Zpět na informační servis

20. výročí Inženýrské komory (ČKAIT) III. díl - činnost OK ČKAIT (1992-1994)

6. března 2012
Text redakce

Třetí díl seriálu, mapujícího hlavní události dvacetiletého období činnosti České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), představí etapu zahájení činnosti oblastních kanceláří ČKAIT (OK ČKAIT) v prosinci 1992. Zabývat se bude také závěry z prvních valných hromad oblastí, konaných v listopadu a prosinci roku 1993 a vazbami autorizační rady ČKAIT na jednotlivé oblastní kanceláře v rámci zkušebního procesu.

Účast v debatě zabývající se výše uvedenou problematikou, z níž prezentujeme nejzajímavější výstupy, přijali tito odborníci ? reprezentanti oblastních kanceláří České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (OK ČKAIT): Ing. Matylda Dufková, první přednostka OK ČKAIT Zlín; Ing. Miroslav Loutocký, tajemník Regionální sekce ČKAIT Brno; Ing. Václav Mach, první předseda ČKAIT; Ing. Martin Mandík, přednosta OK ČKAIT Ústí nad Labem od jejího založení doposud a člen představenstva ČKAIT od 1. řádných voleb; Ing. Vlastimil Moucha, první přednosta OK ČKAIT Pardubice; Ing. Miroslav Najdekr, CSc.,Swiss Replica Watches předseda autorizační rady ČKAIT a první přednosta OK ČKAIT Olomouc; Ing. Anežka Najdekrová, od založení OK ČKAIT Olomouc výkonná zástupkyně přednosty, poté přednostka OK ČKAIT doposud; Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT od jejího založení doposud; Ing. Bohumil Pech, první přednosta OK ČKAIT Liberec; Ing. Bohumil Rusek, první přednosta OK ČKAIT Hradec Králové a místopředseda ČKAIT v letech 1992?2008; Ing. Jiří Schandl, první přednosta OK ČKAIT České Budějovice; Ing. Michael Trnka, CSc., přednosta OK ČKAIT Praha a Středočeský kraj od roku 1994 do roku 1999, kdy se stal přednostou Ing. Jaroslav Machek, a poté od roku 2005 doposud; Ing. Svatopluk Zídek, první přednosta OK ČKAIT Karlovy Vary doposud a člen představenstva ČKAIT od jejího založení.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 01/2012).