Číslo: 08/07

Rekonstrukce kanalizačního systému v území Městské části Praha - Čakovice

Číslo: 08/07
Rubrika: Realizace staveb | Vybavení sídelních celků
Autor: text: Jaroslav Knotek | foto: autor

Plošná rekonstrukce kanalizačního systému v obydleném území patří mezi nejnáročnější stavby technické vybavenosti. Tato náročnost vzniká zejména vlivem toho, že se jedná o území s požadavky na udržení kvalitního životního prostředí během stavby, o území s existujícími inženýrskými sítěmi, s nutnou dopravní obslužností a s potřebou zachování provozu stokové sítě během stavby.

Nová tvář Husova náměstí v Berouně

Číslo: 08/07
Rubrika: Realizace staveb | Vybavení sídelních celků
Autor: text: Hana Zachová | foto: autor

Oprava Husova náměstí v Berouně, dokončená v roce 2003, je součástí dlouhodobě připravované a realizované obnovy veřejných prostor historického jádra města. Historie i přítomnost zde vyústily v místo, kde je příjemné se zastavit, setkat s přáteli. Nově navržené povrchové úpravy umožňují bezpečnou a pohodlnou chůzi i jízdu.

Strana:  1   2   3   4 

Ročník: 2007Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Časopis stavebnictví 2007 | stavebnictví a bytová výstavba | stavby v horách | protipovodňová výstavba | energetika | Archiv | kolektory v Ostravě | dětské centrum | satelitní městečka | mostní díla | zdravé město | okružní křižovatky | dopravní stavby | SMART
© 2007