských ploch. Pro urychlení přípravných prací pro zahájení výstavby budovy najal Silverstein v lednu 2007 do funkce hlavního inženýra projektu Eda Narbutase z chicagské inženýrské kanceláře SOM. Narbutas řídil tým architektů, inženýrů a specialistů, který připravoval ve spolupráci s kanceláří Foster + Partners projektovou dokumentaci budovy, a koordinoval předvýrobní přípravu věže se specialisty PANYNJ i zpracovateli dokumentace sousedních objektů. Zatímco práce na projektové dokumentaci věže 2WTC postupovaly ve společné kanceláři Foster Rogers Maki podle plánu, na dně stavební jámy East Bathtube začali dělníci a stroje firmy Phoenix Constructors neodvratně prohrávat svůj boj s časem a vrstvami tvrdého křemene. Ve druhé polovině roku 2007 už bylo jasné, že se PANYNJ nepodaří předat základovou spáru věže 2WTC Silversteinovi do termínu 1. července 2008. Termín možného zahájení stavby se začal posouvat až za polovinu roku 2009, dokončení věže pak na rok 2012, 2013 – a v srpnu 2008 už Silverstein Properties hovořily o roce 2015. Mezitím vypukla v plné síle finanční a realitní krize, jež vyvolala kolem výstavby všech tří Silversteinových kancelářských věží dramatické situace a spory, které byly již popsány v 6. díle seriálu článků o WTC v časopise Stavebnictví 12/2016.
 
Výstavba věže 2WTC začala oficiálně už 10. listopadu 2008 a některé menší zemní a základové práce byly skutečně provedeny v letech 2008 a 2009 ještě před úplným vyčištěním stavební jámy. Jakékoliv větší stavební práce však mohly být fyzicky zahájeny až po předání základové spáry ze strany PANYNJ, k němuž došlo po několika odkladech až v srpnu 2009. Ve skutečnosti byla reálná výstavba věže 2WTC zahájena až v červnu 2010, tedy v době, kdy už probíhala vážná jednání o tom, že se věž 2WTC zatím vůbec stavět nebude, respektive že bude vybudována jen do úrovně uliční sítě a následně zakonzervována. Tak se nakonec také stalo. V poměrně svižném tempu, víceméně souběžně s budovou 3WTC, byla během roku 2011 vybetonována čtyři podzemní podlaží (obr. 7), v nichž jsou v současnosti parkoviště komplexu Vehicular Security Center, prodejny Westfield WTC Mall, North Concourse dopravního uzlu WTC Transportation Hub a samozřejmě všechny sítě a rozvody TZB pro budoucí nadzemní část věže 2WTC. Uliční úrovně dosáhla stavba 2WTC v září 2011, na úrovni zárodku prvního nadzemního podlaží byla výstavba v srpnu 2012 pozastavena a zakonzervována (obr. 8). Developer Larry Silverstein tehdy definitivně rozhodl o tom, že se ve výstavbě věže 2WTC nebude pokračovat, dokud pro ni nebude nasmlouváno tolik nájemníků, aby mělo její vybudování ekonomický smysl.
 
Obr. 07. Výstavba podzemních podlaží věže 2WTC (červen 2011), zdroj: rhomas913 
Motivace a podoba nového návrhu věže 2WTC kanceláře Bjarke Ingels Group
Silverstein Properties se téměř sedm let, od roku 2008 do roku 2014, snažily získat do kancelářské budovy navržené Fosterem nájemce, přednostně z řad větších finančních institucí, pro které byla koneckonců budova 2WTC koncipována a vyprojektována. Skutečnost je však taková, že se to Silversteinovi dlouhodobě nedařilo. Na vině přitom nebyla jen hluboká krize v letech 2007 až 2010, která i bohaté banky, pojišťovny a fondy nutila jistou úspornost alespoň předvádět, když už ve skutečnosti jejich dravou mentalitu nezměnila. Na tom, že Silversteinovy věže hledají svoje nájemce tak obtížně, se podepisují především hlubší změny potřeb korporací v oblasti pronájmů komerčních nemovitostí a také změny v pořadí nejbonitnějších a po kancelářích a provozních prostorách aktuálně „nejhladovějších“ segmentů ekonomiky. Silverstein Properties ve svém úsilí najít nájemce věží 3WTC a 4WTC nevyvolaly zájem u subjektů finančního kapitálu, zato se na ně s poptávkou obracelo stále více společností ze segmentu luxusních a módních firem, technologických firem či vydavatelské a mediální domy. Tyto organizace však měly k vyprojektované podobě věže 2WTC větší či menší výhrady, a nakonec se vždy rozhodly, že se do této budovy nenastěhují. Vadily jim jak konkrétní tvary a velikosti kanceláří, poměrně rigorózní vnitřní uspořádání budovy i její sice elegantní, ale přece příliš uhlazený a přísný „korporátní“ styl, nevhodný pro jejich potřeby a naturel. Zkušený Silverstein rychle zjistil, že nabízí v podstatě nesprávnou budovu. Sice od slavného architekta a ceněnou v odborných stavebních a architektonických kruzích, ale na reálném newyorském realitním trhu současnosti vlastně neprodejnou, v principu morálně zastaralou. Zásadním momentem, který rozhodl o radikální změně osudu mrakodrapu 2WTC, byl zájem o pronájem významné části této budovy, který projevil v létě 2014 známý mediální magnát Rupert Murdoch, jenž hledal perspektivní prestižní sídlo pro dvě svoje mediální společnosti 21st Century Fox a News Corp (obě jsou nástupkyně jeho bývalé společnosti News Corporation). Murdochovy společnosti měly obsadit spodní půlku budovy, jejíž dokončení se tehdy předpokládalo v roce 2020. Po bližším prostudování Fosterovy projektové dokumentace se však především syn Ruperta Murdocha James R. J. Murdoch, výkonný ředitel 21st Century Fox, vyslovil jednoznačně proti stěhování. Stávající podoba věže mu nevyhovovala, místo kanceláří chtěl mj. flexibilní prostory pro televizní a nahrávací studia a rovněž mu nesedělo ani Fosterovo řešení zkosených sky lobby ve vrcholu věže. Pragmatický Silverstein se rozhodl tnout do živého a navzdory vysokému renomé, kterému se vyprojektovaná podoba věže od slovutných Foster + Partners těšila, nadzemní část budovy 2WTC od základu přeřešit. Vzhledem k tomu, že kancelář Foster + Partners zdvořile odmítla svůj skoro deset let starý projekt budovy koncepčně přepracovat, obrátil se Silverstein na doporučení obou Murdochů úplně jinam. Se žádostí o zcela nový návrh věže 2WTC se v prosinci obrátil na Bjarkeho Ingelse, „zázračné dítě“ současné dánské architektury, a jeho kancelář Bjarke Ingels Group (BIG).
 
Kancelář BIG začala na novém koncepčním návrhu prestižního newyorského mrakodrapu ihned pracovat a nová podoba věže 2WTC tak byla zveřejněna už v červnu 2015. Tehdy ještě ani ne čtyřicetiletý Bjarke Ingels (obr. 11), který si vybudoval věhlas mj. neobyčejnými bytovými komplexy v kodaňském Ørestadu a nově i dutým jehlanem mrakodrapu West 57 na Manhattanu, přistoupil k řešení věže 2WTC vskutku revolučně. V kontextu svých ne otřelých, prostorově progresivních kompozic pojal 387 m vysoký dřík budovy jako moderní variantu zikkuratu – vystavěl jej jako dvousměrně odstupňovanou pyramidu ze sedmi obřích „dětských kostek“, zmenšujících se s výškou. Severní fasáda každého z výše položených kvádrů je přitom vůči fasádě nižšího kvádru výrazně předsunuta, což při pohledu z východu a západu vyvolává až bizarní iluzi nestability celé věže (obr. 12). Postupné zmenšování půdorysu kostek směrem vzhůru a plynulá proměna poměru jejich „šířky“ a „délky“ vytváří naopak na východní fasádě budovy prostor pro sedm relativně rozlehlých „visutých“ zahrad o celkové ploše 3530 m2 (obr. 1). Ze západní a jižní strany jsou pak kvádry dříku budovy zarovnány do jediné svislé, plně prosklené fasádní roviny.
 
Výsledkem popsaného kompozičního záměru jsou výrazně odlišné siluety budovy při pohledu z různých stran, navíc umocněné imponující výškou věže, která by se po plánovaném dokončení měla stát 4. až 5. nejvyšší budovou New Yorku. Tvar věže 2WTC navržený Ingelsem má mj. i zajímavou prostorovou vazbu na už stojící budovu One World Trade Center (1WTC). Míra zkosení budovy 2WTC daná přesahy kvádrů jejího dříku totiž odpovídá velmi přesně sklonu zkosení nároží budovy 1WTC. Záměrem tohoto aspektu nového návrhu věže 2WTC je, aby byla při pohledu z jihozápadu (tedy například od pietních nádrží Memorial Parku) ze severovýchodu vzdálenost mezi boky obou budov po jejich výšce stálá. Silueta věže 2WTC se tedy z tohoto směru pohledu naklání k věži 1WTC, která se pod stejným úhlem naopak jako by odklání od věže 2WTC (obr. 12). V rámci komplexu nového WTC, kde o symboly a reminiscence na původní areál WTC opravdu není nouze, by šlo o další trvalou připomínku vizuálního efektu zničených Twin Towers. Na podhledy přesahů jednotlivých kvádrů na severní fasádě budovy navrhl Ingels osadit pásy LED diod, na nichž by byly přenášeny zprávy nebo jiné texty či grafika podle potřeb nájemců budovy. Podle Ingelsova aktuálního návrhu má věž 2WTC obsahovat 260 130 m2 užitných podlahových ploch, z toho celkem 32 520 m2 pro maloobchodní prodejny a restaurace v prvních třech nadzemních podlažích.
 
Při představování nové podoby věže 2WTC oznámil Larry Silverstein, že byla s oběma firmami Ruperta Murdocha podepsána předběžná smlouva o pronájmu významné části jejích prostor. O necelý rok později, v lednu 2016, ovšem Rupert Murdoch od svého zájmu přemístit společnosti 21st Century Fox a News Corp z Midtown Manhattanu do areálu WTC upustil. Toto rozhodnutí znovu odsunulo výstavbu nadzemní části věže 2WTC na neurčito. Larry Silverstein a jeho Silverstein Properties v současnosti pro Ingelsovu podobu budovy dále hledají její budoucí nájemce.
 
Celý článek naleznete v archivu čísel 03/2017.
Hlavní účastníci výstavby
Developer/investor: Larry A. Silverstein/Silverstein Properties
Koncepční architekt/autor:
– Foster + Partners – původní návrh z let 2006–2008 sledovaný až do roku 2015
– Bjarke Ingels Group (BIG) – nový návrh z léta 2015
Výkonný architekt/projektant: Adamson Associates (Toronto, Kanada)
Statika: WSP Cantor Seinuk (pro původní návrh kanceláře Foster + Partners i pro nový návrh BIG)
Kontrolní statik: Weidlinger Associates
Generální dodavatel: Tishman Construction Corporation
Významní subdodavatelé:
– zemní a výkopové práce (stavební jáma): Phoenix Constructors;
– základové konstrukce: Laquila Group;
– řešení pláště budovy: Vidaris Inc.;
– akustika budovy: Acoustic Distinctions.
Hlavní účastníci výstavby
Developer/investor: Larry A. Silverstein/Silverstein Properties
Koncepční architekt/autor:
– Foster + Partners – původní návrh z let 2006–2008 sledovaný až do roku 2015
– Bjarke Ingels Group (BIG) – nový návrh z léta 2015
Výkonný architekt/projektant: Adamson Associates (Toronto, Kanada)
Statika: WSP Cantor Seinuk (pro původní návrh kanceláře Foster + Partners i pro nový návrh BIG)
Kontrolní statik: Weidlinger Associates
Generální dodavatel: Tishman Construction Corporation
Významní subdodavatelé:
– zemní a výkopové práce (stavební jáma): Phoenix Constructors;
– základové konstrukce: Laquila Group;
– řešení pláště budovy: Vidaris Inc.;
– akustika budovy: Acoustic Distinctions.