Číslo: 06-7/07

Perspektivy čtvrté dimenze

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Odborné akce | Kongresy
Autor: text: Petr Zázvorka | foto: archiv redakce

Dvanáct set osmdesát delegátů, zastupujících tunelářské národní i mezinárodní organizace, stavební firmy, pracovníky výzkumu i specialisty z příbuzných oborů, se sešlo ve dnech 5.–10. května v Praze. V Kongresovém centru se konal již třicátý třetí sněm expertů v podzemním stavitelství – ITA-AITES WORLD TUNNEL CONGRESS PRAGUE 2007, který letos organizoval Český tunelářský komitét. Význam kongresu potvrzuje počet referátů (316), počet diskutujících na panelových diskuzích a workshopech i úroveň a šíře témat (v 9 sekcích), postihujících problematiku tohoto důležitého a perspektivního oboru stavebnictví prakticky na všech kontinentech.

PPP Potential in the Czech Infrastructural Transportation Projects

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Analýzy, trendy | Dopravní stavby
Autor: Emanuel Šíp, Deputy Minister, Ministry of Transport of the Czech Republic

Nové projekty jsou zralé pro TBM

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Jan Táborský | foto: Tomáš Malý

V květnu v Praze proběhl kongres WTC 2007 – největší mezinárodní akce roku v oboru podzemního stavitelství. Pořádal ho Český tunelářský komitét (ČTuK), který je členem Mezinárodní tunelářské asociace ITA-AITES. V pěti dnech zaznělo na kongresu mnoho podnětů. Od globálních vizí budoucnosti po úzké technologické problémy. Následující rozhovor s prezidentem ČTuK Ing. Ivanem Hrdinou toto schéma v podstatě kopíruje, ovšem hlavně v mezích hranic České republiky.

Statistika 2006 - dopravní stavby

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Statistika
Autor: text: Ing. Petra Cuřínová

Stavební výroba v roce 2006 vzrostla meziročně o 6,6 % a toto tempo růstu bylo rychlejší než v roce 2005. Vysoký růst stavební výroby byl ovlivněn především nárůstem produkce pozemního stavitelství, kde pokračovala intenzivní výstavba bytových a rodinných domů, která se opírala zejména o dynamický vývoj na trhu hypoték a úvěrů ze stavebního spoření a finanční podpory mladým manželům. Rostlo ovšem také inženýrské stavitelství a tam hrají stavební práce na dopravních stavbách klíčovou roli.

Stavebnictví v prvním čtvrtletí 2007

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Statistika
Autor: text: Ing. Petra Cuřínová

Celková stavební produkce v prvním čtvrtletí 2007 meziročně vzrostla ve stálých cenách o 28,9 %, po očištění od sezónních vlivů o 29,7 %. Ve srovnání se stejným obdobím 2006 se zvýšily objemy stavebních prací ve všech směrech výstavby, především vzrostla produkce u pozemního stavitelství.

Strategické mechanizmy pro zvýšení bezpečnosti pozemních komunikací

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Statistika
Autor: text: Ing. Zdeněk Hrubý

Národní strategii bezpečnosti silničního provozu (dále jen strategie) přijala vláda ČR svým usnesením č. 394 ze dne 28. dubna 2004.

Protihlukové bariéry ze sklovláknobetonu

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Realizace staveb | Materiály
Autor: text: kolektiv autorů | foto: archiv autorů

V současné době realizované protihlukové bariéry jsou konstrukčně řešeny z materiálů na bázi železobetonu, dřeva, kovových tabulí, plastových recyklátů, průhledných skel akrylátových nebo polykarbonátových, kamenů sestavených do drátěných gabionů, případně zemních valů, porostlých vegetací.

Organizační a technické zabezpečení Stavby D 8 0807 z pohledu investora

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby
Autor: text: Pavel Lány | foto: archiv autora

Dne 21. prosince 2006 byl zahájen zkušební provoz na dálnici D 8 v úseku Trmice – státní hranice ČR/SRN a současně na německé dálnici A 17 v úseku státní hranice ČR/SRN – Pirna. Byla tak naplněna Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české a německé dálnice na společných státních hranicích výstavbou Hraničního mostu z roku 2000. Tímto dnem byl také završen dlouholetý proces přípravy a výstavby tohoto úseku dálnice.

Čtyřicet let Žďákovského mostu

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Realizace staveb | Fenomén
Autor: text a foto: Jiří Studnička, Tomáš Rotter

Most přes Vltavu u bývalé obce Žďákov patří k nejkrásnějším ocelovým obloukovým mostům na světě. Most, uvedený do provozu v roce 1967, je dodnes největším plnostěnným dvoukloubovým mostem světa, který k zachycení vodorovných sil nepoužívá táhlo. Jedná se o technicky i esteticky dokonale navržené a provedené mostní dílo, které již 40 let dobře slouží dopravě a reprezentuje tradičně vysokou úroveň mostního stavitelství v České republice.

Stavba dvoutubusového tunelu Valík, součást obchvatu Plzně na dálnici D 5

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby
Autor: text: Jiří Svoboda | foto: archiv Pragoprojekt a.s.

Dálniční obchvat Plzně byl vždy zdrojem ideologických střetů mezi technickými odborníky a ekologickými aktivisty. Konečné technické řešení obchvatu a tunelu Valík bylo ovlivněno požadavky orgánů státní správy, místních úřadů a ekologických aktivistů.

Tunel Klimkovice na dálnici D 47

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Realizace staveb
Autor: text: Karel Franczyk | foto: archiv autora

Tunel Klimkovice bude součástí dálnice D 47 Lipník nad Bečvou – Ostrava – Bohumín. Je začleněn do dílčí Stavby 4707, která v rámci této plánované osmdesátikilometrové dálnice představuje úsek Bílovec – Ostrava, dlouhý přes deset kilometrů.

Strana:  1   2   3 

Ročník: 2007Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Časopis stavebnictví 2007 | stavebnictví a bytová výstavba | stavby v horách | protipovodňová výstavba | energetika | Archiv | kolektory v Ostravě | dětské centrum | satelitní městečka | mostní díla | zdravé město | okružní křižovatky | dopravní stavby | SMART
© 2007