Číslo: 06-7/07

Využití gumoasfaltového pojiva do obrusných vrstev vozovek

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Analýzy, trendy | Dopravní stavby | Materiály
Autor: text: Jan Kudrna, Ondřej Dašek | foto: archiv autorů

V  USA a dalších zemích se do obrusných vrstev vozovek běžně používají gumoasfaltové směsi, které poskytují množství výhod z hlediska životnosti, nákladů a v neposlední řadě i z hlediska životního prostředí.

Současnost a plány budoucího rozvoje silničních a dálničních staveb v ČR (část 2.)

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavba roku
Autor: text: Jan Švarc | foto: archiv autora

Česká republika bude vzhledem ke své geograficky atraktivní poloze zaujímat stále významnější postavení v evropském dopravním systému. Je už tři roky členem Evropské unie a jedním z jejích základních cílů je trvalé zvyšování výkonnosti ekonomiky, a tím i životní úrovně obyvatel. Nezbytnou podmínkou pro tyto cíle je v přijatelném časovém horizontu dosáhnout srovnatelnou úroveň dopravní infrastruktury s vyspělými evropskými státy, a tím vytvářet podmínky pro realizaci trvale udržitelné mobility osob a věcí.

Posuzování vlivů na životní prostředí u staveb dopravní infrastruktury

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Právo, ekonomika | Dopravní stavby
Autor: text: Jiří Hájek | foto: Josef Hebr

Vliv stavby na životní prostředí je vždy třeba posuzovat ze dvou hledisek: - jak na životní prostředí působí dokončené stavební dílo; - jak je životní prostředí ovlivňováno zhotovováním stavebního díla.

Evropské normy pro asfaltové směsi

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Právo, ekonomika | Dopravní stavby
Autor: text: Michal Varaus

Vstup České republiky do Evropské unie a přechod na nové evropské normy v oblasti silničního stavitelství s sebou přináší řadu změn v zaběhnuté technické praxi. Nově zaváděné evropské normy pro asfaltové směsi zpracovávané za horka vycházejí z jednotného provádění zkoušek, ale umožňují pružné nastavení požadavků zkušenostem každého jednotlivého státu a místním klimatickým podmínkám. Aby mohly být nové normy plně zavedeny k 1. 3. 2008, je nezbytné v roce 2007 dokončit několikaletý transformační proces.

Přehled zkušebních norem řady 12697

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Právo, ekonomika | Dopravní stavby
Autor: EN řady 12697 - Zkušební normy pro asfaltové směsi zpracovávané za horka

Nové technologie výstavby pozemních komunikací, zkušenosti ze zahraničí

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby | Technologie
Autor: text: Ivan Racek | foto: archiv autora

Vstup naší země mezi státy sdružené v Evropské unii přinesl řadu pozitivních změn také v oblasti pozemních komunikací. S kapitálovým vstupem renomovaných evropských společností do českých podniků se podstatně urychlilo i zavádění špičkových zahraničních technologií do jejich výstavby. S tímto cílem se často mění i organizace struktury vlastních stavebních podniků.

Výstavba mostu u Rzavé na dálnici D 3, unikátní řešení mostní konstrukce

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby
Autor: text: Petr Štědronský | foto: archiv autora

V březnu roku 2006 byla na dálnici D 3, úseku Mezno – Chotoviny, zahájena výstavba 230 m dlouhého mostu, překračujícího malebné údolí u obce Rzavá. Výstavba mostního objektu se spraženou ocelobetonovou konstrukcí byla provedena – u konstrukce tohoto rozsahu – zcela ojedinělým způsobem, a to technologií společného vysouvání ocelové konstrukce a betonové spřažené desky. Během realizace této atypické stavby byla nutná úzká spolupráce všech zúčastněných.

Technický dozor stavebníka

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Karel Veselý

Důležitou novinkou, kterou přinesl zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je povinnost zajistit technický dozor stavebníka (investora) nad dodavatelsky prováděnou stavbou je-li, byť jen částečně, financována z veřejného rozpočtu (§ 152 odst. 5 cit. zákona).

Zastřešení stanice metra Střížkov

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby
Autor: text: Jaroslav Vácha | foto: archiv autora

Jednou z nejvýznamnějších dopravních staveb severní části Prahy bude prodloužení trasy C metra z Ládví do Letňan. Součástí této trasy jsou i tři nové stanice. Z architektonického a technického hlediska je nejzajímavější stanice Střížkov na sídlišti Prosek.

Okružní vícepruhové křižovatky

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby
Autor: text: Martin Smělý | foto: A PLUS BRNO

Před deseti lety bylo okružních křižovatek v České republice jen minimálně, dnes je lze počítat na sta. Tento druh úrovňové křižovatky totiž často dokáže vyřešit problematickou dopravní situaci, která nastala nevhodně navrženým řešením z minulých let.

Stavba 514 je dopravním řešením, na nějž čekají nejen pražští řidiči

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby
Autor: text: Jan Táborský | foto: archiv HOCHTIEF CZ

Každý pokrok ve výstavbě pražského okruhu je vítán nejen pražskými řidiči, ale i obyvateli hlavního města. Jeho součástí je tzv. stavba 514, tedy úsek mezi Slivencem a Lahovicemi, dlouhý 6300 metrů. Navazuje na další části okruhu, ze kterých je již cca 17 000 metrů v provozu. Investor, Ředitelství silnic a dálnic ČR, oficiálně zahájil jeho výstavbu 1. června loňského roku.

Poradna ČKAIT: Územní souhlas

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Právo, ekonomika | Poradna
Autor: Marie Báčová, Informační cenrum ČKAIT

Architekt a stavbař jsou sluhové peněz investora

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Jan Táborský | foto: Tomáš Malý

Architekt David Vávra stál u zrodu ojedinělého popularizačního projektu o české moderní architektuře. Dokumentární cyklus Šumná města dokázal téměř nemožné – dostat na televizní obrazovku zasvěcený pořad o architektuře dvacátého století, který je navíc zábavný, ale hlavně představuje architekturu pro širší veřejnost doposud neznámou – totiž architekturu nepražskou.

Recenze: Stavební kniha 2007

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Vzdělávání, literatura | Recenze
Autor: Ing. Milan Starec

Historické město roku 2006

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Soutěže
Autor: text: ČKAIT, ČSSI, SPS

Dne 18. dubna 2007 byla ve Španělském sále Pražského hradu předána Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) za rok 2006 a titul Historické město roku 2006. Vítězem se stalo město Polná, které bylo na Cenu nominováno společně s městy Cheb a Šternberk.

Strana:  1   2   3 

Ročník: 2007Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Časopis stavebnictví 2007 | stavebnictví a bytová výstavba | stavby v horách | protipovodňová výstavba | energetika | Archiv | kolektory v Ostravě | dětské centrum | satelitní městečka | mostní díla | zdravé město | okružní křižovatky | dopravní stavby | SMART
© 2007