Číslo: 09/07

Budoucí směry památkové péče v ČR

Číslo: 09/07
Rubrika: Rozhovory, diskuze | Památkově chráněné stavby
Autor: text: Hana Dušková | foto: Aleš Motejl

Další odborná diskuze, kterou v srpnu uspořádala redakce časopisu Stavebnictví v budově ČKAIT v Praze, byla zaměřena na téma památkové péče v České republice. V následujícím textu vybíráme nejzajímavější názory zúčastněných, které v průběhu diskuze, v souvislosti s přípravou nového zákona o státní památkové péči, zazněly.

Silnice z Dlouhé Loučky do Křenova bude bezpečnější

Číslo: 09/07
Rubrika: Firemní blok
Autor: redakce

Podstatně větší komfort a především daleko vyšší bezpečnost poskytuje nyní po komplexní rekonstrukci silnice II/368 v úseku mezi obcemi Dlouhá Loučka a Křenov. Na téměř dvoukilometrovém úseku spojujícím Letovice s Moravskou Třebovou byl opraven povrch vozovky, propustky, krajnice a bylo vyměněno vodorovné a svislé dopravní značení. Rekonstrukci v ceně více než 22 miliony korun provedla společnost Skanska DS od května do srpna roku 2007. Investorem byl Pardubický kraj s přispěním Evropské investiční banky.

Průzkum a návrh sanace vlhkého zdiva historické budovy ve městě Český Brod

Číslo: 09/07
Rubrika: Realizace staveb | Památkově chráněné stavby
Autor: text: Michael Balík | foto: archiv autora

Penzion Anna, budova sociálních služeb pro seniory v Českém Brodě, je historická, původně secesní čtyřkřídlá stavba, která byla v nedávné minulosti celkově zrekonstruována a dostavěna. V rámci stavebních prací došlo nejenom k doplnění půdorysu budovy, ale zejména k vybudování rozsáhlých podzemních prostor – nových sklepů, které jsou situovány pod dvorem. Zdivo budovy je cihelné a ve spodní části stavby kamenné. Poruchy z hlediska vlhkosti se projevují zejména v přízemí a v suterénu stavby.

Rekonstrukce a dostavba areálu Vršovického zámečku z 19. století

Číslo: 09/07
Rubrika: Realizace staveb | Památkově chráněné stavby
Autor: text: Filip Rozsíval | foto: archiv autora

Vršovický zámeček a přilehlé budovy a po- zemky jsou ve vlastnictví Magistrátu hl. m. Prahy. Správa je svěřena Městské části Praha 10. Projekt Rekonstrukce a dostavby areálu Vršovického zámečku je pilotním projektem, kde dochází ke spojení soukromého a státního investora.

Jihočeský kraj - Den otevřených dveří na stavbách a vzdělávacích organizacích 13. 10. 2007

Číslo: 09/07
Rubrika: Odborné akce | Den stavitelství a architektury
Autor: redakce

Přehled doposud přihlášených staveb a vzdělávacích organizací pro Den otevřených dveří, konaný v rámci Dne stavitelství a architektury. Případní zájemci ze stran firem a vzdělávacích organizací o aktivní účast na Dni otevřených dveří mohou kontaktovat: firmy – SPS v ČR, e-mail: sps@sps.cz; vzdělávací organizace – ČKAIT, e-mail: ckait@ckait.cz

Jihomoravský kraj - Den otevřených dveří na stavbách a vzdělávacích organizacích 13. 10. 2007

Číslo: 09/07
Rubrika: Odborné akce | Den stavitelství a architektury
Autor: redakce

Přehled doposud přihlášených staveb a vzdělávacích organizací pro Den otevřených dveří, konaný v rámci Dne stavitelství a architektury. Případní zájemci ze stran firem a vzdělávacích organizací o aktivní účast na Dni otevřených dveří mohou kontaktovat: firmy – SPS v ČR, e-mail: sps@sps.cz; vzdělávací organizace – ČKAIT, e-mail: ckait@ckait.cz

Karlovarský kraj - Den otevřených dveří na stavbách a vzdělávacích organizacích 13. 10. 2007

Číslo: 09/07
Rubrika: Odborné akce | Den stavitelství a architektury
Autor: redakce

Přehled doposud přihlášených staveb a vzdělávacích organizací pro Den otevřených dveří, konaný v rámci Dne stavitelství a architektury. Případní zájemci ze stran firem a vzdělávacích organizací o aktivní účast na Dni otevřených dveří mohou kontaktovat: firmy – SPS v ČR, e-mail: sps@sps.cz; vzdělávací organizace – ČKAIT, e-mail: ckait@ckait.cz

Kraj Vysočina - Den otevřených dveří na stavbách a vzdělávacích organizacích 13. 10. 2007

Číslo: 09/07
Rubrika: Odborné akce | Den stavitelství a architektury
Autor: redakce

Přehled doposud přihlášených staveb a vzdělávacích organizací pro Den otevřených dveří, konaný v rámci Dne stavitelství a architektury. Případní zájemci ze stran firem a vzdělávacích organizací o aktivní účast na Dni otevřených dveří mohou kontaktovat: firmy – SPS v ČR, e-mail: sps@sps.cz; vzdělávací organizace – ČKAIT, e-mail: ckait@ckait.cz

Královéhradecký a Pardubický kraj - Den otevřených dveří na stavbách a vzdělávacích organizacích 13. 10. 2007

Číslo: 09/07
Rubrika: Odborné akce | Den stavitelství a architektury
Autor: redakce

Přehled doposud přihlášených staveb a vzdělávacích organizací pro Den otevřených dveří, konaný v rámci Dne stavitelství a architektury. Případní zájemci ze stran firem a vzdělávacích organizací o aktivní účast na Dni otevřených dveří mohou kontaktovat: firmy – SPS v ČR, e-mail: sps@sps.cz; vzdělávací organizace – ČKAIT, e-mail: ckait@ckait.cz

Liberecký kraj - Den otevřených dveří na stavbách a vzdělávacích organizacích 13. 10. 2007

Číslo: 09/07
Rubrika: Odborné akce | Den stavitelství a architektury
Autor: redakce

Přehled doposud přihlášených staveb a vzdělávacích organizací pro Den otevřených dveří, konaný v rámci Dne stavitelství a architektury. Případní zájemci ze stran firem a vzdělávacích organizací o aktivní účast na Dni otevřených dveří mohou kontaktovat: firmy – SPS v ČR, e-mail: sps@sps.cz; vzdělávací organizace – ČKAIT, e-mail: ckait@ckait.cz

Moravskoslezský kraj - Den otevřených dveří na stavbách a vzdělávacích organizacích 13. 10. 2007

Číslo: 09/07
Rubrika: Odborné akce | Den stavitelství a architektury
Autor: redakce

Přehled doposud přihlášených staveb a vzdělávacích organizací pro Den otevřených dveří, konaný v rámci Dne stavitelství a architektury. Případní zájemci ze stran firem a vzdělávacích organizací o aktivní účast na Dni otevřených dveří mohou kontaktovat: firmy – SPS v ČR, e-mail: sps@sps.cz; vzdělávací organizace – ČKAIT, e-mail: ckait@ckait.cz

Olomoucký kraj - Den otevřených dveří na stavbách a vzdělávacích organizacích 13. 10. 2007

Číslo: 09/07
Rubrika: Odborné akce | Den stavitelství a architektury
Autor: redakce

Přehled doposud přihlášených staveb a vzdělávacích organizací pro Den otevřených dveří, konaný v rámci Dne stavitelství a architektury. Případní zájemci ze stran firem a vzdělávacích organizací o aktivní účast na Dni otevřených dveří mohou kontaktovat: firmy – SPS v ČR, e-mail: sps@sps.cz; vzdělávací organizace – ČKAIT, e-mail: ckait@ckait.cz

Plzeňský kraj - Den otevřených dveří na stavbách a vzdělávacích organizacích 13. 10. 2007

Číslo: 09/07
Rubrika: Odborné akce | Den stavitelství a architektury
Autor: redakce

Přehled doposud přihlášených staveb a vzdělávacích organizací pro Den otevřených dveří, konaný v rámci Dne stavitelství a architektury. Případní zájemci ze stran firem a vzdělávacích organizací o aktivní účast na Dni otevřených dveří mohou kontaktovat: firmy – SPS v ČR, e-mail: sps@sps.cz; vzdělávací organizace – ČKAIT, e-mail: ckait@ckait.cz

Strana:  1   2   3   4 

Ročník: 2007Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Časopis stavebnictví 2007 | stavebnictví a bytová výstavba | stavby v horách | protipovodňová výstavba | energetika | Archiv | kolektory v Ostravě | dětské centrum | satelitní městečka | mostní díla | zdravé město | okružní křižovatky | dopravní stavby | SMART
© 2007