Zpět na informační servis

10. ročník ZNÁMKY KVALITY pro výrobek nebo technologie ve stavebnictví a architektuře 2018 vyhlásil ocenění

12. září 2018
Text redakce

Dne 6. září 2018 byly současně s vyhlášením nominací soutěže STAVBA ROKU 2018 vyhlášeny i výsledky ZNÁMKY KVALITY pro VÝROBEK-TECHNOLOGII pro stavitelství a architekturu, která s kvalitními stavbami úzce souvisí. Mottem programu je: ?Dobrou stavbu mohou tvořit jen kvalitní výrobky a technologie.?


Známka kvality usiluje o podporu kvalitních inovativních produktů a technologií pro stavitelství a architekturu, které jsou na trhu méně než pět let. Porotci hodnotí míru inovativnosti, technické parametry a přínos pro uživatele, způsob používání, originalitu řešení, případně úroveň designu, ekonomickou a energetickou efektivnost, ekologické důsledky všech fází trvání, podporu knihoven BIM, uplatnění výrobku v některé ze soutěžících staveb v přehlídce Stavba roku deklarované v její dokumentaci v minulých 3 letech.
?Naším cílem je společně prezentovat kvalitní architekturu, ale i kvalitní výrobky a technologie, které navzájem tvoří symbiózu a posouvají společně odvětví stavitelství i na ně navázaných technologií dopředu. Usilujeme o společnou prezentaci na veletrhu For Arch, Dnech stavitelství a architektury a dalších akcích. V listopadu chystáme konferenci, na které se představí stavby ze soutěže Stavba roku z hlediska výrobků a technologií. Podklady a vědecké zpracování zajistí sbor expertů a porota soutěže Výrobek- technologie?, komentuje Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., předseda Nadace ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, prezident SIA ČR - Rady výstavby.
Udělování známek organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v rámci svého programu Česká stavební akademie ve spolupráci s těmito organizacemi: Asociace inovačního podnikání ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, České vysoké učení technické v Praze - Fakulta stavební, Český svaz stavebních inženýrů, Design Cabinet CZ, Hospodářská komora ČR, Sdružení pro výstavbu silnic Praha, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Svaz zkušeben pro výstavbu a Odborná rada pro BIM.

Výsledky Známka kvality VÝROBEK - TECHNOLOGIE pro stavitelství a architekturu 2018
Zlatá známka kvality
Výrobek: cihla HELUZ - AKU KOMPAKT 21 broušená
Firma: Heluz, cihlářský průmysl v.o.s.
Uděleno: Za technické zdokonalení cihelného materiálu zejména pro lepší akustické, izolační vlastnosti a úsporu místa.

Výrobek: SLIMFLOW - anhydritový litý potěr pro tenké vrstvy
Firma: Českomoravský beton, a.s.
Uděleno: Za vývoj litého potěru pro variabilní použití v bytových domech.

Stříbrná známka kvality
Výrobek: BAUMIT STAR TOP
Firma: BAUMIT, spol. s.r.o.
Uděleno: Za technické zdokonalení pastovité omítky na fasády s multifunkčním efektem pro vysokou ochranu před růstem plísní a řas.

Výrobek: WEBERCOLOR PREMIUM
Firma: WEBER, Saint- Gobain Construction Products CZ a.s.
Uděleno: Za vývoj barevné spárovací malty s multifunkčním efektem pro barevné spáry 1 - 15 mm bez fleků, plísní a řas.

Bronzová známka kvality
Výrobek: Zatravňovací dlažby BEST - AKVABELIS a BEST - AKVALINES
Firma: BEST, a.s.
Uděleno: za šetrný přístup k přírodě a nadčasový design.

Čestné uznání za inovace
Výrobek: Koncept cihlového domu budoucnosti e4
Firma: Wieneberger, cihlářský průmysl, a.s.
Uděleno: Za koncept Wienerberger e4 dům - stavby rodinných domů budoucnosti.

Výrobek: BIMpoint - aplikace
Firma: Di5Tech s.r.o.
Uděleno: Za vývoj on-line nástroje, který mapuje životní cyklus budovy a je uživatelsky přátelský.

Výrobek: Protipožární sklo pro památky
Firma: Petr Švamberg - VITRÁŽE
Uděleno: Za vývoj tabule skla, která zaručuje zadržení požáru a zároveň má vzhled historického skla.

Více informací na www.vyrobek-technologie.cz.