Číslo: 10/07

Největší dřevěný skelet ve Finsku

Číslo: 10/07
Rubrika: Realizace staveb | Stavby ze dřeva
Autor: text: Antti-Matti Siikala | foto: Jussi Tiainen, archiv SARC

Výstavba nové budovy Finského lesnického výzkumného institutu (METLA), která měla pojmout pracovníky rychle se rozšiřující pobočky ve městě Joensuu, začala v dubnu 2003 a byla ukončena v říjnu 2004.

Univerzální sendvičový stavební systém vhodný pro novostavby i rekonstrukce

Číslo: 10/07
Rubrika: Realizace staveb | Systémy
Autor: text: Ing. Václav Moravec | foto: archiv firmy Czech Pan s.r.o.

Výhody stavebního systému K-KONTROL®  spočívají především v jeho energetické efektivnosti, v rychlosti výstavby a v jednoduché manipulaci s lehkými, ale staticky odolnými stavebními dílci. Hlavními konstrukčními prvky systému jsou samonosné sendvičové panely neboli SIP (structural insulated panels), tvořené ze dvou desek z orientovaných plochých třísek (OSB) a izolačního jádra ze stabilizovaného a samozhášivého polystyrenu.

Kočičí oči mají cenu ECCS

Číslo: 10/07
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby
Autor: text: Ing. Vít Hoznour | foto: Tomáš Malý, archiv autora

Lávka Kočičí oči je součástí stavby D 8 – 0807/IA, Trmice – Knínice. Převádí přes dálnici D 8 cestu pro pěší, která spojuje Chlumec s Všebořicemi. Autoři lávky si v polovině září odvezli z hlavního města Lucemburska cenu European Steel Design Awards.

Pasivní domy v Českém ráji

Číslo: 10/07
Rubrika: Realizace staveb
Autor: text a foto: Ing. Petr Morávek, CSc., prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.

Přípravné a projekční práce prvního demonstračního projektu skupinové výstavby pasivních domů (PD) v České republice byly zahájeny koncem roku 2005.

Halové stavby s dřevěnými obloukovými, vazníkovými a rámovými nosnými dílci

Číslo: 10/07
Rubrika: Realizace staveb | Stavby ze dřeva
Autor: text: Bohumil Straka, Milan Šmak | foto: archiv autora

V oboru dřevěných konstrukcí se, kromě konstrukcí krovů, nejčastěji vyskytují halové stavby. Existuje velké množství starších i nových halových systémů s dřevěnou nosnou konstrukcí, které se odlišují konstrukčním uspořádáním, druhem použitého materiálu a spojů a dalšími charakteristickými znaky. Zájem o realizaci dřevěných hal díky zvýšenému zájmu investorů a architektů stále narůstá.

Netradiční technické řešení konstrukce haly tělocvičny v Mladé Boleslavi

Číslo: 10/07
Rubrika: Realizace staveb | Stavby ze dřeva
Autor: text: Ing. Zbyněk Šrůtek - Kasper CZ s.r.o. | foto: archiv KASPER CZ s.r.o.

V roce 2000 byl v Mladé Boleslavi zrealizován nový komplex budov centrální požární zbrojnice. Jednou ze staveb rozsáhlého areálu byla tělocvična pro hasičský záchranný sbor, kterou architekt umístil v 1. patře nad garážemi pro zásahovou techniku. Netradiční tvar tělocvičny vyžadoval použít i netradiční technické řešení nosné konstrukce haly.

Dřevěná lávka přes slepé rameno Malše

Číslo: 10/07
Rubrika: Realizace staveb | Stavby ze dřeva
Autor: text: Václav Mach | foto: archiv autora

V roce 2002 byla dokončena realizace dřevěné lávky přes řeku Malši. Tato stavba je jednou ze čtyř konstrukčně a materiálově odlišných lávek, které jsou součástí stezky pro pěší a cyklisty, propojující historické centrum Českých Budějovic s klidovou oblastí lesoparku Stromovka. Nová lávka přes slepé rameno Malše nahradila původní dřevěnou lávku, která již svými parametry nevyhovovala současným potřebám. Nová stavba je širší a je navržena na podstatně větší zatížení.

Oprava roubeného barokního domu Johanna Kittela v Krásné u Pěnčína

Číslo: 10/07
Rubrika: Realizace staveb | Stavby ze dřeva
Autor: text: Petr Dostál | foto: archiv autora

Ve stavebním fondu historických roubených a hrázděných staveb je dochováno poměrně velké množství roubených domů, které lze zjednodušeně rozdělit do tří skupin. Největší skupinu tvoří tradiční vesnické domy s vazbou na zemědělskou produkci, méně jsou zastoupeny domy městské a nejmenší skupinu tvoří domy ve vesnickém prostředí, vázané na obchod nebo řemeslnou výrobu (například faktorské nebo sklářské domy). Tzv. Kittelův dům (č.p. 10) v Krásné u Pěnčína v severních Čechách představuje stavbu, kterou nelze jednoznačně zařadit do žádné z uvedených skupin.

Konstrukce a technické systémy nové poštovny na vrcholu Sněžky

Číslo: 10/07
Rubrika: Realizace staveb | Stavby ze dřeva
Autor: text: Martin Rajniš | foto: Tomáš Malý, Hoffman Rajniš Architekti

Poštovna na Sněžce má tři hlavní části: horní část – s provozem poštovny a občerstvením, spodní část – servisní prostor pro zásoby a ubytování obsluhy, kruhové schodiště, propojující poštovnu s vyhlídkovou terasou.

Rača Vineyards v Bratislavě

Číslo: 10/07
Rubrika: Firemní blok
Autor: text: redakce

Ocenění za design

Číslo: 10/07
Rubrika: Firemní blok
Autor: text: redakce

 

Hilti Fleet Management

Číslo: 10/07
Rubrika: Firemní blok
Autor: text: redakce

Strana:  1   2   3   4 

Ročník: 2007Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Časopis stavebnictví 2007 | stavebnictví a bytová výstavba | stavby v horách | protipovodňová výstavba | energetika | Archiv | kolektory v Ostravě | dětské centrum | satelitní městečka | mostní díla | zdravé město | okružní křižovatky | dopravní stavby | SMART
© 2007